SZSVS uspel s tožbo na priznanje pravice do izrednega letnega dopusta na dan spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan

Vrhovno sodišče RS je v sodbi št. VIII Ips 35/2018 razsodilo, da imajo delavci zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, pravico do izrednega letnega dopusta na dan spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan.

Vrhovno sodišče je v sodbi pritrdilo argumentom Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, da spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan predstavlja »drug neodložljiv dogodek« po določbi 38. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, saj gre za enkraten, neodložljiv dogodek, ki po naravi stvari zahteva prisotnost posameznika in glede katerega se od staršev družbeno pričakuje, da ta dan preživijo v šoli s svojim prvošolcem.

Sodba Vrhovnega sodišča predstavlja pomembno zmago za Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije v prizadevanjih po zagotavljanju in varovanju pravic članov, ki izhajajo iz Kolektivne pogodbe.

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/szsvs-uspel-s-tozbo-na-priznanje-pravice-do-izrednega-letnega-dopusta-na-dan-spremstva-prvosolca-v-solo-na-prvi-solski-dan/

Razpis počitniških kapacitet SZSVS jesen-zima 2018/19

objavljamo razpis počitniških enot v lasti in zakupu sindikata za obdobje jesen – zima 2018/2019.

POČITNIŠKE KAPACITETE si lahko ogledate v preteklih počitniških Obtokih ali na spletni strani v zavihku ZA ČLANE – Letovanje – Razpis 1 :

 1. Moravske toplice (app. 6 ležišč, vključene do 4 kopalne karte)
 2. Terme Čatež (app. 1/4 vključene do 4 kopalne karte ali 1/6 vključenih do 6 kopalnih kart)
 3. Terme Ptuj (app. 4 ležišč, vključeni 2 kopalni karti)
 4. Terme Zreče:
  1. Vila Afrodita (app. 4 ležišča, vključeni 2 kopalni karti)
  2. Vila Afrodita (soba 2 ležišča, vključeni 2 kopalni karti)
 5. Rogla Macesen (app. 5 ležišč, vključeni 2 smučarski karti*)
 6. Rogla Gaber (Studio za 2 odrasla +2 otroka, vključeni 2 smučarski karti**)

 

Počitniški termini  trajajo 7 dni, od nedelje do nedelje. Možno je letovanje tudi za krajši čas, vendar ne manj kot 2 nočitvi. Članom sindikata nudimo možnost obročnega odplačevanja preko administrativne prepovedi. Turistična taksa se plača v kraju bivanja po zaključenem bivanju, odvisna pa je od števila dni bivanja in števila oseb, ki so kapaciteto koristile. V vseh kapacitetah bivanje hišnih ljubljenčkov ni dovoljeno.

 

PRIJAVA: po elektronski pošti na naslov: letovanje@sindikat-zsvs.si ali po navadni pošti na naslov agencije: RONJA, zavod za turizem, kulturo in marketing, Šaleška 19/a, 3320 Velenje.

Kontakt za letovanja: vsak delovnik med 10. in 14. uro na tel. 031 367 244 (ga. Rebeka).

 

Na razpis jesen – zima 2018/19 se prijavite do 8. oktobra 2018.

Prijavnica

Administrativna prepoved

 

Generalna sekretarka

Dragica Kekec

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/razpis-pocitniskih-kapacitet-szsvs-jesen-zima-2018-19/

Mediji o nas

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/mediji-o-nas/

Obvestilo članom o reorganizaciji centrov za socialno delo

Obveščamo vas o dogodkih oziroma dokumentih, ki jih bodo v mesecu septembru 2018 izvedli v. d. direktorji novih območnih centrov za socialno delo, ki bodo začeli z delom 1. 10. 2018. V preteklih mesecih je potekalo aktivno delo na področju priprave vsega potrebnega za reorganizacijo v statusnem smislu, ko se bo oblikovalo novih 16 območnih CSD, ki bodo združevali od 2 do 8 dosedanjih CSD.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) se je že od vsega začetka aktivno vključil v procese priprave tako novih splošnih in individualnih delovnopravnih aktov, kot tudi opozarjal na varstvo pravic delavcev na centrih za socialno delo. Tako smo v SZSVS podali pripombe na osnutek akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter na osnutke novih pogodb o zaposlitvi ter odprli tudi številna vprašanja, povezana z nepravilnim vrednotenjem dela, nezadostno diferenciacijo posameznih delovnih mest, spremembo kraja opravljanja dela, problematiko organiziranja in izvajanja interventne službe …

Sedaj smo prišli do zaključne faze, v katero boste še aktivneje vključeni tudi vi, saj morajo v. d. direktorji v septembru 2018 opraviti naslednje:

 

