↑ Nazaj na O SINDIKATU

Print this Stran

Organi in funkcije sindikata

Funkcije
predsednica:

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.

tel.: 01 23 47 844

e-pošta: irena.ilesic-cujovic@sindikat-zsvs.si

podpredsednik za zdravstveno dejavnost:

velensek-matej

Matej Velenšek
tel.: 031 658 790
Podpredsednica za socialno varstveno dejavnost:Darja Ogrič Darja Ogrič

e-pošta: darja.ogric@gmail.com

Generalna sekretarka:Dragica Kekec Dragica Kekec univ. dipl. prav.
telefon: 01/ 23 47 852

e-pošta: dragica.kekec@sindikat-zsvs.si

Republiški odbor
Irena Ilešič Čujovič predsednica
Dragica Kekec generalna sekretarka
Matej Velenšek podpredsednik SZSVS za zdravstveno dejavnost

predsednik Konference bolnišnic

Darja Ogrič podpredsednica SZSVS za socialno varstveno dejavnost
Matjaž Mrhar podpredsednik Konference sindikatov bolnišnic
Breda Benkič podpredsednica Konference sindikatov bolnišnic
Lili Renčelj predsednica Konference sindikatov ZD
Branko Markuš podpredsednik Konference sindikatov ZD
Polona Tanšek Aškerc podpredsednica Konference sindikatov ZD
Denis Padjan predsednik Konference sindikatov socialnih zavodov
Matjaž Kresevič podpredsednik Konference sindikatov socialnih zavodov
Leila Al Shammary podpredsednica Konference sindikatov socialnih zavodov
Tamara Svete predsednica Konference sindikatov VDC in socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje
Jože Kropivnik podpredsednik Konference sindikatov VDC in socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje
Špela Havle predsednica Konference sindikatov CSD
Rok Merc podpredsednik Konference sindikatov CSD
Andreja Peternelj Pristavec predsednica Konference sindikatov lekarn
Tomaž Mezgec podpredsednik Konference sindikatov lekarn
Boštjan Salobir predsednik Konference sindikatov zdravilišč
Drago Koštomaj predsednik Konference sindikatov delavcev pri virih ionizirajočega sevanja
Martina Dolšak podpredsednica Konference sindikatov delavcev pri virih ionizirajočega sevanja
Darja Turel predsednica Konference sindikatov NIJZ in NLZOH
Rok Zaletel podpredsednik Konference sindikatov NIJZ in NLZOH
 
Člani Izvršilnega odbora Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Irena Ilešič Čujovič predsednica
Dragica Kekec generalna sekretarka
Darja Ogrič podpredsednica SZSVS za socialno varstveno dejavnost
Matej Velenšek podpredsednik SZSVS za zdravstveno dejavnost in predsednik konference sindikatov bolnišnic
Lili Renčelj
predsednica konference sindikatov ZD
Denis Padjan
predsednik konference sindikatov soc. zavodov
Tamara Svete
predsednica Konference sindikatov VDC in socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje
Špela Havle predsednica konference sindikatov CSD
Andreja Peternelj Pristavec predsednica konference sindikatov lekarn
Boštjan Salobir
predsednik konference sindikatov zdravilišč
Drago Koštomaj predsednik konference sindikatov delavcev pri virih ionizirajočega sevanja
Darja Turel predsednica Konference sindikatov ZZV in IVZ
Nadzorni odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
mag. Alojzija Strle  predsednica
Franc Furman
Slavica Auguštin
Člani komisije za statutarna vprašanja in pritožbe Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Janja Močan – predsednica
Gregor Rozman
Brigita Lovrenčič
Aleksander Zlatar
Igor Gomerčić

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/o-sindikatu/organi-in-funkcije-sindikata/