↑ Nazaj na PREDPISI

Print this Stran

Zakonodaja-plačni sistem

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/zbirke-predpisov/zakonodaja-placni-sistem/

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – zadnje objavljeno uradno prečiščeno besedilo (ZSPJS-UPB13) Uradni list RS, št. 108/2009 Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15), Ur.l.RS, št. 95/2014 Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih …

Ogled strani »

Uredbe

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence Uradni list RS, št. 85/2010 Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence  Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu             Obrazec: Elementi …

Ogled strani »