STAVKA

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) ter Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) javnost obveščata, da je bila današnja opozorilna stavka zaposlenih uspešno izvedena v vseh zdravstvenih in socialnih zavodih po Sloveniji (torej v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, lekarnah, centrih za socialno delo, socialno-varstvenih zavodih (domovih upokojencev), varstveno delovnih centrih – VDC, NIJZ – Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in NLZOH- Nacionalnem laboratoriju za okolje in hrano.

Stavkalo je med 20 tisoč in petindvajset tisoč zaposlenih, ki so po odzivih sodeč odločni stavkovne aktivnosti še bolj zaostrovati v kolikor vlada RS ne bo uresničila stavkovnih zahtev oziroma se o njih začela resno pogajati.

 

Podprlo nas je mnogo zaposlenih, tudi vodstva nekaterih zavodov, kakor tudi Zbornica zdravstvene in babiške nege. Od sindikatov pa Sindikat SVIZ in ostali sindikati združeni v Konfederacijo sindikatov javnega sektorja. Med drugimi tudi delavci žerjavisti Luke Koper in Evropska zveza zaposlenih v javnem sektorju EUROFEDOP.

 

Več informacij:

Jelka Mlakar,                                               Zvonko Vukadinovič,

predsednica SDZNS                                       predsednik SZSVS

(041 379 686)                                                     (041 381 635)

 

podporno pismo Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/stavka/

Prva pogajanja o stavkovnih zahtevah v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

Na sedežu Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije so danes potekala prva pogajanja med sindikalno in vladno stranjo glede stavkovnih zahtev. Stavko, ki sta jo napovedala Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) in Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) in bo potekala 13. 2. 2018, lahko prepreči zgolj sporazum o razrešitvi stavkovnih zahtev. Ker se zavedamo, da je za socialni dialog potrebno nekaj časa, smo se v SZSVS in SDZNS odločili za organizacijo stavke v sredini februarja, da bi s tem zagotovili realne možnosti za dogovor o stavkovnih zahtevah.

Zahtevamo uveljavitev kadrovskih standardov in normativov, višje plačilo dela na dan praznika, v nedeljo in ponoči ter tudi ustrezno ureditev drugih dodatkov za manj ugodne delovne pogoje. Prav tako zahtevamo pravico do izplačila jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe, pričakujemo tudi zvišanje plačnih razredov v okviru odprave anomalij, dvig plač z naslova primerljivosti z zdravniškimi delovnimi mesti, odpravo varčevalnih ukrepov in vrnitev vrednosti plačne lestvice na raven pred sredino leta 2012.

Na današnjih pogajanjih smo predstavili svoje stavkovne zahteve, vladna stran pa je pokazala pripravljenost za dialog, ki bi lahko prinesel razrešitev stavkovnih zahtev. Naslednji krog pogajanj bo prihodnji petek, do tedaj se bo vladna stran opredelila do stavkovnih zahtev.

V okviru pogajanj smo se dogovorili tudi za dve ločeni delovni skupini, ki bosta obravnavali razporejanje na dan praznika ter določitev standardov in normativov v dejavnosti zdravstva in socialnega vrastva, ki zajema standarde in normative zaposlenih v zdravstveni in babiški negi (bolničarje, srednje in diplomirane medicinske sestre) ter pripravo drugih standardov in normativov v obeh dejavnostih – za farmacevte in farmacevtske tehnike, delavce v laboratorijski biomedicini, ortopedske tehnike ter inženirje ortotike in protetike, delovne terapevte, fizioterapevte, higienike, logopede, medicinske embriologe in medicinske fizike, pedagoge v zdravstvu, psihologe in klinične psihologe, radiološke inženirje, sanitarne inženirje, socialne delavce, strokovne delavce na centrih za socialno delo, individualne in skupinske habilitatorje, socialne oskrbovalke, delovne inštruktorje, varuhe, animatorje in tehnologe. Vsi navedeni profili že leta delajo v dejavnosti, ki je kadrovsko podhranjena, na kar smo vladno stran danes opozorili.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva zajema vse zgoraj navedene delavce v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter delavce v plačni skupini J – skupaj se bomo borili do izpolnitve stavkovnih zahtev!

