«

»

Print this Prispevek

Zbornica – Zveza in sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva ustanovili krizno skupino

Zbornica – Zveza in sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva smo z namenom podpore, pomoči in ustreznega ukrepanja v boju proti epidemiji s koronavirusom ustanovili krizno skupino za podporo izvajalcem zdravstvene in babiške nege in oskrbe, pa tudi vsem njihovim sodelavcem v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih. V krizno skupino je poleg Zbornice – Zveze in sindikatov s področja zdravstva in socialnega varstva vključen tudi Razširjeni strokovni kolegij zdravstvene in babiške nege pri Ministrstvu za zdravje.

Dopis – ustanovitev krizne skupine za podporo izvajalcem zdravstvene in babiške nege in oskrbe

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/zbornica-zveza-in-sindikati-s-podrocja-zdravstva-in-socialnega-varstva-ustanovili-krizno-skupino/