Last minute počitniških enot, julij 2017

Spoštovane članice, člani sindikata ZSVS!

Objavljamo last minute ponudbo za vse nove prijave za naslednje počitniške enote:

 

ROGLA 1/5

termini: 5. 7. – 15. 7. 2017

redna cena 40,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 25,00 €/dan

TERME PTUJ 2+2

termini: 7. 7. – 15. 7. 2017

redna cena 40,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 32,00 €/dan*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

 

ZREČE – STANOVANJE 3+2

termini: 5. 7. – 8. 7. 2017, 11. 7. – 15. 7. 2017

redna cena 40,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 32,00 €/dan*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

 

 

Podroben opis počitniških enot je v Obtoku in na spletni strani sindikata – www.sindikat-zsvs.si Možen je najem tudi krajših terminov, vendar ne manj kot za 2 nočitvi.

Prijave pošljite na e-naslov : letovanje@sindikat-zsvs.si ! Informacije vsak delovnik med 10.00 in 17.00 uro na gsm št.  031 367 244 (ga. Rebeka).

 

Dragica Kekec,                               

generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/last-minute-pocitniskih-enot-julij-2017/

Sporočilo za javnost

 

Zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva Slovenije zahtevamo od vlade, da za odpravo anomalij v plačni skupini J zagotovi dodatnih 10 milijonov evrov, kar je nujni pogoj, da se razlike pri vrednotenju delovnih mest, ki gredo na škodo zaposlenih iz skupine J, glede na druge dele javnega sektorja ne bi še povečale in s tem povzročile nove anomalije.

V dejavnosti ZSVS je v J skupini več kot enajst tisoč zaposlenih, na najslabše plačanih delovnih mestih so strežnice, čistilke, kuharji, pomočniki kuharjev, hišniki, zdravstveno administrativni delavci, poslovni  sekretarji,  računovodje,.. ki so Republiški odbor Sindikata ZSVS zavezali, da pri zahtevah vztraja.

Če ne bo prišlo do zaključka pogajanj, SZSVS ne izključujemo zaostritve boja.

Tudi medicinske sestre, bolničarji, laboratorijski tehniki, zobotehniki, farmacevtski  tehniki,… ne pristajajo na še večja nesorazmerja napram drugim primerljivim podskupinam in pričakujejo ustrezno vrednotenje  in višje plačilo s 1.7.

Seveda v jesenskem delu pričakujemo ureditev plač tudi v VI.VII in VII. TS.

Zahtevamo enako obravnavo vseh zaposlenih, ki delajo v projektu skrajševanja čakalnih vrst.

Podpiramo ministrico za zdravje pri prizadevanjih za sprejem novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, s katero se uredi podeljevanje koncesij in s katero se sistemsko uredi priznavanje poklicnih kvalifikacij srednjim medicinskim sestram.

 

Ljubljana, 3. 7. 2017

Dragica Kekec, generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/sporocilo-za-javnost-3/

DOVOLJ NAM JE VARČEVANJA PRI NAJŠIBKEJŠIH!!!

Člani Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), katerega član je SZSVS, želimo čimprej zaključiti pogajanja in omogočiti zvišanja plač v skupini »J« ter doseči odpravo anomalij tudi za druge skupine zaposlenih.

Vladni pogajalski strani smo predlagali, da najprej omogoči zvišanja plač zaposlenim v skupini »J« ter odpravo anomalij tudi za druge skupine zaposlenih do vključno 26. plačnega razreda (pomočnicam vzgojiteljic, kuharjem, bolničarjem, negovalcem, medicinskim sestram, strežnikom, administrativnim  in vzdrževalnim delavcem, laboratorijskim in farmacevtskim tehnikom, zobotehnikom…).

Dosedanji vladni predlog selektivno zvišuje plače na nekaterih delovnih mestih z zahtevano visokošolsko izobrazbo in napeljuje h konfliktom med posameznimi dejavnostmi in poklici, ter pogajanjem ni videti konca.

V  ta namen smo na pogajanjih predlagali dvostopenjsko reševanje anomalij, in sicer, da se v prvi fazi podpiše dogovor za zaposlene na delovnih mestih do vključno 26. plačnega razreda, po tem pa se pogajanja nadaljujejo za odpravo vseh preostalih anomalij, tj. za tiste, ki so uvrščeni na delovna mesta nad 26. plačnim razredom.