 1. Pripraviti predlog novega akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na novem območnem CSD.

Osnutek akta je bil pripravljen centralno za vse CSD in nanj smo v SZSVS podali tudi pripombe, ki so bile v veliki večini upoštevane, nekaj neupoštevanih pa izhaja iz zapisnika sestanka na MDDSZ 29. 8. 2018, ki vam ga posredujemo v prilogi. Posebej poudarjamo, da so v osnutku  vsebovana vsa delovna mesta, ki trenutno obstajajo na CSD, zato bo akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v vašem CSD verjetno nekoliko odstopal od osnutka. Hkrati smo na sestanku na MDDSZ opozorili, da je nujno razporediti delavce, ki imajo višjo izobrazbo od zahtevane za njihovo trenutno delovno mesto in tudi opravljajo zahtevnejša dela, na delovna mesta višje zahtevnosti. Hkrati vas obveščamo, da ni »prepovedano«, da bi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest vašega CSD vseboval katero drugo delovno mesto, ki izhaja iz KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (npr. vodstvena delovna mesta).

V skladu s časovnico, ki smo jo dogovorili na sestanku s predstavniki MDDSZ in v. d. direktorji, vam bodo v. d. direktorji posredovali predlog akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na novem območnem CSD v mnenje najkasneje do 10. 9. 2018. Pravico imate podati mnenje na predlog akta, in sicer v roku 8 dni od prejema akta. Za morebitne dileme in nejasnosti se lahko obrnete na nas oziroma jih bomo skupaj obravnavali na konferenci SZSVS CSD.

 

 1. Sklicati sestanek (posvet) z reprezentativnimi sindikati, ki so na območju organizirani.

V skladu z 18. členom novele ZSV-H morajo sedanji direktorji in v. d. direktorjev:

 • najmanj 20 dni pred prenosom (torej do 10. 9. 2018) obvestiti sindikate pri delodajalcu o:

– datumu ali predlaganem datumu prenosa,

– javnih uslužbencih, ki se prenesejo na delodajalce prevzemnike,

– pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah prenosa za javne uslužbence ter predvidenih ukrepih za javne uslužbence.

 • z namenom, da se doseže sporazum, najmanj deset dni pred prenosom (torej najkasneje do 20. 9. 2018) s sindikati pri delodajalcih posvetovati o pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah prenosa in o predvidenih ukrepih za javne uslužbence.

Na sestanku morajo biti torej poleg v. d. direktorja prisotni še vsi ostali dosedanji direktorji CSD območja ter vsi predstavniki reprezentativnih sindikatov. Kot sindikalni zaupniki SZSVS morate prejeti seznam vseh delavcev z navedbo starega in predvidenega novega delovnega mesta ter z navedbo kraja opravljanja dela. V primeru potrebe po dodatnih pojasnilih vam nudimo vso potrebno podporo.

 

 1. Delavcem izročiti predlog novih pogodb o zaposlitvi.

V zadnjem tednu septembra (po prejemu novih aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest bodo vsi zaposleni prejeli predlog nove pogodbe o zaposlitvi, praviloma (v skladu z 18. členom ZSV-H) za enako delovno mesto. Osnutke pogodbe smo usklajevali z MDDSZ in v. d. direktorji in usklajevanje v tem trenutku še poteka, zato vam osnutek posredujemo naknadno.

Vsak zaposleni bo moral preveriti vsebino pogodbe, predvsem delovno mesto, plačni razred ter kraj opravljanja dela. V primeru potrebe po dodatnih pojasnilih oziroma individualni pravni pomoči vam nudimo vso potrebno podporo. Podpisovanje pogodb o zaposlitvi je predvideno 1. 10. 2018, ko bo območni CSD začel z delom.

Lep pozdrav,

Pripravila:                                                                             Zvonko Vukadinovič,

Irena Ilešič Čujovič,                                                               predsednik

vodja pravne pomoči

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/obvestilo-o-reorganizaciji-centrov-za-socialno-delo/

Last minute počitniških kapacitet SZSVS

Spoštovane članice, člani sindikata!

                                                                                                                      Ljubljana, 7. 8. 2018

V mesecu AVGUSTU vam v terminih 8. 8. 2018 – 31. 8. 2018 nudimo popust za vse nove prijave za naslednje počitniške enote:

ZREČE – Afrodita soba 2:

termini 8.  8. – 25. 8. 2018 redna cena 35 €/dan: LAST MINUTE cena 28 €*/dan

termini 25. 8. – 31. 8. 2018 redna cena 30 €/dan: LAST MINUTE cena 24 €*/dan

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

 

ROGLA apartma 1/5, super ugodna ponudba

redna cena 30,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 24,00 €/dan

 

Podroben opis počitniških enot je v Obtoku in na spletni strani sindikata – www.sindikat-zsvs.si 

Možen je najem tudi krajših terminov, vendar ne manj kot za 2 nočitvi.