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/prva-pogajanja-o-stavkovnih-zahtevah-v-dejavnosti-zdravstva-in-socialnega-varstva/

Napoved stavke Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije

 

Dva največja sindikata v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v Sloveniji (Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije), ki združujeta cca. 80 % vsega organiziranega članstva v obeh dejavnostih kot napovedano konec decembra, zaostrujeta sindikalne aktivnosti.

Zaposleni v naših dveh dejavnostih (v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, domovih starejših, centrih za socialno delo, posebnih socialno varstvenih zavodih, lekarnah, zdraviliščih …) delajo vse dni v letu, ponoči, nedelje in praznike.

 

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije združuje zdravstvene delavce in sodelavce v obeh dejavnostih, od diplomiranih in srednjih medicinskih sester, bolničarjev, radioloških ing., laboratorijskih tehnikov in ing., farmacevtskih tehnikov in farmacevtov, socialnih delavcev, strokovnih delavcev, strokovno tehničnih delavcev, kuharjev, peric, strežnic, psihologov … vse zaposlene v domovih upokojencev, v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, posebnih socialnih zavodih, centrih za socialno delo.

 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije združuje delavce v poklicih zdravstvene in babiške nege ter oskrbe (diplomirane medicinske sestre, diplomirane babice, srednje medicinske sestre, bolničarje).

 

Oba sindikata sta se združila v zaostrovanju sindikalnih aktivnosti.

 

 1. Stavka v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva je napovedana za dne torek, 13. 2. 2018.

 

Stavkovne zahteve:

 

 1. Dvig plač in odprava varčevalnih ukrepov
 • Zahtevamo zvišanje plačnih razredov v okviru odprave anomalij v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in dvig plač iz naslova primerljivosti z zdravniškimi delovnimi mesti.
 • Zahtevamo vrnitev vrednosti plačne lestvice na raven pred 1. 6. 2012 (vrnitev 8 %).
 • Zahtevamo odpravo vseh preostalih varčevalnih ukrepov, v skladu s VII. točko Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 88/2016).

 

 

 1. Uveljavitev kadrovskih standardov in normativov

 

 • Zahtevamo uveljavitev kadrovskih standardov in normativov, ki so zapisani v Modri knjigi standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi, ter drugih standardov in normativov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

 

 1. Dodatki za neugoden delovni čas in razporejanje delovnega časa

 

 • Zahtevamo višje plačilo dela na dan praznika, dela v nedeljo ter nočnega dela ter ustrezno ureditev drugih dodatkov za manj ugodne delovne pogoje v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

 

 • Zahtevamo, da se pri razporejanju delovnega časa v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva javne uslužbence razporeja na delo tako, da imajo vsi pravico biti prosti na dan praznika s pravico do nadomestila plače, razen tistih, ki so zaradi nujnih potreb delovnega procesa razporejeni na delo in dobijo plačilo in ustrezen dodatek. Do nadomestila plače niso upravičeni za tiste praznične dneve, ki so v pogodbi o zaposlitvi konkretno določeni kot njihovi prosti dnevi. Do nadomestila plače niso upravičeni tudi takrat, ko so dokazljivo prosti iz naslova počitka sedmega dne in je ta dan praznik na nedeljo.

 

 • Zahtevamo dosledno spoštovanje pravice do prostega vikenda v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

 

 1. Zahtevamo določitev pravice do izplačila jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe.

 

Stavka bo dne 13. 2. 2018 potekala v obliki dvourne opozorilne stavke v zavodih. Nadaljnje bo prva faza stavke zajemala tudi naslednje sindikalne aktivnosti:

 1. Naši člani bodo umaknili soglasja za opravljanje dela preko polnega delovnega časa.

 

 • Dosledno bomo uveljavili pravico naših članov do časa za strokovno pripravo na delo, v skladu s kolektivno pogodbo.