SKUPAJ ZA URESNIČITEV ZAHTEV na PROTESTNEM SHODU, ki bo v torek, 20. junija 2017, pred poslopjem Vlade RS na Gregorčičevi ulici v Ljubljani, s pričetkom ob 13. uri.

Na njem bodo zaposleni zahtevali podpis dogovora, ki bi še omogočal zvišanje plač najslabše plačanim v javnem sektorju že s 1. julijem letos.

 

Sindikat zdravstva in socialnega varstva SLO,

Dragica Kekec, generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/dovolj-nam-je-varcevanja-pri-najsibkejsih/

Srečanje članov in družinskih članov 2017!

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/srecanje-clanov-in-druzinskih-clanov-2017/

Pogajanja

Pogajanja z Vlado RS glede odprave plačnih anomalij intenzivno potekajo. Pogajanja potekajo v dveh pogajalskih skupinah, in sicer z vsemi sindikati javnega sektorja za plačno skupino J in posebej po panožnih pogodbah.

Zadnje usklajevanje so bile uvrstitve t. i. orientacijskih delovnih mest po posamezni dejavnosti in skupini J,  pri čemer vztrajamo, da se najnižje ovrednotena delovna mesta uvrstijo 3 plačne razrede višje kot doslej, za ostala pa je sindikalni predlog za vrednotenje od 1-3 plačne razrede višje, kot je trenutno veljavno. Odprtih oz. neusklajenih med orientacijskimi delovnimi mesti je 13 DM.

Danes nadaljujemo z drugim krogom pogajanj za KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva SLO (KPZSV)  za vsa ostala delovna mesta v plačni skupini E (zdravstvo) in F (socialno varstvo) in KPZN.

Skupaj z reprezentativnimi sindikati smo uskladili predlog tarifnega dela KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva SLO (KPZSV) in dopolnitev KP za zdravstveno nego, ki bo vključevala tudi standarde in normative. Usklajen sindikalni predlog sledi dogovorjenim spremembam orientacijskih delovnih mest, vsebuje pa tudi nekatera nova delovna mesta, ki so posledica sprememb področne zakonodaje oziroma potreb delovnega procesa v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Dragica Kekec, univ. dipl. prav.

generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/pogajanja/

Počitniški Obtok pomlad – poletje 2017

V glasilu OBTOK pomlad – poletje 2017 objavljamo razpis za letovanje naših članov in njihovih družinskih članov. Rok prijave na razpis je 10. april 2017. Menjave pri 7 dnevnih terminih so ob nedeljah.

 

 

 

 

 

 

Počitniški Obtok

Prijavnica na razpis_počitniške kapacitete SZSVS, str. 3 – 7

Prijavnica za počitniške enote Ronja, str. 10 -11

Administrativna prepoved

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/pocitniski-obtok-pomlad-poletje-2017/

ZNESKI povračil stroškov in drugih prejemkov po KP – za javne uslužbence

 

ZNESKI  povračil stroškov in drugih prejemkov po KP – za javne uslužbence
Datum: 27.1.2017
Vrsta prejemka Znesek v €
Povračila stroškov
 Prehrana med delom
 – na dan prisotnosti na delu: 3,68 €
 Prevoz na delo
 – v višini stroškov javnega prevoznega sredstva
 – če ni možnosti javnega prevoza – 8% cene bencina/km: 0,10 €
 Stroški prehrane – službeno potovanje v RS
 – dnevnica (več kot 12 ur): 16,00 €
 Stroški za prenočevanje  – službeno potovanje v RS
 – po predloženem računu, ki ga odobri delodajalec
 – brez predloženega računa (30% dnevnice): 4,80 €
 Kilometrina – uporaba lastnega avtomobila v službene namene
 – občasna uporaba – 18% cene bencina / km: 0,23 €
 – za opravljanje dela po PZ – 30% cene bencina / km: 0,39 €
 Nadomestilo za ločeno življenje
  – za stanovanje: 140,54 €
 Terenski dodatek
 – na dan: 3,36 €
Drugi prejemki
 Jubilejna  nagrada
 – za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju: 288,76 €
 – za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju: 433,13 €
 – za 30 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju: 577,51 €
 Jubilejna  nagrada – član sindikata (zahtevo vloži sindikat)
 – za 10 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju: 346,51 €
 – za 20 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju: 519,76 €
 – za 30 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju: 693,01 €
 Solidarnostna pomoč
 – v primerih in pod pogoji iz KP: 577,51 €
 Solidarnostna pomoč – član sindikata (zahtevo vloži sindikat)
 – v primerih in pod pogoji iz KP: 693,01 €
 Odpravnina ob upokojitvi
 – 2 povprečni plači v RS za zad. 3 mesece: 3.131,70 €
 – ali 2 zadnji br. plači delavca, če je to ugodnejše
 Odpravnina ob upokojitvi – v 1 letu po izpolnitvi pogojev
 – 3 povprečne plače v RS za zad. 3 mesece: 4.697,55 €
 – ali 3 zadnje br. plače delavca, če je to ugodnejše
 Regres za letni dopust za leto 2017
 – PR javnega uslužbenca  1 – 16: 1.000,00 €
 – PR javnega uslužbenca 17 – 40: 790,73 €
 – PR javnega uslužbenca 41 – 50: 600,00 €
 – PR javnega uslužbenca 51 – 65: 500,00 €
 Minimalna plača: 804,96 €

