Mednarodni dan medicinskih sester

Čestitke ob 12.maju,

MEDNARODNEM DNEVU MEDICINSKIH SESTER.

„Medicinske sestre – moč za spremembe“

http://www.dnevnik.si/zdravje/danes-je-mednarodni-dan-medicinskih-sester

9

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2014/mednarodni-dan-medicinskih-sester/

Pridružite se nam na srečanju članov sindikata in družinskih članov

Plakat srečanje

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2014/pridruzite-se-nam-na-srecanju-clanov-in-vasih-druzinskih-clanov/

Poziv ministra Viranta resornima ministricama za nadaljevanje usklajevanj standardov in normativov v babiški in zdravstveni negi ter oskrbi

V priponki je odgovor ministra dr. Gregor Viranta na našo zahtevo glede standardov in normativov v babiški in zdravstveni negi ter oskrbi.

Dopis ministra

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2014/poziv-ministra-viranta-resornima-ministricama-za-nadaljevanje-usklajevanj-standardov-in-normativov-v-babiski-in-zdravstveni-negi-ter-oskrbi/

USPEŠNO IZPELJAN 4. KONGRES KSJS

Konfederacijo sindikatov javnega sektorja Slovenije bo tudi prihodnja štiri leta vodil Branimir Štrukelj

V Ljubljani je bil včeraj, 8. aprila 2014,  izveden 4. kongres Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), na katerem se je 162 delegatk in delegatov seznanilo z aktivnostmi KSJS v zadnjem štiriletnem obdobju in sprejelo program za mandatno obdobje 2014-2018. Na kongresu so bile tudi volitve predsednika za omenjeni štiriletni mandat; zaupanje za vodenje konfederacije je prejel dosedanji predsednik KSJS Branimir Štrukelj (njegov uvodni nagovor). Kot gosta sta na kongresu sodelovala in zbrane nagovorila minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant in predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije mag. Dušan Semolič.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) v letu 2014 beleži že osem let uspešnega delovanja. Konfederacija se je konstituirala na ustanovnem kongresu marca 2006 v Ljubljani. Danes je vanjo vključenih sedem reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki zastopajo približno 74.000 članic in članov. Za volitve na mesto predsednika KSJS v mandatnem obdobju 2014-2018 se je prijavil en kandidat, in sicer dosedanji predsednik Branimir Štrukelj, ki je Konfederacijo uspešno vodil že doslej in je s svoji nastopi v javnosti močno prispeval k prepoznavnosti KSJS Slovenije. KSJS je v tem času utrdila svoj položaj v socialnem dialogu v Sloveniji in v pogojih ekonomske in finančne krize prispevala k ohranitvi pravic javnih uslužbencev. Delegati na kongresu so po odločitvi za javno glasovanje oz. volitve ob dejstvu, da je bil za mesto predsednika prijavljen zgolj en kandidat, s soglasno odločitvijo Branimirja Štruklja potrdili za predsednika KSJS tudi v novem mandatu.
Skladno s Statutom KSJS predsedstvo Konfederacije sestavljajo po en predstavnik, člana KSJS, in generalni sekretar. V mandatnem obdobju 2014-2018 bodo člani predsedstva KSJS poleg predsednika Branimirja Štruklja (glavni tajnik SVIZ) še Zvonko Vukadinovič (predsednik SZSV Slovenije), Flory Banovac (generalna sekretarka SDZN Slovenije), Radivoj Uroševič (predsednik PSS), Tomaž Sajovic (predsednik NSDLU), Tomaž Virnik (predsednik SDP Slovenije), Marko Belavič (predsednik SI-JUS) in Vladimir Tkalec (generalni sekretar KSJS Slovenije).

Delegati 4. kongresa KSJS so soglasno sprejeli resolucijo Proti demontaži javnega sektorja in odpuščanju javnih uslužbencev. V njenih desetih točkah KSJS ugotavlja, da se je v obdobju gospodarske in finančne krize povečal pritisk vlade in predstavnikov gospodarstva na javni sektor. Ne glede na številne posege in varčevalne ukrepe v javni sektor smo v Sloveniji v tem času uspeli ohraniti kakovostne javne storitve in relativno visok družbeni standard, tudi po zaslugi večje učinkovitosti zaposlenih v javnem sektorju. Nadaljnji posegi vlade z intervencijskimi zakoni za zmanjševanje mase plač za javne uslužbence in zmanjševanje sredstev proračuna za programe javnih zavodov in državno upravo brez dvoma vodijo v zmanjševanje števila javnih uslužbencev in tako nižanje obsega in kakovosti javnih storitev. Na drugi strani se v javnem sektorju zapirajo zaposlitvene možnosti za mlade in veča število brezposelnih, ki potrebujejo socialno podporo države. Tak razvoj vodi v socialni dumping in ne bo prispeval k zdravi gospodarski rasti, ki bi državo Slovenijo potegnila iz krize. Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije zato z resolucijo Proti demontaži javnega sektorja in odpuščanju javnih uslužbencev poziva vlado in predstavnike gospodarstva kot socialne partnerje k razumni in uravnoteženi politiki gospodarskega in družbenega razvoja.

