Ime meseca – Polona Tanšek Aškerc

Spoštovani člani,

s ponosom vam sporočamo, da je bila za ime meseca maja na Valu 202 minulo soboto razglašena naša sindikalna zaupnica, predsednica SZSVS v ZD Ljubljana in članica Republiškega odbora Polona Tanšek Aškerc. Kot so na Valu 202 zapisali v obrazložitvi, je Polona simbolna predstavnica vseh zaposlenih v zdravstvu, socialnem varstvu in vseh ustanovah, ki so v tem času zagotavljale nemoteno oskrbo, zato gre čast tega naslova ter zahvala vsem vam zaupnikom in vsem našim članom, ki ste v času epidemije delali v nevarnih pogojih dela in pod posebnimi obremenitvami.

Polona je v pogovoru opozorila tudi na najbolj pereče teme v zdravstvu in socialnem varstvu: pomen javnega servisa v obliki javnega zdravstva, kar velja tudi za socialno varstvo, na kadrovsko podhranjenost in nujnost sprejema kadrovskih standardov in normativov, pa seveda na nepravilno izplačilo oziroma neizplačilo dodatkov in nekaterih nadomestil za delo v času epidemije. Celoten pogovor je objavljen na naslednji povezavi:

https://val202.rtvslo.si/2020/05/aktualno-342/

rptnb

Naziv ime meseca pomeni simbolično pripoznanje pomena dela, ki ste ga opravili naši člani, in njegovega pomena v družbi. V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije nanj opozarjamo in veseli smo, da smo bili slišani. Upamo, da bomo enako slišani tudi na ravni odločevalcev in da se bodo končno z mrtve točke premaknili procesi, ki bodo zagotovili dostojno delo vsem vam.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/ime-meseca-polona-tansek-askerc/

Sestanek z ministrom za zdravje

Spoštovani člani,

obveščamo vas, da smo se v petek, 22. 5. 2020, sestali z ministrom za zdravje g. Tomažem Gantarjem. Tema sestanka so bili dodatki za delo v času epidemije po kolektivni pogodbi in interventnem zakonu, neuresničena točka Stavkovnega sporazuma iz leta 2018 – določitev standardov in normativov v dejavnosti ter pogovor o pomenu javnega zdravstvenega sistema, ki je se je izkazal v času epidemije, ter njegovi ohranitvi v nespremenjenem obsegu. Minister je glede slednjega izrazil pričakovanje, da bodo potrebne strukturne spremembe, ki pa se bodo sprejemale v socialnem dialogu s socialnimi partnerji.

V imenu Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije sem od ministra zahtevala spoštovanje veljavnih predpisov glede plačila za delo – zatrdil je, da to lahko pričakujemo. Na našo pobudo so nam z Ministrstva za zdravje danes poslali podatke o podanih zahtevkih za izplačilo dodatkov, zahtevke pa še pričakujejo. Prav tako so pojasnili, da zdravstvenim zavodom, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, omogočajo v primeru likvidnostnih težav likvidnostna posojila. Napovedali smo sodne spore v vseh tistih primerih, kjer je bil 65 % dodatek po KPJS izplačan le za določen odstotek delovnega časa.

Danes smo na Ministrstvo za zdravje, v skladu s sklepom na petkovem sestanku, naslovili tudi dopis v zvezi z nezagotavljanjem sredstev lekarnam iz naslova 71. člena ZIUZEOP.

Minister je obljubil nadaljevanje procesa sprejemanja standardov in normativov, tudi pri tistih poklicnih skupinah, ki dela v delovnih skupinah še niso začele.

V petek, 29. 5. 2020, smo vabljeni na sestanek z ministrom za javno upravo g. Boštjanom Koritnikom, v kratkem pa se bomo dogovorili tudi za sestanek z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti g. Janezom Ciglerjem Kraljem. O nadaljnjih korakih vas bomo sproti obveščali.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič

predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/sestanek-z-ministrom-za-zdravje/

Počitniški Obtok poletje – jesen 2020

Spoštovani člani,

objavljamo počitniški Obtok poletje – jesen 2020 z razpisom za letovanje v počitniških kapacitetah SZSVS.

