↑ Nazaj na NOVICE

Print this Stran

AKTUALNO NAPOVEDNIK

Stališče KSJS do predloga Socialnega sporazuma 2012 -2016
V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) smo podprli Izhodišča za socialni sporazum 2012 – 2016 kot uravnotežen dokument, ki je …

Sporazum o razrešitvi stavkovnih zahtev in Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov sta podpisana.
10.5.2012 sta bila s strani večine sindikatov javnega sektorja in vlade podpisana dogovor in sporazum, ki sta bila predmet intenzivnih pogajanj …

Informacija o pravici do nadomestila plače za udeležence stavke dne 18. 4. 2012 ter o pravici do regresa za leto 2012.
SZSVS ugotavlja, da je bila stavka na dan 18. 4. 2012 organizirana in vodena v skladu z Zakonom o stavki, potekala pa je tudi zaradi neizpolnjevanja določil kolektivne pogodbe s strani Vlade RS …

Uspešni smo, ko nastopimo skupaj!Kako naprej?

Vlada gre v parlament brez sindikatov!!!

Vlada in sindikati javnega sektorja smo včeraj po devetih urah končali pogajanja brez dogovora. Vlada bo na današnji seji kljub temu, da ni dogovora s sindikati, odločala o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakonov za uravnoteženje javnih financ s scenarijem, kot je bil dogovorjen na enem od predhodnih pogajanj.
Tako bo v zakonu zapisano desetodstotno znižanje plač, dopušča nadaljnja pogajanja s sindikati javnega sektorja in ustrezne popravke novele z dopolnili. Ponovno se bomo tako predvidoma sestali jutri.
Največ razhajanj med vlado in nami je sicer še vedno pri plačah in izplačilu regresa.

RAZPIS ZA LETOVANJE  (Razpis 1 in Razpis 2)

V glasilu OBTOK št. 1/2012 smo objavili razpis »POMLAD – POLETJE« za letovanje naših članov in njihovih družinskih članov.

Vladni ukrepi – predlog dogovora
Stališče KSJS ob predlogu izhodišč Vlade RS za pripravo rebalansa proračuna za leto 2012

Predsedstvo KSJS je na današnji seji ocenilo, da predlog vladnih ukrepov grobo posega v socialno državo, ki smo jo izgrajevali desetletja. Nesprejemljivo je, da …

Obvestilo za javnost

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je danes 27. 3. 2012 začel zbirati podpise članov in drugih zaposlenih v zdravstveni dejavnosti in dejavnosti socialnega varstva za podporo splošni stavki …

Uravnoteženje javnih financ

izhodišče za pripravo rebalansa proračuna za leto 2012.

Peticija za stavko,

ki bi jo zoper ukrepe Vlade RS napovedal Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Ponudba Gorenja za člane sindikata
Popravek Količnika rasti cen prehrambenih izdelkov
Znižane cene letovanja v sindikalnih počitniških objektih

Za Vas smo za obdobje od 8. 1. 2012 do 13. 5. 2012 znižali cene letovanj v sindikalnih počitniških objektih za 20%.

Sklenjen je Aneks h kolektivni pogodbi

Dne 24.11.2011 je bil podpisan Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Aneks h kolektivni pogodbi za zdravstveno nego (oba v identičnem besedilu). Aneks ureja plače v plačni skupini E3 za tiste srednje medicinske sestre, ki izvajajo tudi aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester.
Za uveljavitev aneksa v posameznem zavodu bo potrebno izvesti vrsto postopkov v zvezi z uvrstitvijo zaposlenih, navodila so že prejeli zaupniki v zavodih.

Zaključena pogajanja za sklenitev Aneksa h kolektivni pogodbi

Dne 3.11.2011 so se zaključila pogajanja za sklenitev Aneksa h kolektivni pogodbi, ki ureja uvrščanje na delovna mesta v plačni skupini E3 za srednje medicinske sestre, ki izvajajo tudi aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester.