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/zneski-povracil-stroskov-in-drugih-prejemkov-po-kp-za-javne-usluzbence/

Last minute počitniških kapacitet

Spoštovane članice, člani sindikata ZSVS!

Objavljamo last minute ponudbo za vse nove prijave za naslednje počitniške enote:

.

MORAVSKE TOPLICE 4+2

termini: 5. 1. – 7. 1. 2017, 15. 1. – 22. 1. 2017, 22. 1. – 27. 1. 2017

redna cena 50,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 35,00 €/dan*

*v ceno najema so vključene do štiri celodnevne karte za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

 

TERME ČATEŽ 1/4 ali 1/6

termini: 5. 1. – 8. 1. 2017, 8. 1. – 15. 1. 2017, 15. 1. – 22. 1. 2017, 22. 1. – 29. 1. 2017

redna cena 50,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 35,00 €/dan*

*v ceno najema so vključene do štiri celodnevne karte za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

redna cena 55,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 38,50 €/dan*

*v ceno najema je vključenih do šest celodnevnih kart za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

.

TERME PTUJ 2+2

termini: 5. 1. – 8. 1. 2017, 8. 1. – 15. 1. 2017, 16. 1. – 19. 1. 2017, 20. 1. – 29. 1. 2017

redna cena 35,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 24,50 €/dan*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

 

ZREČE – STANOVANJE 3+2

termini: 5. 1. – 8. 1. 2017, 18. 1. – 22. 1. 2017, 22. 1. – 29. 1. 2017

redna cena 35,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 24,50 €/dan*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.


Podroben opis počitniških enot je v Obtoku in na spletni strani sindikata – www.sindikat-zsvs.si Možen je najem tudi krajših terminov, vendar ne manj kot za 2 nočitvi.

Prijave pošljite na e-naslov : letovanje@sindikat-zsvs.si ! Informacije vsak delovnik med 10.00 in 17.00 uro na gsm št.  031 367 244 (ga. Rebeka).

 

                                                                 Dragica Kekec,                               

                                    generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/last-minute-pocitniskih-kapacitet-3/

Srečno 2017!

novoletno-voscilo-2017

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2016/2789/

Parafiran dogovor v javnem sektorju

Po devetih mesecih nam je uspelo skleniti dogovor, ki  je dober za naše članstvo in tudi državo, ki je vendarle naša. Dogovor  je podlaga za umestitev posameznih določb v kolektivno pogodbo in zakon.

Prvič nam je uspelo tistim v nižjih plačnih razredih zagotoviti nominalno povečanje, ki jim prinaša določen znesek, ki ni vezan na procent, ko vedno v višjih plačanih razredih dobijo več. Tokrat dejansko dobijo več tisti, ki živijo najtežje.

Tudi pri preostalih varčevalnih ukrepih smo poskrbeli, da se učinki prerazporedijo.

Tako so višine pokojninskih premij višje za tiste, ki gredo prej v pokoj, da v teh nekaj letih do upokojitve sploh še kaj dobijo. Odprava plačnih nesorazmerij ima zagotovljena dodatna sredstva in datum zapadlosti.

Čaka pa nas še zahtevno delo odprave anomalij.

Dogovor

 

Zvonko Vukadinovič, predsednik

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2016/parafiran-dogovor-v-javnem-sektorju/

Stran 12 od 23« Prva...1011121314...20...Zadnja »