Tag Archive: zdravstveno varstvo

STALIŠČE O ZDRAVSTVENEM VARSTVU

STALIŠČE SINDIKATA ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE O ZAKONU O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU Z DNE 25. MAJA 2005.

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2005/stalisce-o-zdravstvenem-varstvu/