Stališče predsedstva KSJS glede interventnega zakona za leto 2012

Predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), ki zastopa 74.000 javnih uslužbencev in uslužbenk, je po včerajšnjem sporočilu generalne sekretarke vlade mag. Helene Kamnar, da vladna stran ni uspela doseči medresorske uskladitve, ocenilo, da vlada, ki opravlja tekoče posle, ne more zagotoviti pogojev za resna in odgovorna usklajevanja interventnega zakona.

Obvestilo ČLANOM

Dne 5. 10. 2011 je bila v oddaji “Svet na kanalu A” objavljena oddaja, ki zlonamerno in zavajajoče prikazuje počitniško dejavnost Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Obvestilo

V rubriki ugodnosti si poglejte nove ugodnosti za člane, opozarjamo tudi na pričetek aktivnosti za ugodno nabavo smučarskih kart.

Obvestilo za javnost

Republiški odbor sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije je skladno s svojimi Statutarnimi pristojnostmi sprejel sklep o razglasitvi splošne stavke na območju Republike Slovenije v dejavnosti zdravstva in dejavnosti socialnega varstva.

Sklepi KSJS in sklic izredne seje Republiškega odbora, zaradi napovedanega znižanja plač v javnem sektorju.
Prepoved zaposlovanja za celotni javni sektor
Ugotovitve predsedstva:

Potek usklajevanj v zvezi s Predlogom zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena.

Podpora KPJS:

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, je podprla naša prizadevanja za sistemsko ureditev problematike srednjih medicinskih sester in pozvala k aktivnosti ministra za zdravje Dorijana Marušiča in državnega sekretarja na ministrstvu dr. Ivana Eržena ter na ministrico za javno upravo Irmo Pavlinič Krebs.

Izhodišča za reformo javnega sektorja včeraj na vladi:
OBVESTILO:

V sodelovanju z DH smo pripravili:

Obvestilo

Obveščamo vas, da so na spletni straniMinistrstva za zdravje od danes v javni razpravi teze za nadgradnjo zdravstvenega sistema do leta 2020 (skupaj z novico MZ).

Javna razprava poteka do 16. marca 2011.
Svoje pripombe in mnenja, pošljite na sedež sindikata do 10. marca, kjer bomo potem oblikovali skupno stališče in ga poslali predlagatelju.

Vabimo vas na okroglo mizo z naslovom “Zdravstvena reforma in racionalizacija bolnišnic” , ki bo potekala 23. 2. 2011 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Udeležba je brezplačna.

Predlog Zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja

Na Ministrstvu za javno upravo so na podlagi pripomb in predlogov, prejetih v okviru javne razprave, kot tudi na podlagi pripomb in predlogov ministrstev, pripravili dopolnjeno besedilo zakona, ki ureja negospodarske javne službe.

Svoje pripombe in predloge nam pošljite napisarna@sindikat-zsvs.si do 23.2.2011. Zbrane predloge bomo nato obravnavali na predsedstvu KSJS in jih nato poslali predlagatelju. Razprava o predlogu zakona se zaključuje 28.2.2010.

Minimalna plača

za delo s polnim delovnim časom, je od 1. januarja 2011 dalje 748,10 euro.

Razlaga odbora za razlago KP

V Uradnem listu RS, št. 3/2011dne 14. 1. 2011 je bila objavljena razlaga Odbora za razlago KP za zdravstveno nego za DM zobozdravstveni asistent E035027.

Osnovna plača za JU

S 1. januarjem osnovne plače za javne uslužbence po plačnih razredih višje za 0,55%.
V Uradnem listu RS, št. 107/2010 z dne 29.12.2010 je bila objavljena nova plačna lestvica.

ODPRTO PISMO predsedniku Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje
OBVESTILO ZA JAVNOST

Medicinske sestre in zobozdravstvene asistentke v zobozdravstvenih ambulantah stavkajo zaradi neustreznih razporeditev na DM.
Po sklenjenem »Sporazumu o rešitvi stavkovnih zahtev« med vodstvom zavoda ZD Celje in stavkovnim odborom sindikata ZSVS je stavka zamrznjena do 1. februarja. V vmesnem obdobju bosta stranki dogovora nadaljevali s postopkom pogajanj in si prizadevali za rešitev.

