Tag Archive: pismo

Pismo predsedniku vlade

Spoštovani predsednik !
V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije smo zaskrbljeni nad vse pogostejšimi izjavami ministra za zdravje dr.Andreja Bručana o privatizaciji zdravstvenih zavodov in sicer tako, da bi zdravstveni domovi v celoti postali zasebni. Prav tako ni pripravljenih nikakršnih kriterijev o privatizaciji bolnišnic, čeprav minister zelo nekritično pravi, da bi bile lahko vse, razen nekaterih, ki delujejo na terciarnem nivoju (Sobotna priloga Dela 1.10.2005). Obstoječa zdravstvena zakonodaja še vedno temelji na izvajanju zdravstvene dejavnosti v javnih zavodih , saj so prav zdravstveni domovi temeljni nosilci in koordinatorji primarnega zdravstvenega varstva na lokalni ravni. V veljavi pa je še vedno tudi Zakon o zavodih, ki določa, da republika, mesto ali občina zaradi nemotenega opravljanja dejavnosti, ki so v javnem interesu ustanovi javne zavode.

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2005/pismo-predsedniku-vlade/