Udeleženci kongresa so ob obravnavi resolucije in kot dodatek k njej zavrnili tudi osnutek Nacionalnega reformnega programa 2014-2015 (NRP). Trditev v NRP, da Republika Slovenija  v ospredje politik postavlja povečanje blaginje domačega prebivalstva, po njihovi oceni ne drži. Iz Nacionalnega reformnega programa 2014-2015 je očitno, da Slovenija v ospredje postavlja uskladitev svoje proračunske in gospodarske politike s cilji in pravili, dogovorjenimi na ravni EU. Delegati kongresa dvomijo, da bo vlada nasprotje med zagotavljanjem povečanja blaginje prebivalstva in ukrepi, ki blaginjo zmanjšujejo, razrešila tako, da bo umaknila varčevalne ukrepe, zato naj zbere pogum in med strateške cilje namesto »povečanja blaginje prebivalstva« jasno zapiše očitno posledico napovedanih ukrepov: »zmanjšanje blaginje prebivalstva«.

Kongres KSJS je sprejel še program KSJS za prihodnje mandatno obdobje z nekaterimi dopolnitvami. V njem sta izpostavljeni skrb in prizadevanje za spoštovanje človekovih pravic ter za vzpostavitev in delovanje pravne države. KSJS bo podpirala razvoj konkurenčnega tržnega gospodarstva, ki bo zagotavljalo gospodarsko rast, polno zaposlenost in socialni napredek vseh državljanov. Člani KSJS bodo skupaj skrbeli za varstvo sindikalnih pravic in svoboščin ter varovali delovne in poklicne pravice članstva. KSJS se bo skupaj z drugimi sindikalnimi organizacijami zavzemala za evropski socialni model, ki zagotavlja socialno varnost, enake možnosti za vse, demokratično sodelovanje delavcev v odločanju in socialno vključenost vseh državljanov. Pri tem KSJS pričakuje, da bo socialni dialog tudi v prihodnje eden od ključnih elementov demokratičnega dogovarjanja med socialnimi partnerji in z vlado. Sindikati, člani Konfederacije, se bodo zavzemali za ohranitev javnega sektorja in po svojih močeh prispevali k razvoju vsem dostopnih javnih storitev, ki so v skupnem interesu in prispevajo h kvaliteti življenja vseh državljanov.

 

NAGOVOR B. ŠTRUKELJ: https://www.youtube.com/watch?v=JbrgQZZwNH8&feature=youtu.be

NAGOVOR G. VIRANT: https://www.youtube.com/watch?v=Pv3Ie_qAw88&feature=youtu.be

NAGOVOR D. SEMOLIČ: https://www.youtube.com/watch?v=3AUT9xlrVL0&feature=youtu.be

RESOLUCIJA

PROGRAM

DSC_0036generalni sekretar KSJS, Vladimir Tkalec in delovno predsedstvo kongresa

DSC_0078

predsednik sindikata Zvonko Vukadinovič in delovno predsedstvo kongresa, generalna sekretarka Dragica Kekec

DSC_0009delegati 4. kongresa KSJS

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2014/uspesno-izpeljan-4-kongres-ksjs/

Počitniški Obtok pomlad/poletje 2014

V glasilu OBTOK pomlad-poletje 2014 objavljamo razpis za letovanje naših članov in njihovih družinskih članov. Rok prijave na razpis je 20. april 2014.

 

Počitniški Obtok

Prijavnica na razpis

Administrativna prepoved

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2014/pocitniski-obtok-pomladpoletje-2014/

Peticija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema

Koalicija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema je na novinarski konferenci v ponedeljek, 24. 3. 2014, predstavila svoje vsebinske zaveze in peticijo, s katero želijo nevladne in humanitarne organizacije, sindikati, združenja, gibanja, neparlamentarne stranke in številni posamezniki z zbiranjem podpisov in osveščanjem prebivalk in prebivalcev zahtevati od politike okrepitev solidarnega, dostopnega, kakovostnega in uspešnega javnega zdravstvenega sistema, ki bo ljudem zagotavljal izboljševanje, ohranjanje in krepitev njihovega zdravja.

S peticijo želi koalicija prebivalstvu Slovenije omogočiti, da poslancem in vladi izrazi svojo voljo za zdravstveno reformo, ki bo uveljavljala javni interes za dostopno in celovito zdravstveno varstvo namesto zasebnega interesa za kovanje dobičkov. Verjamemo v moč demokratično izražene volje ljudstva!

Cilj je zbrati vsaj čim več podpisov podpore, ki bodo javno predani vladi in poslancem, s čimer jih koalicija želi zavezati k izpolnitvi volje prebivalstva (javni interes) namesto volje tistih, ki zagovarjajo svoj čim večji zaslužek na račun zdravstva (zasebni interes). Seveda pa je cilj peticije tudi opozoriti prebivalstvo, da se pripravlja zdravstvena reforma in da vplivni lobiji na poslance in vlado naslavljajo zahteve za reformo v nasprotju z javnim interesom.

 

Podpišite peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema!