 

 1. Zaostrovanje stavke z daljšimi prekinitvami in javnimi protestnimi shodi.

 

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije            Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Predsednica: Jelka Mlakar                                               Predsednik: Zvonko Vukadinovič

Dopis

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/napoved-stavke-sindikata-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije-in-sindikata-delavcev-v-zdravstveni-negi-slovenije/

Srečno 2018

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/srecno-2018/

Stavkovne aktivnosti

Dva največja sindikata v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v Sloveniji (Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije), ki združujeta cca. 80% vsega organiziranega članstva v obeh dejavnostih, sta zaradi neuspešnih poskusov dogovora z vlado za odpravo anomalij v javnem sektorju pričela s stavkovnimi aktivnostmi.

Zaposleni v naših dveh dejavnostih (v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, domovih upokojencev, centrih za socialno delo, posebnih socialno varstvenih zavodih, lekarnah, zdraviliščih …) delajo vse dni v letu, ponoči, nedelje in praznike.

Naše delo je premalo vrednoteno, še posebej v zadnjem času, ko je vlada s popuščanjem na pritiske posameznih poklicnih skupin selektivno dvignila plače, s čemer so  nastale nove anomalije. S tem vlada kaže, da ni sposobna izpeljati dogovora na ravni socialnega dialoga in nas sindikate sili v zaostrovanje sindikalnih aktivnosti.

Že vrsto let si prizadevamo za uveljavitev kadrovskih standardov in normativov, ki so zapisani v Modri knjigi standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Pomanjkanje kadra v socialnem varstvu, ponekod tudi v zdravstvu že dosega kritične meje, zaposleni so iztrošeni, kar se odraža tudi v bolniški odsotnosti.

Svoje zahteve vežemo tudi na dogovorjeno z zdravniki, saj si ne moremo predstavljati delovanja zdravstvenega sistema brez ustrezne primerljivosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

Zahtevamo spoštovanje prostih vikendov, ustrezno plačilo praznikov in nedelj ter nočnega dela.

Stavkovne zahtevke bomo oblikovali in predložili vladni pogajalski skupini.

 

Predsednica sindikata ZN Jelka Mlakar

Predsednik Sindikata ZSV Zvonko Vukadinovič

Izjava za javnost

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/stavkovne-aktivnosti/

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Sindikat zdravstva in socialnega zdravstva Slovenije podpira ureditev izvajanje javne zdravstvene službe na podlagi jasnih kriterijev, saj je praksa v zadnjih dvajsetih letih delovanja pokazala številne slabosti in pomanjkljivosti pri izvajanju.

Novela ZZDej-K pomeni pomemben premik  tudi v  sistemski ureditvi položaja srednjih medicinskih sester, ki delajo na zahtevnejših delovnih mestih, kjer se kompetence prepletajo.

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki, po številu ali obremenitvi predstavljajo steber našega zdravstva in socialnega varstva, opravljajo zahtevne naloge in kompetence.

Novela  Zakon o zdravstveni dejavnosti bo uredila status srednjih medicinskih sester v skladu z določili zavezujoče Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij št. 2005/36/ES, ki bi že morala biti implementirana do 1. 1. 2016.

Izvirni greh” problematike srednjih medicinskih sester pa sega v leto 2004, ko so  glavni pogajalci za priznavanje poklicnih kvalifikacij slabo opravili svoje delo v Bruslju.

Podpiramo sprejem novele zakona, v sindikatu ZSVS pa ostajamo kritični do ureditve, na podlagi katere srednje medicinske sestre ob premestitvi na delovno mesto diplomirane medicinske sestre, v skladu z določbo 19. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ne bodo mogle prenesti že dosežene plačne razrede napredovanj na delovnem mestu srednje medicinske sestre.