Stavko v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica smo uspešno zaključili.

OBVESTILO O PLAČAH V BODOČE

zakaj člani SZSVS 27. 9. 2010 NE stavkamo

Glasilo OBTOK, julij-avgust 2010
Izredna seja predsedstva KSJS

V četrtek, 1. julija, se bo pred napovedanimi pogajanji z vlado sestalo predsedstvo konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije(KSJS). Člani predsedstva se bodo na seji opredeljevali do predlaganih ukrepov vlade RS na področju plač v javnem sektorju. Pričakujejo še, da bodo do takrat že prejeli tudi odgovore vlade na pretekli teden javno zastavljenih pet vprašanj, ki jih je KSJS poslala vladi.

UKREPI VLADE RS NA PODROČJU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Pogajanja o pokojninski reformi na ESS!

Usklajen predlog vseh sindikalnih central (dne 18.6.) glede pogojev za upokojevanje. 7. julija pa bo Ekonomsko-socialni svet ponovno razpravljal o ZPIZ 2.

Stališče vlade do uveljavitve minimalne plače v javnem sektorju
OBVESTILO

Članstvo Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije obveščamo, da je vladna pogajalska skupina za KPJS zagotovila, da se bo v vseh javnih zavodih Zakon o minimalni plači realiziral tako, da bodo …

Odprto pismo predsedniku vlade

Predstavniki vseh slovenskih reprezentativnih sindikalnih central (Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,Konfederacije sindikatov javnega sektorja, Konfederacije sindikatov Slovenije 90, Konfederacije sindikatov PERGAM, KNSS Neodvisnost, Slovenske zveze sindikatov Alternativa in Zveze delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost) smo na predsednika vlade naslovili odprto pismo z zahtevo, da se takoj dvigne minimalna plača. Sindikati od vlade pričakujemo, da bo že na svoji naslednji seji (še ta teden) sprejela predlog Zakona o minimalni plači in ga poslala v sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije.

OBVESTILO članicam in članom v zavodih institucionalnega varstva
Obvestilo članicam in članom SZSVS

Vladna in sindikalna pogajalska skupina javnega sektorja smo v ponedeljek 19.10.09v poznih nočnih urah zbližali stališča in parafirali Aneks h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Dogovor o odpravi pomanjkljivosti plačnega sistema.

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za obdobje december 2009 – november 2011
Obvestilo članom SZSVS in javnosti

Konferenci sindikatov socialno varstvenih zavodov, varstveno delovnih centrov in zavodov za usposabljanje, je na seji25. 9. 2009 opravila oceno stanja izvajanja izvajanja Dogovora o enotnem načinu in postopkih udejanjanja plačnega sistema z vidika delovnih mest, dodatkov in delovnega časa v socialno varstvenih zavodih, kar je bila stavkovna zahteva tudi za izvedbo stavke 30. 9. 2009.

OBVESTILO

Po usklajevanjih med socialnimi partnerji 4.8.2009 je stavkovni odbor sprejel sklep:

  1. odpove se izvedbo stavke napovedane za sredo 5.8.2009.
  2. izvedba stavke se preloži na sredo 30.9.2009, če do takrat ne bo v celoti realiziran dogovor.

Javna razprava!

Od 10. junija 2009 do 18. septembra je v javni razpravi predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Ker gre za pomemben dokument predlagam, da v tem času oblikujemo pripombe, jih uskladimo znotraj manjše delovne skupine in pošljemo predlagatelju. Vaše predloge, pričakujemo do sredine meseca avgusta po elektronski pošti na: pisarna@sindikat-zsvs.si


Dogovor, sklenjen med sindikatom zdravstva in socialnega varstva slovenije in ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve o načinu in postopkih urejanja nekaterih vprašanj v socialno varstvenih zavodih

Informativni izračuni prevedb in obračunov plač po ZSPJS

Vladni predlogi ukrepov

Člani Republiškega odbora Sindikata ZSVS bomo na četrtkovi redni seji 5. februarja 2009 obravnavali predloge ukrepov, ki sta jih …


Predlog dogovora smo poslali na MZ in MJU

Sindikati smo v petek, 29.1.09 Ministrstvu za zdravje in …


Konfederacija protestira zaradi neusklajenosti uredb

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) je s sporočilom za javnost izrekla protest, ker se vlada …


Novo, napredovanje v plačne razrede!

