Tag Archive: dogovor

Parafiran dogovor v javnem sektorju

Po devetih mesecih nam je uspelo skleniti dogovor, ki  je dober za naše članstvo in tudi državo, ki je vendarle naša. Dogovor  je podlaga za umestitev posameznih določb v kolektivno pogodbo in zakon. Prvič nam je uspelo tistim v nižjih plačnih razredih zagotoviti nominalno povečanje, ki jim prinaša določen znesek, ki ni vezan na procent, …

Nadaljujte branje »

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2016/parafiran-dogovor-v-javnem-sektorju/

Parafiran Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v JS za leto 2015

Dne 1.12.2014 je bil parafiran dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015. Parafiran Dogovor vključuje podaljšanje ukrepov in sprostitev napredovanj v plačne razrede in nazive v letu 2015, njihovo izplačilo pa se izvede v januarju 2016 in januarju 2017. Dogovor

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2014/parafiran-dogovor-o-ukrepih-za-zmanjsanje-obsega-sredstev-za-place-in-druge-stroske-dela-v-js-za-leto-2015/

Dogovor, sklenjen med sindikatom zdravstva in socialnega varstva slovenije in ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve o načinu in postopkih urejanja nekaterih vprašanj v socialno varstvenih zavodih

Dogovor, sklenjen med sindikatom zdravstva in socialnega varstva slovenije in ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve o načinu in postopkih urejanja nekaterih vprašanj v socialno varstvenih zavodih

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2009/dogovor-sklenjen-med-sindikatom-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije-in-ministrstvom-za-delo-druzino-in-socialne-zadeve-o-nacinu-in-postopkih-urejanja-nekaterih-vprasanj-v-socialno-varstvenih-z/