Razpis: generalni sekretar/ generalna sekretarka SZSVS

Republiški odbor je na svoji 16. seji dne, 16. 10. 2020 sprejel sklep za razpis generalnega sekretarja/generalne sekretarke. Več v priponki.

Vsi predlagatelji pošljite svojo kandidaturo do vključno 23. 11. 2020 na sedež SZSVS, na naslov Dalmatinova 4, 1102 Ljubljana, p. p.  343.

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/razpis-generalni-sekretar-generalna-sekretarka-szsvs/

Ne zmoremo več!

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/ne-zmoremo-vec/

DELOVANJE ZAVODOV V TEMELJU OGROŽENO

Zaposleni in uporabniki v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna pozivajo državo, da jim zagotovi ustrezne pogoje za delo.

Ljubljana, 6. oktobra 2020 – Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) ter Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) – reprezentativna sindikata, ki predstavljata  članice in člane, zaposlene v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna – opozarjata Vlado RS na nadvse zahtevne razmere, s katerimi se je zavod primoran spoprijemati, odkar so tam zabeležili prvo okužbo z novim koronavirusom.

Zaposleni so se skupaj s svojimi varovanci znašli v posebno težkem položaju. Med njihovim bivanjem v zavodu uporabnike namreč ves čas učijo, kako se družiti, intenzivno so jih vključevali v različne dejavnosti, zato zdaj z veliko težavami zagotavljajo vzdrževanje ustrezne fizične razdalje in izolacije. Sprejeti ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s covidom-19 so v diametralnem nasprotju z načeli inkluzije posameznikov s posebnimi potrebami, ki jo sistematično uveljavljajo zavodi. Strokovni delavci, varuhi in drugo negovalno osebje svoje delo zdaj opravljajo zaščitni opremi – v kombinezonih, maskah ali vizirjih –, kar pri varovancih sproža nepredvidljive odzive, nelagodje in stopnjuje notranje stiske.


Zaposleni v CUDV Črna delo opravljajo v 12-urnih izmenah, dva dneva zapored, po dnevu počitka naslednja dva dneva znova delajo po 12 ur. Kljub delu v zaščitni opremi, ki je zahtevno in izčrpavajoče – poleg tega pa opreme tudi primanjkuje in zato zaposleni, denimo, tudi po več ur ne morejo na stranišče, saj bi morali sicer obleko takrat zamenjati z novo –, so izpostavljeni zelo visokemu tveganju za okužbo. Na zaposlenih, ki svoje delo opravljajo z vso požrtvovalnostjo in srcem, vse omenjeno že pušča posledice psihofizične in čustvene izčrpanosti.

V zavodu so ob vsem navedenem soočeni tudi s kritičnim pomanjkanjem zaščitne opreme.  Obupano sporočajo, da potrebujejo praktično vsa zaščitna sredstva (zaščitne maske FFP2 s slovenskim certifikatom, zaščitne obleke Tayvek, zaščitne gamaše, zaščitne rokavice nitril, zaščitne vizirje, razkužila, celo plastenke pitne vode za zaposlene …). Oba sindikata, SZSVS in SVIZ, sta se nemudoma odzvala prošnji zaposlenih in sta CUDV Črna že ponudila pomoč glede najnujnejše opreme, skupaj z vsemi zaposlenimi pa pozivata vse pristojne v Vladi RS in širše, naj se takoj odzovejo ter Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna v najkrajšem času zagotovijo nujno potrebne pripomočke.


Nekateri zavodi so sicer CUDV Črna že ponudili pomoč pri zagotavljanju kadra. Za solidarnost so zaposleni kolegicam in kolegom iz CUDV Dobrna, CUDV Radovljica, ZUDV Dornava, DSO Fara Prevalje in DEOS Zimzelen Topolšica iskreno hvaležni. A povsem jasno je, da to ne more biti trajna rešitev – kadra je namreč kljub omenjeni pomoči premalo in moči bodo zaposlenim pojenjale. Sindikata sicer že leta opozarjata, da v centrih za usposabljanje, delo in varstvo, če naj bodo storitve opravljene na najvišji ravni, zaposlenih primanjkuje, zdaj ko so razmere skrajno zahtevne, pa pomanjkanje strokovnega kadra in vseh drugih delavk in delavcev ogroža same temelje delovanja zavodov. SZSVS in SVIZ zato pričakujeta, da bo Vlada RS zavodom brez oklevanja zagotovila dodatne zaposlitve, hkrati pa državo ter druge izvajalce v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva poziva, naj takoj priskočijo na pomoč v Črno in naj tamkajšnjih zaposlenih in varovancev ne pustijo samih v stiski.