Rok prijave na razpis za kapacitete SZSVS je 8. junij 2020.

Počitniški Obtok poletje – jesen 2020

Prijavnica na razpis_počitniške kapacitete SZSVS, str. 3 – 6

Prijavnica za počitniške enote Ronja, str. 6 –

Administrativna prepoved

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/pocitniski-obtok-poletje-jesen-2020/

Mednarodni dan medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov

Ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic, iskrene čestitke vsem medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki z veliko odgovornostjo in požrtvovalnostjo opravljate svoje delo.

Zavedamo se, da ste v teh časih še posebej izpostavljeni pri svojem delu, tvegate lastno varnost in zdravje ter zdravje svojih najbližjih.

Kot že leta do sedaj, ponovno opozarjamo na preobremenjenost in pomanjkanje medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov, bolničarjev ter na odsotnost kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi in oskrbi.

Hvala vam in vzdržite, mi pa se bomo potrudili za pravično vrednotenje vašega dela in da resorni minister sprejme standarde in normative.

Skupaj in solidarni smo močnejši!

Dragica Kekec, generalna sekretarka

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/mednarodni-dan-medicinskih-sester-in-zdravstvenih-tehnikov-2/

Dodatki v času epidemije izplačani arbitrarno

Objavljamo posnetek novinarske konference na kateri smo opozorili na pomanjkanje socialnega dialoga, ki je privedlo do nedoslednosti in arbitrarnosti pri izplačilu dodatkov k plačam v času epidemije.

Povezava na posnetek

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/dodatki-v-casu-epidemije-izplacani-arbitrarno/

Solidarnostna pomoč

Spoštovane zaupnice, spoštovani zaupniki, spoštovane članice in člani SZSVS,

v zadnjih dneh prejemamo od vas številna vprašanja o upravičenosti do izplačila solidarnostne pomoči, ki jo za primer naravne nesreče, kar epidemija nalezljive bolezni je, predvidevajo Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND) in panožne kolektivne pogodbe v javnem sektorju. Val vprašanj in zahtev za pojasnila je posledica odločitve nekaterih sindikatov, ki pozivajo svoje člane, naj vlagajo zahteve za izplačilo solidarnostne pomoči.

Ker gre za zahtevek, o katerem se odloči vsak posameznik, smo v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja, katere člani smo, odločili za skupno stališče do tega vprašanja, ki ga prilagamo, prav tako pa smo vas dolžni opozoriti, da so pričakovanja po izplačilu te pomoči vsem zaposlenim v javnem sektorju, lahko preveč optimistična. Zato se nismo odločili za pozivanje članstva k množičnemu in avtomatičnemu podajanju vlog za izplačilo solidarnostne pomoči.

Določbe kolektivnih pogodb glede poteka roka in pogojev za izplačilo solidarnostne pomoči so zelo ohlapne in odpirajo veliko pravnih vprašanj. Zato smo v SZSVS, za razliko od nekaterih drugih sindikatov, bolj previdni, saj lahko vlaganje zahtev »na zalogo« našim članom povzroči nevšečnosti, ki se bodo kazale v odnosu do delodajalca in v slabi volji naših članov, če z zahtevkom za izplačilo solidarnostne pomoči ne bi uspeli.

Če se boste odločili za vložitev zahtevka, vas obveščamo predvsem o dveh ključnih točkah:

  • Po našem prepričanju rok za vložitev solidarnostne pomoči še ne bo iztekel 11. 5. 2020 (ta iztek roka je, napačno, štet od začetka epidemije), ampak je možno v tistih primerih, ko bo delavec ocenil, da ga je epidemija prizadela, vložiti vlogo za izplačilo solidarnostne pomoči v 60 dneh od delavčeve ugotovitve o nastanku škode zaradi epidemije oziroma najkasneje v roku 60 dni po zaključku epidemije.
  • Član zahteva solidarnostno pomoč od delodajalca sam, pri čemer je smiselno, da nastalo prizadetost (ne pozabimo, gre za solidarnostno pomoč) posebej utemelji, zaupnik pa zanj od delodajalca lahko zahteva še dodatnih 20 % sicer predpisanega zneska solidarnostne pomoči. Prilagamo obrazec za izplačilo solidarnostne pomoči. Naj poudarimo, da po našem mnenju kolektivne pogodbe pri vprašanju solidarnostne pomoči ne poznajo ločevanja med tem, da delavca elementarna nesreča (epidemija) finančno prizadene ali pa ga ne – prizadene ga lahko tudi na drugačen, nematerialen način. Pri ugotavljanju prizadetosti si morda lahko pomagate s primerom, ali pripada solidarnostna pomoč, če potres, ki je elementarna nesreča, le začutiš, nisi pa z njim prizadet. Solidarnostna pomoč mora izkazovati nek solidarnostni moment do delavca, ki se je znašel v stiski.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič

predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/solidarnostna-pomoc/

Ob prvem maju, prazniku dela

Spoštovane članice, spoštovani člani Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije,

epidemija novega koronavirusa, ki je zarezala v vse pore življenja, bo v ospredju tudi ob mednarodnem prazniku dela, 1. maju, ki letos beleži 130-letnico. Pokazala je, kako pomemben je javni zdravstveni sistem in da bo potrebno več vlagati v  zdravstvo in socialno varstvo. Vlagati v izobraževanje zaposlenih in zadostno število kadra je naložba v kapital.


Epidemija je pokazala, da so nepogrešljivi prav vsi delavci, je zapisal varuh človekovih pravic. Poudaril je, da morajo biti ukrepi za ohranjanje delovnih mest in vzpostavljanje novih vedno skladni s človekovimi pravicami, tako delavskimi kot tudi na primer pravico do sodelovanja javnosti pri pripravi predpisov ali do življenja v zdravem okolju. “Demokratične pridobitve morajo imeti vedno prednost pred kapitalom, ne smemo se jim odrekati na primer v zameno za večjo varnost,” je opozoril Svetina.


Dodal je, da varuh človekovih pravic že mnogo let opozarja na anomalije na področju delovnopravnih zadev in kršitve pravic delavcev ter da sistem, ki omogoča zlorabe delavcev, še ni pokrpan. “Stiske mnogih se ne smejo reševati zgolj s pomočjo humanitarnih organizacij ter solidarnih in sočutnih ljudi,” je opozoril. 

Vlado in druge odločevalce varuh zato poziva, naj oblikujejo prihodnost, ki bo temeljila na vključevanju in sodelovanju ter na načelih socialne in pravne države. Praznik dela poziva delavce po vsem svetu k medsebojni solidarnosti.

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije želimo vsem članicam in članom vesel praznik dela, čeprav bo ta letos drugačen od vseh dosedanjih. Verjamemo, da bomo skupaj premagali tudi te težke čase.

Hvala vsem, ki v teh časih nesebično skrbite za bolne in pomoči potrebne, mi se bomo potrudili, da vas bomo obveščali in vam svetovali po najboljših močeh.

Kolektiv SZSVS

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/ob-prvem-maju-prazniku-dela/

Zahtevamo izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) zahtevamo, da bolnišnice, zdravstveni in socialnovarstveni zavodi nemudoma v celoti izplačajo dodatek za delo v rizičnih razmerah po Kolektivni pogodbi za javni sektor, in sicer v višini 65 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, za tiste najbolj izpostavljene in obremenjene pa še dodatni dodatek po protikorona zakonu. Tak je bil današnji sklep Republiškega odbora SZSVS.