 

Dragica Kekec, generalna sekretarka

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/zakon-o-zdravstveni-dejavnosti/

Počitniški razpis jesen – zima 2017/2018

Objavljamo razpis počitniških enot v lasti in zakupu sindikata za obdobje jesen – zima 2017/2018.

POČITNIŠKE KAPACITETE si lahko ogledate v preteklih počitniških Obtokih ali s klikom na posamezno počitniško enoto na spodnjem seznamu:

 1. Moravske toplice (app 6 ležišč, vključene do 4 kopalne karte)
 2. Terme Čatež (app 1/4 vključene do 4 kopalne karte ali 1/6 vključenih do 6 kopalnih kart)
 3. Terme Ptuj (app 4 ležišč, vključeni 2 kopalni karti)
 4. Terme Zreče:

          Stanovanje (5 ležišč, vključeni 2 kopalni karti)

Vila Afrodita (app. 4 ležišča, vključeni 2 kopalni karti)

Vila Afrodita (soba 2 ležišča, vključeni 2 kopalni karti)

 1. Rogla (app 5 ležišč, vključeni 2 smučarski karti*)

Počitniški termini  trajajo 7 dni, od nedelje do nedelje. Možno je letovanje tudi za krajši čas, vendar ne manj kot 2 nočitvi. Članom sindikata nudimo možnost obročnega odplačevanja preko administrativne prepovedi. Turistična taksa se plača v kraju bivanja po zaključenem bivanju, odvisna pa je od števila dni bivanja in števila oseb, ki so kapaciteto koristile. V vseh kapacitetah bivanje hišnih ljubljenčkov ni dovoljeno.

Rok za prijavo na razpis je 22. september 2017.

Generalna sekretarka

Dragica Kekec

Termini, prijavnica in administrativna prepoved (obročno odplačevanje)

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/pocitniski-razpis-jesen-zima-20172018/

Obvestilo o podpisu aneksov – odprava plačnih anomalij

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je v četrtek, 27. 7. 2017, v vašem imenu podpisal anekse h Kolektivni pogodbi za javni sektor, h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, s katerimi se odpravljajo nekatere plačne anomalije. Kot smo vas že obveščali, smo se v preteklih mesecih pogajali za odpravo plačnih anomalij v javnem sektorju. Naš sindikat je reprezentativen sindikat za pogajanja v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, kar pomeni za plačno skupino E (zdravstvo), F (socialno varstvo) in plačno skupino J. Za odpravo plačnih anomalij v celotnem javnem sektorju pa je bilo v zaključku pogajanj na razpolago 71.184.770 evrov na letni ravni. Za E in F skupino, skupno 97 delovnih mest, je finančni učinek 20.248.513 evrov, za J skupino, skupno 343 delovnih mest na ravni celotnega javnega sektorja, pa 25.158.798 evrov.

Na pogajanjih smo uspeli uskladiti vrednotenja delovnih mest v plačnih skupinah E, F in J, kjer se po usklajenem predlogu večina delovnih mest do 26. plačnega razreda v izhodišču povišuje za 1 ali 2 plačna razreda; nekatera najnižje ovrednotena delovna mesta pa se povišujejo za 3 plačne razrede. V naših dejavnostih smo dodali tudi nekaj novih delovnih mest, v jeseni pa nas čakajo pogajanja za tista delovna mesta plačne skupine J, ki imajo izhodišče višje od 26. plačnega razreda. Povišanje izhodiščnega plačnega razreda pomeni tudi, da se hkrati »prenesejo« vsa že dosežena napredovanja.