Na eni od stavb v Črni na Koroškem, ki je bila zgrajena leta 1576, je star rimski napis, ki pravi: »DANES MENI, JUTRI TEBI« …

Branimir Štrukelj,                                                                     Irena Ilešič Čujovič,

glavni tajnik SVIZ                                                                     predsednica SZSVS

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/delovanje-zavodov-v-temelju-ogrozeno/

Klic na pomoč: ne zmoremo več!

Zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, naj posebej izpostavimo zaposlene v socialnovarstvenih zavodih in Covid zdravstvenih zavodih, kjer je kriza najhujša, že več kot pol leta nesebično in skrajno požrtvovalno, včasih na robu moči, rešujejo življenja in skrbijo za najbolj ogrožene.


Kljub zaščitni obleki so naši člani izpostavljeni enormnemu tveganju za okužbo. Delo v popolni zaščitni opremi, v kateri je vroče, zaradi pomanjkanja le-te pa zaposleni tudi po več ur ne morejo na stranišče, saj bi morali zaščitno obleko takrat zamenjati z novo, je izredno zahtevno in izčrpljujoče. Na zaposlenih, ki svoje delo opravljajo z vso požrtvovalnostjo in srcem, pa že pušča posledice davek psihofizične in čustvene izčrpanosti. Vsem, ki v času pandemije Covid-19 delajo v takih nečloveških pogojih, se ne moremo dovolj zahvaliti za njihovo nepopisno humanost in profesionalnost.


Timi v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so bili že pred marcem letos kadrovsko podhranjeni, so zaradi izčrpanosti, stalnega stresa zaradi pritiskov in strahu, povsem na koncu s svojimi močmi.
Zaradi epidemiološke situacije so prilagodili svoje dopuste, prilagajajo svoje socialno življenje v prostem času in se odpovedujejo mnogo bolj kot ostali prebivalci Slovenije. Ker opravljajo svoj poklic kot poslanstvo, so se naši člani temu do neke mere pripravljeni prilagoditi, hkrati pa na drugi strani upravičeno pričakujejo pomoč in posluh odločevalcev.


Posluha žal ni. Zato kličemo na pomoč in sporočamo, da ne vzdržimo več. Usposobljeni delavci odhajajo, dajejo odpovedi zaradi nevzdržnih razmer in nestimulativnega dohodka. Od njih se pričakujejo nečloveški napori, hkrati pa prejemajo sporočila, da njihovo, včasih tudi dvojno delo, ni vredno nagrade. Zato se tudi odhodi delavcev ne nadomeščajo z novimi delavci in začarani krog je sklenjen.   


Od Vlade in obeh resornih ministrstev pričakujemo konkretne rešitve, ki bodo sprejete v socialnem dialogu. V ospredju je nujen čimprejšnji sprejem kadrovskih standardov in normativov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Že v sredini julija smo v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije na odločevalce naslovili tudi zahtevo po zagotovitvi sredstev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po KPJS. Prepričani smo, da je razglasitev ogroženega območja neposredno vezana na predpostavko epidemije, katere definicija je »pojav nalezljive bolezni, ki po času in kraju nastanka ter številu prizadetih oseb presega običajno stanje«. Opredelitev (prenizkega) dodatka zgolj za delo v sivih in rdečih conah v PKP5 je po našem prepričanju premalo za dosego cilja, ohraniti zaposlene na najbolj izpostavljenih in obremenjenih delovnih mestih.

