«

»

Print this Prispevek

Zakona o dolgotrajni oskrbi v javni obravnavi

Obveščamo vas, da je predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi v javni obravnavi od 21. 8. do 5. 10. 2020, povezava na portal: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=7885.

Predlog zakona ni bil usklajevan s socialnimi partnerji, čeprav je bila v okviru Ekonomsko-socialnega sveta oblikovana tripartitna pogajalska skupina za pripravo predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi. Prvi sestanek pogajalske skupine, katere članica je tudi predsednica SZSVS Irena Ilešič Čujovič, bo na Ministrstvu za zdravje šele 1. 9. 2020, kar je glede na mandat pogajalske skupine (priprava predloga zakona o dolgotrajni oskrbi) skrajno nenavadno. Glede na mnoga odprta vprašanja (obseg pravic, financiranje ipd.) je pričakovati, da se bo predlog zakona še spreminjal.

Vabimo vas, da predlog zakona pregledate in morebitne predloge, pripombe ter pobude pošljete v tajništvo sindikata do 21. 9. 2020. O morebitnih spremembah vas bomo sproti obveščali.

Lep pozdrav,

Dragica Kekec, univ. dipl. prav.
generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/zakona-o-dolgotrajni-oskrbi-v-javni-obravnavi/