Javni uslužbenci, ki so pred začetkom izplačila plač po ZSPJS že dosegli najvišje možno število napredovanj (5), ki jih je bilo možno doseči po teh predpisih bodo lahko napredovali že s 1.10.2008. Za te javne uslužbence, ki izpolnijo pogoje za napredovanje do 1.9.2008, se izpolnjevanje pogojev preverja po »starem« Pravilniku o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu in delavcev zaposlenih v socialnem varstvu, če je od njihovega zadnjega napredovanja preteklo najmanj tri leta…


ZOBOZDRAVSTVENI-a ASISTENT-ka

Nov plačni sistem!

Po dolgotrajnih, napornih kar šest let trajajočih pogajanjih med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja je napočil trenutek, ko se bo dejansko začel uporabljati Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.


Zbirka veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov

V sindikatu ZSVS smo pripravili zbirko zakonskih in podzakonskih predpisov v zvezi z novim plačnim sistemom (objavljeni v glasilu OBTOK št. 6 / julij 2008):

  • Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (stran 52)
  • Posebni tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike (stran 56)
9.6.2012

20. Srečanje sindikata – Simonov zaliv

21.4.2012

Izvleček najpomembnejših ukrepov z vidika zmanjševanja Socialnih pravic in pravic iz delovnega razmerja po Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakonov za Uravnoteženje javnih financ.

4.4.2012

Sklep o razglasitvi stavke v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva!

4.4.2012

sklep o razglasitvi splošne stavke javnega sektorja, 18. aprila 2012
Predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije je na podlagi 28. člena statuta, na 17. seji, dne 28. 3. 2012 sprejelo …

3.4.2012

Danes se je ob 12.30 uri sestala Pogajalska skupina KSJS in na 2. seji Stavkovni odbor KSJS.
Pogajalske skupina KSJS je obravnavala Predlog ukrepov za uravnoteženje javnih financ, ki se nanašajo na plače in druge prejemke v javnem sektorju. Prisotni so prejeli predlog ukrepov vlade, odziv s sindikalne strani 29.3. in 2.4. ter odziv vladne strani 3.4. 2012. Priprave na stavko se nadaljujejo.
Druga seja stavkovnega odbora bo jutri v sredo, 4.4. 2012 ob 8.30.

Dnevnik aktivnosti Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije,

glede na – j e m a l n e – ukrepe vlade za zmanjšanje dohodkov in drugih pravic zaposlenih v javnem sektorju.

12. Mednarodne športne igre

bodo potekale od 13.6.2012 do 17.6.2012 v Umagu – Katoro.

9.2.2012

KSJS zahteva pojasnila glede zamrzovanja plač in odpuščanj v javnem sektorju

9.2.2012

Zdravstvo in socialno varstvo v koalicijski pogodbi
Koalicijski partnerji, ki bodo sestavljali novo slovensko vlado, so sklenili koalicijsko pogodbo, kjer so straneh 42, 43, 44, 45, 46 in 47 navedeni ukrepi, ki jih vlada načrtuje izvesti na področju zdravstva in socialnega varstva.

5.7.2011

Sklep vlade
Vlada Republike Slovenije bo sindikate javnega sektorja v torek 5.7. 2011 seznanila s Končnim poročilom o odpravi nepravilnosti, ugotovljenih v nadzorih prehoda na nov plačni sistem.

2.2.2011

Predstavitev Zakona o socialnovarstveni dejavnosti
V sredo, 2.2.2011 ob 10.00 uri bomo (v okviru KSJS- projekta SI-PART) LJUBLJANI (v hotelu Mons) v obliki javne tribune organizirali predstavitev Zakona o socialnovarstveni dejavnosti.

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/novice-aktualno/aktualno/