Zaposlenim, sindikatu in sodeč po podpori, ki jo prejemamo, prebivalcem Slovenije se zdi nedopustno, da zaposleni v bolnišnicah in ostalih zavodih v zameno za neutrudno delo pri reševanju življenj, za izpostavljanje svojega zdravja in zdravja svojih družin niso prejeli več kot zasluženega dodatka in da bo od dobre volje in subjektivne ocene nadrejenih odvisno, kdo, koliko in če sploh bo prejel ta dodatek. To je še toliko bolj nerazumljivo, če upoštevamo, da po zadnjih podatkih kar 28,85 % vseh okuženih oseb v Sloveniji predstavljajo zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, naj posebej izpostavimo zaposlene v domovih za starejše, kjer je kriza daleč najhujša, kjer je največ obolelih med stanovalci in zaposlenimi in kjer je največ umrlih, nesebično in skrajno požrtvovalno, včasih na robu moči, rešujejo življenja in skrbijo za najbolj ogrožene. Kljub zaščitni obleki so izpostavljeni enormnemu tveganju za okužbo. Ne pozabite, kako težko je biti ves dan v zaščitni opremi, v kateri je vroče, zaradi pomanjkanja zaposleni tudi po več ur ne morejo na stranišče, saj bi morali zaščitno obleko takrat zamenjati z novo. Prav je, da javnost izve tudi takšne detajle, da se vsi zavemo, kako zahtevni in izčrpljujoči so pogoji dela v “skafandrih”, v katerih je vroče, v katerih se zaposleni zelo znojijo in ne morejo ne na potrebo, ne jesti in ne piti. O tem se v javnosti ni veliko slišalo, pa je zdaj priložnost, da vas pozovemo, da pozornost posvetite pogojem dela v zaščitnih oblačilih. Vsem, ki delajo v takih nečloveških pogojih, se ne moremo dovolj zahvaliti za njihovo nepopisno humanost in profesionalnost, lahko pa se jim za ves trud oddolžimo s pravičnim plačilom za pošteno opravljeno delo.  Nerazumljiv zaplet in zmeda v zvezi z izplačilom dodatka je pravzaprav nespoštljiv do tistih, ki so najbolj izpostavljeni.

Virus lahko napade prav vsakega od nas, nihče ni varen in že danes lahko zboli kdorkoli od nas. Ko bomo zboleli, nam bodo natanko ti javni uslužbenci ponudili roko, nam reševali življenje in altruistično skrbeli za nas. Podobno je z najbolj ranljivimi skupinami prebivalstva v socialnem varstvu (v domovih starejših, prejemniki pomoči na domu, v posebnih socialnih zavodih, varstveno delovnih centrih, centrih za usposabljanje, delo in varstvo).


Zato je povsem nedopustno, da je večina zaposlenih v obeh dejavnostih (le redki so javni zdravstveni in socialnovarstveni zavodi, ki so dodatek izplačali) prejšnji teden na osebni račun prejela celo nižjo plačo kot za mesec februar, ko epidemije še ni bilo.
Razlog za to je še v nižjem izplačilu potnih stroškov zaradi nedelovanja javnega prometa, kar je po našem prepričanju prav tako skregano z zdravo pametjo. Razočaranje naših članov ob prejemu celo nižje plače, v času ko so pogoji dela bistveno zahtevnejši in ogrožajoči, pa je še toliko večje, saj je dejansko stanje na terenu daleč od napovedovanega dvojnega plačila za opravljeno delo, ki ga je obljubil predsednik Vlade RS. 

Posnetek novinarske konference si lahko ogledate na povezavi: https://drive.google.com/file/d/1haCYPF5aj5hgNWLCCxewQIFeuuw2O0CV/view?usp=sharing

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/zahtevamo-izplacilo-dodatka-za-delo-v-rizicnih-razmerah/

Obvestilo o telefonski številki RK Ljubljana za psihosocialno podporo

Spoštovane zaupnice in zaupniki,

Rdeči križ Slovenije – Območnem združenju Ljubljana (naši člani) so v sodelovanju s Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo vzpostavili posebno telefonsko linijo za psihosocialno podporo ljudem.

Prostovoljke in prostovoljci – terapevti so vsak dan (vključno sobote in nedelje) od 16. do 20. ure na razpolago za pogovor na telefonski številki 01 600 93 26.