Ker je predlog odprave plačnih anomalij v celoti usklajen, se je v četrtek začelo podpisovanje aneksa h Kolektivni pogodbi. Ker je čas dopustov, se bo podpisovanje zavleklo do 18. avgusta, po tem datumu pa bodo aneksi tudi objavljeni v Uradnem listu RS in uveljavljeni. Naš sindikat je bil med tistimi, ki so prvi podpisali aneks in s tem pokazali svojo resnost in odgovornost do članov. Za nekatera delovna mesta v plačni skupini J Vlada RS ni predvidela nikakršnega povišanja, a so se, po zaslugi pogajalcev sindikata, tudi za tista delovna mesta plačni razredi povišali. Ob zelo omejenem znesku 70 milijonov in nepripravljenosti Vlade, da k temu znesku primakne še nekaj milijonov, smo lahko s povišanjem zelo zadovoljni. Prav tako je velik uspeh, da smo iz začetnih velikih razhajanj med predlogom sindikatov in Vlade uspeli doseči kompromis in s tem sploh omogočili povišanje plačnih razredov. Pogajalski proces je bil dolg, naporen, z veliko vzponi in padci, zato smo ob podpisu aneksa v prvi vrsti zadovoljni, da je do podpisa sploh prišlo, v drugi vrsti pa smo zadovoljni, da smo za delovna mesta v E, F in J skupini iztržili največ, kolikor smo v zelo tesno omejenih denarnih okvirjih lahko.

Kljub podpisu aneksa pa se zavedamo, da se našim članom s krajšo delovno dobo v javnem sektorju, ki so uvrščeni na delovna mesta pod minimalno plačo, plačilo za delo ne bo spremenilo (bo pa povišanje vplivalo na dodatke za delo ponoči, v nedeljo, na praznik in za nadurno delo). Zato si bomo v nadaljevanju pogajanj prizadevali odpraviti to sistemsko nedoslednost, na katero smo opozarjali že v teku teh pogajanj; kajti gre za to, da bi najnižji izhodiščni razred moral biti v višini minimalne plače, torej 16. plačni razred – šele takrat bodo zares odpravljene anomalije.

Na podlagi aneksov, ki jim bodo v 30 dneh sledile spremenjene sistemizacije in nato aneksi h pogodbam o zaposlitvi, bodo javni uslužbenci, ki so sedaj uvrščeni na delovna mesta z izhodiščem do 26. plačnega razreda, prejeli višje plače za obdobje od 1. julija 2017 naprej in če izplačilo ne bo pravočasno, bo izplačilo s poračunom za nazaj.

 

Zvonko Vukadinovič, l.r, predsednik SZSVS

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/obvestilo-o-podpisu-aneksov-odprava-placnih-anomalij/

Obvestilo o pogajanjih za odpravo plačnih anomalij

Spoštovani člani sindikata,

kot ste že seznanjeni, se je Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije v vašem imenu v preteklih mesecih pogajal za odpravo plačnih anomalij v javnem sektorju. Naš sindikat je reprezentativen sindikat za pogajanja za plačno skupino E (zdravstvo), F (socialno varstvo) in plačno skupino J. Pogajanja so bila dolgotrajna in naporna, za odpravo plačnih anomalij v celotnem javnem sektorju pa je na podlagi dogovora z vlado na razpolago 70 milijonov evrov na letni ravni.

Na včerajšnjih pogajanjih smo uspeli uskladiti vrednotenja delovnih mest v plačni skupini E in F, kjer se po sedaj usklajenem predlogu večina delovnih mest do 26. plačnega razreda v izhodišču povišuje za 1 ali 2 plačna razreda, v naših dejavnostih smo dodali tudi nekaj novih delovnih mest, nismo pa še uspeli uskladiti predloga za plačno skupino J, ki vsebuje delovna mesta v vseh dejavnostih javnega sektorja, od državne uprave, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, kulture, znanosti, raziskovalne dejavnosti, okolja in prostora ter obvezne socialne varnosti. Razlika med vladnim in sindikalnim predlogom znaša približno milijon evrov in v SZSVS upamo, da bo vlada ta milijon našla, saj je država že dovolj časa varčevala na javnih uslužbencih, tudi tistih z najnižjimi plačami. Odločitev vlade bo znana danes.