Dragica Kekec,                                                                          Irena Ilešič Čujovič,

generalna sekretarka SZSVS                                                    predsednica SZSVS

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/klic-na-pomoc-ne-zmoremo-vec/

Protikoronski paket 5

Za nami je intenzivno in naporno usklajevanje novega protikoronskega zakona, ki ga pripravlja vlada, tokrat 5. paketa, ti. PKP5. V okviru pogajalske skupine ESS sem v imenu KSJS po najboljših močeh zastopala naše članstvo in vaše pravice. Po koncu tridnevnega usklajevanja, potem ko se je vsak dan pogajanj tekst določb zakona spreminjal in kljub temu, da smo sindikalne centrale poslale vladi pismo (v prilogi), v katerem smo izrazili pričakovanje, da bo zakon usklajen oz. da bo vlada potrdila le usklajene rešitve, je postalo v sredo popoldne jasno, da bo vlada PKP5 sprejela, tudi če za to ne bo imela soglasja socialnih partnerjev, predstavnikov delavcev in delodajalcev. Kljub temu so domnevno nekatere določbe zakona še odprte, zato so spremembe v določeni meri še možne, preden gre zakon v Državni zbor, pa tudi v parlamentarnem postopku. Danes smo sindikalne centrale na predsednika vlade naslovile novo pismo z vprašanjem »Kje je besedilo PKP5?«, saj ni jasno, kakšno je besedilo zakona, ki ga je vlada potrdila v sredo zvečer. Ne glede na to v nadaljevanju podajamo prvo informacijo glede vsebine zakona.

Temeljne rešitve, ki jih zakon prinaša in so usklajene ter se v največji meri nanašajo na naše člane, so:

 • podaljšanje ureditve nadomestil za čas karantene do konca 2020;
 • nadomestilo zaradi višje sile (varstva otroka) v višini 80 % plače – veljavnost od 1. 9. 2020;
 • dodatek za delo s pacienti oziroma uporabniki iz »sive« oziroma »rdeče« cone (veljavnost od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021): na naš predlog se je krog upravičencev iz »neposrednega dela s pacienti/uporabniki« razširil na »neposredno delo v okolju s pacienti/uporabniki«, nekoliko smo tudi razširili tudi krog upravičencev do dodatka, žal pa to niso vsi, ki delajo v zdravstvu in socialnem varstvu; naš predlog dodatka je 65 %, vendar ta višina dodatka (vladni predlog je 30 %) ni bila usklajena;
 • začasna razporeditev k drugemu delodajalcu zaradi nujnih delovnih potreb v zdravstvu in socialnem varstvu: predvideno je obvezno pisno soglasje delavca za tako razporeditev in na naš predlog 30 % dodatek (vladni predlog je bil 20 %);
 • zagotavljanje primanjkljaja sredstev Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz proračuna RS do konca leta 2021;
 • financiranje enomesečne strateške zaloge osebne varovalne opreme v zdravstvu in socialnem varstvu;
 • sofinanciranje osebne varovalne opreme v zdravstvu in socialnem varstvu;
 • kritje izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet (socialno varstvo);
 • kritje izpada programa zaradi zagotavljanja prostorov (zdravstvo);
 • podaljšanje delnega povračila nadomestila plače delavcem na čakanju do konca 2020;
 • temeljni dohodek za samozaposlene do konca leta 2020.

Nekatere zakonske rešitve, ki niso temeljile na reševanju situacije zaradi pojava novega koronavirusa, so bile iz zakona črtane. Osnovno izhodišče pri pogajanjih je namreč bilo, da naj bodo v zakonu le začasne, interventne rešitve, ki rešujejo trenutne razmere, ki so posledica koronavirusa. Sistemske rešitve imajo prostor v sistemskih zakonih. Najbolj sporne in neusklajene so bile med socialnimi partnerji določbe glede nacionalnega razpisa za skrajševanje čakalnih vrst (predlagali smo, da se glede tega perečega problema nemudoma pričnejo pogajanja o iskanju sistemskih rešitev), saj so predlagane določbe nesistemske in pomenijo nedopusten odstop od veljavnih določb Zakona o zdravstveni dejavnosti.

V prihodnjih dneh se bomo aktivno vključevali v dokončno oblikovanje zakona, z namenom ohraniti kvaliteten in vsem dostopen javni servis, hkrati pa zagotoviti vam, našim članom, čimboljše delovne pogoje v teh stresnih in težkih časih. O sprejetem zakonu (in končni verziji, ki naj bi veljala od 1. 10. 2020 dalje, razen v zgoraj navedenih primerih, ko bo veljala »za nazaj«) vas bomo ažurno obveščali.

