Tag Archive: pogajanja

Obvestilo o pogajanjih za odpravo plačnih anomalij

Spoštovani člani sindikata, kot ste že seznanjeni, se je Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije v vašem imenu v preteklih mesecih pogajal za odpravo plačnih anomalij v javnem sektorju. Naš sindikat je reprezentativen sindikat za pogajanja za plačno skupino E (zdravstvo), F (socialno varstvo) in plačno skupino J. Pogajanja so bila dolgotrajna in naporna, za …

Nadaljujte branje »

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/obvestilo-o-pogajanjih-za-odpravo-placnih-anomalij/

Pogajanja

Pogajanja z Vlado RS glede odprave plačnih anomalij intenzivno potekajo. Pogajanja potekajo v dveh pogajalskih skupinah, in sicer z vsemi sindikati javnega sektorja za plačno skupino J in posebej po panožnih pogodbah. Zadnje usklajevanje so bile uvrstitve t. i. orientacijskih delovnih mest po posamezni dejavnosti in skupini J,  pri čemer vztrajamo, da se najnižje ovrednotena …

Nadaljujte branje »

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/pogajanja/

Pogajanja na Ministrstvu za zdravje

Sindikati, ki smo se v torek, 7.10.2015 sestali na Ministrstvu za zdravje smo se dogovorili, da sklenemo dogovor glede odprtih vprašanj. Ministrica je izkazala pripravljenost za  rešitev problematike standardov in normativov, nadur, sistemske ureditve problematike srednjih medicinskih  sester, zdravstvenih tehnikov, zobotehnikov in ostalih zaposlenih. Naša prizadevanja in aktivnosti, ki jih vodimo so sedaj napisana na …

Nadaljujte branje »

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2015/pogajanja-na-ministrstvo-za-zdravje/

Sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva skupaj proti vladnim ukrepom

Izjava za medije  

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2014/sindikati-v-dejavnosti-zdravstva-in-socialnega-varstva-skupaj-proti-vladnim-ukrepom/

Pogajanja se nadaljujejo

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je vladni pogajalski komisiji posredoval argumente s katerimi je že v letu 2013 prepričal vlado, da je znižanje dodatkov povsem neprimeren ukrep. Po dobrem letu od zavrnitve enakih predlogov, hoče vlada znižati plače najbolj obremenjenim javnim uslužbencem. Mi pravimo NE in za to se bomo borili z vsemi legalnimi …

Nadaljujte branje »

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2014/pogajanja-se-nadaljujejo/

Sklep Republiškega odbora SZSVS o podpisu dokumentov

Ljubljana, 17.5.2013 Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je včeraj, dne 16.5.2013, na seji Republiškega odbora obravnaval parafirane dokumente, ki so bili predmet pogajanj med vladno in sindikalno pogajalsko skupino, in sicer Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju do konca leta 2014 in Stavkovni sporazum. Člani Republiškega odbora smo se odločili, da …

Nadaljujte branje »

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2013/nadaljevanje-pogajanj-in-odprto-pismo-predsednici-vlade/

Pismo vladni pogajalski skupini

Stališče Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije do vladnih pogajalskih izhodišč za varčevanje v javnem sektorju. več o tem

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2013/pismo-vladni-pogajalski-skupini/

Vlada gre v parlament brez sindikatov

Vlada gre v parlament brez sindikatov

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2012/vlada-gre-v-parlament-brez-sindikatov/

Sporočilo za javnost

Slovenska vlada kategorično zavrnila možnost pogajanj o masi plač javnih uslužbencev za prihodnji dve leti

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2012/sporocilo-za-javnost/

Zahteve sindikatov glede proračuna

Na seji pogajalskih skupin 14. 11. 2012 smo ugotovili, da je Vlada RS s sprejetjem znižane mase plač v letu 2013 in 2014 zaposlene v javnem sektorju in postavila pred izvršeno dejstvo, saj se z nami ni niti posvetovala, kaj šele usklajevala. Na seji je bila sprejeta enotna zahteva, da …

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2012/zahteve-sindikatov-glede-proracuna/

Stran 1 od 212