Prijave pošljite na e-naslov : letovanje@sindikat-zsvs.si ! Informacije vsak delovnik med 10.00 in 14.00 uro na gsm št.  031 367 244 (ga. Rebeka).

                                                                                                   Dragica Kekec,

                                                                                                  generalna sekretarka

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/last-minute-pocitniskih-kapacitet-szsvs-2/

Srečanje 2018

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/srecanje-2018/

Priznanja SZSVS

Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije je na 6. seji dne 22. 4. 2018 na podlagi 40. člena Statuta Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije sprejel sklep:

O OBJAVI RAZPISA

za podelitev  priznanj Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije v letu 2018.

Predlogi s pisno obrazložitvijo dosežkov po navedenih kriterijih morajo temeljiti na resničnih dejstvih, predlagatelji pa jih posredujejo najkasneje do 4. junija 2018 na sedež sindikata, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Dragica Kekec, generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/priznanja-szsvs/

Mednarodni dan medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov

Čestitke ob 5. maju mednarodnem  dnevu babic in 12.maju mednarodnem dnevu medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov

Iskrene čestitke ob prazniku!

Hvala vam za skrb za ljudi in požrtvovalno delo. Osnovna pravica vsakega pacienta, je namreč varna, kakovostna in strokovna zdravstvena obravnava, ki jo lahko medicinske sestre zagotavljamo le, če nas je  dovolj. Podatki pa kažejo, da je samo v bolnišničnih okoljih 20–25 odstotkov premalo medicinskih sester, v domovih za starejše pa je stanje še slabše.

Zato ponovno opozarjamo na preobremenjenost in pomanjkanje medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov, bolničarjev ter na odsotnost kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi in oskrbi.

Dragica Kekec, generalna sekretarka SZSVS

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/mednarodni-dan-medicinskih-sester-in-zdravstvenih-tehnikov/

Last minute počitniških kapacitet

Spoštovane članice, člani sindikata ZSVS!

Objavljamo last minute ponudbo za vse nove prijave za naslednje počitniške enote:

ROGLA 1/5

termini: 13. 4. – 27. 4. 2018

redna cena 30,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 24,00 €/dan

TERME PTUJ 2+2

termini: 13. 4. – 26. 4. 2018

redna cena 35,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 28,00 €/dan*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

 

MORAVSKE TOPLICE 4+2

termini: 13. 4. – 21. 4. 2018

redna cena 50,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 40,00 €/dan*

*v ceno najema so vključene do štiri celodnevne karte za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

 

ZREČE – Vila Afrodita 2+2

termini: 13. 4. – 15. 4. 2018, 22. 4. – 27. 4. 2018

redna cena 45,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 36,00 €/dan*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

ZREČE – Afrodita soba 2

termini: 13. 4. – 19. 4. 2018, 22. 4. – 30. 4. 2018

redna cena 30,00 €/dan – LAST MINUTE CENA 24,00 €/dan*

*v ceno najema sta vključeni dve celodnevni karti za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

TERME ČATEŽ 5+1

termini: 18. 4. – 28. 4. 2018, 22. 4. – 28. 4. 2018

redna cena 55,00 €/dan (app ¼) – LAST MINUTE CENA 44,00 €/dan*

redna cena 60,00 €/dan (app 1/6) – LAST MINUTE CENA 48,00 €/dan**

*v ceno najema so vključene do 4 celodnevne karte za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

**v ceno najema je vključenih do 6 celodnevnih kart za kopanje za čas bivanja v apartmaju.

Podroben opis počitniških enot je v Obtoku in na spletni strani sindikata – www.sindikat-zsvs.si Možen je najem tudi krajših terminov, vendar ne manj kot za 2 nočitvi.

Prijave pošljite na e-naslov : letovanje@sindikat-zsvs.si ! Informacije vsak delovnik med 10.00 in 14.00 uro na gsm št.  031 367 244 ali 041 956 956 (Zavod Ronja).

Dragica Kekec,

generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/last-minute-pocitniskih-kapacitet-4/

Počitniški Obtok pomlad-poletje 2018

Spoštovani člani,

v glasilu OBTOK pomlad – poletje 2018 objavljamo razpis za letovanje. Rok prijave na razpis je 6. april 2018.

 

 

 

 

 

Počitniški Obtok

Prijavnica na razpis_počitniške kapacitete SZSVS, str. 3 – 7

Prijavnica za počitniške enote Ronja, str. 8 -11

Administrativna prepoved

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/pocitniski-obtok-pomlad-poletje-2018/

Stran 10 od 23« Prva...89101112...20...Zadnja »