Lep pozdrav in čuvajte se,

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/protikoronski-paket-5/

Zakona o dolgotrajni oskrbi v javni obravnavi

Obveščamo vas, da je predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi v javni obravnavi od 21. 8. do 5. 10. 2020, povezava na portal: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=7885.

Predlog zakona ni bil usklajevan s socialnimi partnerji, čeprav je bila v okviru Ekonomsko-socialnega sveta oblikovana tripartitna pogajalska skupina za pripravo predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi. Prvi sestanek pogajalske skupine, katere članica je tudi predsednica SZSVS Irena Ilešič Čujovič, bo na Ministrstvu za zdravje šele 1. 9. 2020, kar je glede na mandat pogajalske skupine (priprava predloga zakona o dolgotrajni oskrbi) skrajno nenavadno. Glede na mnoga odprta vprašanja (obseg pravic, financiranje ipd.) je pričakovati, da se bo predlog zakona še spreminjal.

Vabimo vas, da predlog zakona pregledate in morebitne predloge, pripombe ter pobude pošljete v tajništvo sindikata do 21. 9. 2020. O morebitnih spremembah vas bomo sproti obveščali.

Lep pozdrav,

Dragica Kekec, univ. dipl. prav.
generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/zakona-o-dolgotrajni-oskrbi-v-javni-obravnavi/

Delo v rizičnih razmerah

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije smo že 17.7. podali pobudo na Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za zagotovitev sredstev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah za obdobje od 8. oziroma 9. julija 2020 daljepo sprejemu odredbe ministra za zdravje  Odredba o določitvi ogroženih območij zaradi nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 95/20 in 96/20).

S to odredbo so bili socialnovarstveni in javni zdravstveni zavodi razglašeni kot ogrožena območja –  na katera se lahko prenese nalezljiva bolezen COVID-19 in na katerih so možnosti za širjenje okužbe z navedeno nalezljivo boleznijo.

Opozorili smo, da sta glede na Zakon o nalezljivih boleznih razglasitev ogroženega območja in obstoj epidemije neposredno in neločljivo povezana, zaradi česar je po našem mnenju z razglasitvijo socialnovarstvenih in javnih zdravstvenih zavodov kot ogroženih območij, ponovno vzpostavljena (tako dejanska kot pravna) podlaga za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS).

Čeprav je vlada 31. maja preklicala epidemijo, bolniki s covidom-19 ostajajo.

Delavci v domovih za starejše delajo v težkih razmerah, prispevek na »Svet na kanalu A«: https://www.24ur.com/novice/svet/ni-epidemije-ni-dodatka-delavci-pa-se-vedno-pregorevajo.html

Dopis SZSVS_Zagotovitev sredstev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah

Dragica Kekec, univ. dipl. prav.
generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/delo-v-rizicnih-razmerah/

Odziv Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije na neprimeren nivo komuniciranja

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva javno in glasno izražamo nasprotovanje neprimerni objavi javnega uslužbenca na družbenem omrežju, ki je nedopusten in hkrati žaljiv do vseh zaposlenih na centrih za socialno delo, ki že tako delajo v težkih pogojih ob pomanjkanju kadra in na robu zmogljivosti.

Ostro obsojamo vsak poseg v osebno dostojanstvo posameznikov in skupin in v bodoče pričakujemo vzdržanje od podobnih ravnanj  in izražanja žaljivih, vulgarnih ali drugače neprimernih komentarjev vseh udeležencev javnega diskurza, javnih uslužbencev in političnih akterjev. Ob nedopustnem žaljivem komuniciranja javnega uslužbenca MNZ poudarjamo potrebo po družbeno odgovornem ravnanju in delovanju oseb na najvišjih političnih funkcijah, ki s svojim delovanjem opredeljujejo standarde sprejemljivosti odnosa do vsakega posameznika.

Človekovo dostojanstvo, ki je vsajeno v vse temeljne svoboščine v demokratičnih družbah, naj se izraža v vsakem ravnanju posameznika, posebej pa pričakujemo visoke standarde integritete nosilcev javnih funkcij, spoštljivo in dostojno komunikacijo in moč argumentov.