Ko in če bo predlog odprave plačnih anomalij v celoti usklajen in tudi podpisan, bomo o tem nemudoma obvestili članstvo. Na podlagi podpisanih aneksov  bodo javni uslužbenci, ki so sedaj uvrščeni na delovna mesta z izhodiščem do 26. plačnega razreda, prejeli višje plače za obdobje od
1. julija 2017 naprej, če izplačilo ne bo pravočasno, s poračunom za nazaj.

Sindikati javnega sektorja in tudi SZSVS smo bili v svojih predlogih ves čas pogajanj konstruktivni in odgovorni do državnega proračuna, zavedajoč se, da je so dogovorjena sredstva za odpravo anomalij omejena in da je javni sektor obširen in heterogen. Od vlade pričakujemo, da bo prav tako odgovorna in spoštovala napore sindikatov, da se doseže dogovor; in da se na javnih uslužbencih ne bo več varčevalo. Predolgo smo čakali na odpravo anomalij, zategovali pasove in bili odgovorni do državnih financ – zdaj pa ima vlada priložnost, da pokaže spoštovanje do javnih uslužbencev, predvsem tistih z najnižjimi plačami. Kriza je minila, gospodarska rast je visoka in ni več razlogov, da javni uslužbenci nosijo breme vzdržnosti javnih financ.

Če vlada našemu zadnjemu predlogu ne bo sledila, bomo tudi v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije začeli zaostrovati sindikalne aktivnosti!

 

Irena Ilešič Čujovič,

vodja pogajalske skupine sindikalne strani za KPZSV

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/obvestilo-o-pogajanjih-za-odpravo-placnih-anomalij/

Zdravstveni administratorji

Ker vladna pogajalska skupina v okviru pogajanj za plačno skupino »J« ni prepoznala delovnega mesta zdravstvenega administratorja kot anomalijo, smo se zbrale ogorčene zdravstvene administratorke in administratorji iz bolnišnic in ZD na skupnem sestanku na Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Vladni pogajalski skupini sporočamo, da je njen odnos do nas ponižujoč in da sta  jeza in razočaranje….dosegla svoj vrh.

Delo zdravstveno administrativnega delavca je zahtevno, poleg izobrazbe srednje šole, se zahtevajo dodatna znanja in spretnosti, natančnost, dobra organiziranost, komunikacija z bolniki, številna znanja s področja računalništva, obračuna storitev, poznavanje latinske terminologije, obdelava podatkov, arhiviranje, skrb za zdravstveno dokumentacijo pacientov, naročanje bolnikov, številne poštne storitve, blagajniško poslovanje, e-zdravje,…

Delo zdravstvenih administratork in administratorjev je torej sedaj veliko bolj zahtevno kot je bilo pred leti. Naše delo poteka v timu z zdravnikom, medicinsko sestro in bolnikom, pa tudi nedelje, praznike in ponoči. Nedvomno smo najmanj primerljive po zahtevnosti del s sodnimi zapisnikaricami, ki jim vlada dviguje izhodiščni plačni razred za 2 PR. Za tako zahtevno delovno mesto smo sedaj vrednotene malo nad minimalno plačo.

Ne želimo groziti s stavko, vendar očitno bomo morali pokazati, da smo tu, da nas je 1500 in da brez nas ne bo izvidov, faktur in ne plačanih storitev, neurejenih kartotek bolnikov… in če ne bomo slišani,  se bomo v jeseni združili vse zdravstvene administratorke in administratorji iz bolnišnic in zdravstvenih domov s svojimi zahtevami.

 

Ljubljana, 11. 7. 2017

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Dragica Kekec, generalna sekretarka SZSVS

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/zdravstveni-administratorji/

Stran 11 od 23« Prva...910111213...20...Zadnja »