Tag Archive: referendum

Članice in člani ZA REFERENDUM

Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije je sprejel sklep o PODPORI REFERENDUMU zoper spremembe zakona o …

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2013/clanice-in-clani-za-referendum/

O referendumu

V imenu vseh zaposlenih v javnem sektorju gre javna zahvala, vsem sindikalnim aktivistom Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ste uspeli zbrati tako veliko podpisov za …

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2012/o-referendumu/

Zahteva za razpis referenduma na Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014

Na skupnem sestanku pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja je bilo dogovorjeno, da se vloži zahteva za razpis referenduma na …

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2012/zahteva-za-razpis-referenduma-na-zakon-o-izvrsevanju-proracuna-rs-za-leti-2013-in-2014/