 V konkretnem primeru ravnanja javnega uslužbenca MNZ in državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade pričakujemo javno opravičilo obeh in jasno obsodbo tovrstnih ravnanj nosilcev najvišjih političnih funkcij.

Špela Havle, predsednica Konference centrov za socialno delo

Dragica Kekec, generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/odziv-sindikata-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije-na-neprimeren-nivo-komuniciranja/

Razpis podpredsednik/ca Konference sindikatov CSD

Na podlagi 29. in 58. člena Statuta Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije,

objavljamo:

RAZPIS

za evidentiranje kandidatk oz. kandidatov za podpredsednico/podpredsednika Konference sindikatov centrov za socialno delo.

Za podpredsednico/podpredsednika Konference sindikatov CSD lahko kandidirajo oziroma lahko organ sindikata kandidira predsednico/predsednika  sindikata zavoda iz CSD.

Če kandidatko/kandidata predlaga organ sindikata, mora k predlogu za evidentiranje priložiti soglasje kandidatke/kandidata, da se strinja s kandidaturo.

Mandat po določbah Statuta SZSVS traja 5 let, funkcija se opravlja volontersko.

Predlagatelji naj vloge pošljejo na naslov:

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, do vključno 10. 8. 2020.

Konferenca sindikatov CSD bo opravila volitve na svoji  prvi seji po zaključenem evidentiranju.

Datum: 7. 7. 2020

Predsednica Konference sindikatov CSD:
Špela Havle l.r.
Generalna sekretarka:
Dragica Kekec

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/razpis-podpredsednik-co-konference-sindikatov-csd/

Regres za letni dopust 2020

Spoštovane članice in člani,

obveščam vas, da smo se včeraj na pogajanjih za javni sektor z vladno pogajalsko skupino dogovorili za višje izplačilo regresa za letni dopust za tiste zaposlene z osnovno plačo nižjo od minimalne plače.

Dogovor je naslednji:

 • regres v višini 940,58 EUR za vse javne uslužbence;
 • višji regres v višini 1.050,00 EUR za tiste javne uslužbence, katerih plačni razred z napredovanji (osnovna plača) je 20. ali nižji – v tem cenzusu se ne upoštevajo dodatki, kar pomeni, da cenzus vključuje zgolj osnovno plačo brez dodatkov;
 • poračun višjega regresa bo izveden pri julijski plači v začetku avgusta 2020;
 • aneks h KPND, ki bo predstavljal pravno podlago za višji regres, bo predvidoma sklenjen naslednji teden.

Na pogajanjih smo ponovno odprli celotno problematiko izplačila dodatkov v času epidemije in opozorili na nevzdržnost stanja, ko v začetku julija še ni jasno, kdaj bodo delodajalci prejeli finančna sredstva za izplačilo dodatka po 39. členu KPJS in 71. členu ZIUZEOP. Vladna pogajalska skupina nam je zagotovila, da bodo sredstva za oba dodatka za mesec marec socialnovarstvenim zavodom iz pristojnosti MDDSZ, ki do danes še sploh niso prejeli nobenega nakazila, nakazana 3. 7. 2020. Predstavnica MDDSZ se je na naše izrecno vprašanje, kdaj bodo nakazana sredstva za april in maj, zavezala sporočiti informacijo v nekaj dneh. Od pristojnih bomo v SZSVS še naprej kontinuirano zahtevali izplačilo dodatkov, s katerimi so mnogi zavodi že sedaj v veliki in z vidika določb ZDR-1 ter KP povsem nedopustni zamudi.

Na pogajanjih smo opozorili tudi na vnovično odsotnost vsakršnega socialnega dialoga pri sprejemanju novega protikoronskega zakona – PKP4, ki ga je vlada sprejela v nedeljo. Na vlado smo vsi sindikati naslovili protest s tem v zvezi, diskusijo na to temo in na temo rešitev v PKP4 pa bomo nadaljevali na jutrišnjem Ekonomsko-socialnem svetu.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/regres-za-letni-dopust-2020/

Stran 4 od 23« Prva...23456...1020...Zadnja »