NK_KoalicijaZaOhranitevJavnegaZdravstvenegaSistema_24032014

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2014/peticija-za-ohranitev-javnega-zdravstvenega-sistema/

Terme Banovci in Zdravilišče Radenci

Novost v ponudbi naročilnic za kopalne karte sta naročilnici za Terme Banovci in Zdravilišče Radenci.

Celotno ponudbo naročilnic si lahko ogledatu tukaj.

slike splet

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2014/terme-banovci-in-zdravilisce-radenci/

Modra zavarovalnica je objavila Potrdilo o številu enot premoženja in višino zbranih sredstev za dodatno pokojnino do konca leta 2013

Modra zavarovalnica je na Modrem e-računu že objavila Potrdila o številu enot premoženja  dodatnega pokojninskega zavarovanja in znesek sredstev za dodatno pokojnino na osebnem pokojninskem računu člana sklada ZVPSJU, zbranih do konca leta 2013. Vsem uporabnikom Modrega e-računa bo navedeno potrdilo  na voljo v rubriki »Moji dokumenti«

Vsi, ki Modrega e-računa še ne uporabljate, opravite prvo prijavo/registracijo. Za prvo prijavo v Modri e-račun potrebujete prvo vstopno geslo in svojo davčno številko. Po vpisu omenjenih podatkov boste vpisali še svoj e-naslov, na katerega boste prejeli sporočilo s povezavo, preko katere boste določili svoje osebno geslo in zaključili postopek prve prijave ter aktivirali svoje uporabniško ime. Vpisani elektronski naslov boste uporabljali tudi kot uporabniško ime pri vseh nadaljnjih vstopih v Modri e-račun.

V preteklih dveh letih je Modra zavarovalnica vsem javnim uslužbencem, članom sklada ZVPSJU večkrat (nazadnje oktobra 2013) poslala prva vstopna gesla. Če gesla niste prejeli ali pa ste ga založili, lahko oddate zahtevek za izdajo prvega vstopnega gesla na naslednji povezavi in ponovno vam ga bomo poslali.

Zagotovite si uporabo storitve Modri e-račun, ki je uporabniku prijazna, registracija je hitra in preprosta, uporaba pa varna in brezplačna.  Omogoča vam sprotno spremljanje višine prihrankov za vašo dodatno pokojnino in zagotavlja pregled nad vplačanimi premijami v posameznem letu. Spletna storitev je na voljo 24 ur na dan z uporabo osebnega računalnika in učinkovito nadomešča pisno pošiljanje obvestil.

Tudi vse informacije in obvestila, ki jih za vas pripravlja Modra zavarovalnica, vas čakajo na Modrem e-računu. Prizadevali si bomo, da vam poleg navedenih podatkov pripravimo čim več zanimivih in koristnih informacij. Najkasneje do 15. junija vsako leto bomo objavili tudi revidiran povzetek letnega poročila Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence.

Več  informacij o Modrem e-računu najdete na naslednji povezavi.

Veseli bomo tudi vaših mnenj, priporočil ali vprašanj.

Vsem, ki nimate dostopa do e-storitev,  lahko pisno zaprosite za Potrdilo o številu enot premoženja  dodatnega pokojninskega zavarovanja in višino zbranih sredstev za dodatno pokojnino na vašem osebnem pokojninskem računu, zbranih do konca leta 2013 in poslali vam ga bomo po pošti.

 

Lep pozdrav,

Modra zavarovalnica, d. d.

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2014/modra-zavarovalnica-je-objavila-potrdilo-o-stevilu-enot-premozenja-in-visino-zbranih-sredstev-za-dodatno-pokojnino-do-konca-leta-2013/

Poplačilo tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo zdravstvenim zavodom zagotovil sredstva za poplačilo tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij.

Finančni načrt ZZZS  za letošnje leto ne predvideva 34 milijonov evrov, kolikor bi potrebovali za poplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij za javne uslužbence. Na novinarski konferenci je  predstavnik ZZZS sektorja za informiranje in odnose z javnostmi povedal, da je z zakonom določeno, da morajo ta sredstva za poplačilo zagotoviti izvajalci v okviru lastnega finančnega načrta z notranjim razporejanjem. Svetovalka finančnega direktorja  ZZZS pa  je pojasnila, da zdravstvenim zavodom februarja ne bodo izplačali teh 34 milijonov evrov posebej za odpravo plačnih nesorazmerij, pač pa bodo poravnali drugo in tretje nakazilo za december 2013, katerih plačilo so prenesli na letošnje leto.

Nujno pa bo potrebno zagotoviti nove prilive sredstev v zdravstveno blagajno.

 

Dopis predsednika SZSVS predsednikom sindikata zavoda.

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2014/poplacilo-tretje-cetrtine-odprave-placnih-nesorazmerij/

Novosti pri letovanju v app v Moravskih Toplicah

V priponki si lahko ogledate novosti pri najemu apartmaja v Moravskih Toplicah (Terme Vivat).

Cene najema nismo spreminjali smo pa dodali nekaj novih ugodnosti.

Več v priponki.

moravske toplice1

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2014/novosti-pri-letovanju-v-app-v-moravskih-toplicah/

Stran 19 od 23« Prva...10...1718192021...Zadnja »