Več informacij je na voljo v prilogah ali na spletni strani: https://www.rdecikrizljubljana.si/sl/Psihosocialna_podpora_koronavirus/

Vabljeni, da informacije o možni podpori razširite med tiste, ki bi to podporo potrebovali.

Lep pozdrav,

Dragica Kekec
generalna sekretarka

Priloge:

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/obvestilo-o-telefonski-stevilki-rk-ljubljana-za-psihosocialno-podporo/

Protest zoper ravnanje ministra za zdravje

Spoštovani in spoštovane,

sindikati, ki delujemo na področju zdravstva, smo bili danes seznanjeni z dvema dopisoma, ki jih je Ministrstvo za zdravje posredovalo (včeraj, dne 6. 4. 2020, popoldan) zdravstvenim zavodom. V dopisih minister poziva zavode in poslovodstva, da zadržijo izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po Kolektivni pogodbi za javni sektor in dodatka za nevarnost in obremenitve v času epidemije COVID-19, in  sicer, dokler podrobnosti ne bodo medresorsko usklajene ter dokler na ravni posameznih zavodov ne bodo sprejeti interni akti, s katerimi  se naj bi določila delovišča ter zaposleni, katerim dodatki za delo v času epidemije COVID-19 pripadajo.

Na tem mestu opozarjamo, da se dodatek za delo v rizičnih razmerah izplačuje na podlagi 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki velja od leta 2008. Gre za veljavno določbo kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalce, in neizplačilo tega dodatka pomeni neposredno kršitev kolektivne pogodbe. MZ ni pristojno za razlago kolektivne pogodbe, prav tako zavodi nimajo nikakršne pravne podlage za sprejem internih aktov, ki bi določali krog upravičencev do tega dodatka. MZ izvajalcem v zdravstvu priporoča, naj zavestno delavcem ne izplačajo dela plače, do katerega so upravičeni na podlagi veljavne kolektivne pogodbe in naj torej zavestno kršijo zakon in kolektivno pogodbo. In to za zaposlene v zdravstvu, ki so ključnega pomena ter v prvih bojnih vrstah za zajezitev te epidemije.

Ministrstvo je tovrstni poziv posredovalo bolnišnicam, zdravstvenim domovom in drugim javnim zavodom, katerih zaposleni so v času razglašene epidemije najbolj izpostavljeni, ogroženi in obremenjeni, pa še to nekaj dni pred izplačilom plač ter ob bok čestitki medicinskim sestram in babicam ob svetovnem dnevu zdravja! Nad takšno dvoličnostjo smo zgroženi.

Minister, sprašujemo Vas. Ali resnično (naivno) pričakujete, da sta etičnost, pripadnost k poklicu, socialni čut in  razumevanje nastalih razmer zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev brezmejna?

Podpisniki  zahtevamo:

  1. da minister za zdravje nemudoma prekliče poziv o zadržanju izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah in priporočilo k nezakonitemu ravnanju direktorjem,
  2. da minister za zdravje pozove zavode k zakonitemu delovanju zdravstvenih zavodov z izplačilom dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z veljavno Kolektivno pogodbo za javni sektor,
  3. da nas ministrstvo za zdravje kot socialne partnerje nemudoma vključi v pripravo usmeritev in aktov, ki bodo v nadaljevanju podlaga za izplačilo dodatka za nevarnosti in obremenitve zaradi dela v času epidemije COVID-19. 

Ministrstvo poziva direktorje zdravstvenih zavodov, da zaradi tvornega sodelovanja z zaposlenimi nemudoma vzpostavijo dialog s predstavniki zaposlenih in sindikati v svojem zavodu. Enako  ravnanje pričakujemo od ministra za zdravje tudi na državni ravni.

Lep pozdrav in ostanite zdravi

Priloga: dopis Ministrstvu za zdravje

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/protest-zoper-ravnanje-ministra-za-zdravje/

Stran 5 od 23« Prva...34567...1020...Zadnja »