«

»

Print this Prispevek

Zahtevamo pravično povračilo potnih stroškov javnim uslužbencem v času nedelovanja javnega prometa!

Od 16. 3. 2020 od polnoči dalje v skladu z odlokom vlade do preklica ne deluje javni promet na območju Republike Slovenije. To za javne uslužbence, tudi tiste v ključnih dejavnostih, kot sta zdravstvo in socialno varstvo, pomeni, da bodo vsi, katerih pot na delo je vezana na javni prevoz, prejeli nižje potne stroške za prihod na delo.

Javni uslužbenci imajo po veljavni ureditvi v kolektivni pogodbi (5. člen Aneksa h KPND, Ur. l. RS, št. 40/2012 in panožne kolektivne pogodbe) primarno pravico do povrnitve potnih stroškov v višini javnega prevoza. Če ta ni možen, je v skladu z ureditvijo v kolektivni pogodbi določena kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina, kar pa v času epidemije in tudi restrikcij gibanja v državi pomeni, da bodo tisti zaposleni, ki so doslej prejemali potne stroške v višini cene javnega prevoza, zaradi epidemije zdaj prejeli nižje povračilo stroškov (od 24. 3. dalje je to le 8 centov na prevoženi kilometer), hkrati pa nimajo nobene druge možnosti kot voziti se na delo z osebnim vozilom (ali taksijem).

Zato smo v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije prepričani, da gre za situacijo, ko bi morala država poskrbeti za to, da v ključnih dejavnostih, v katerih so zaposleni v času epidemije nepogrešljivi (zdravstvo, socialno varstvo, policija …), zaposlenim omogoči povrnitev stroškov prihoda na delo in odhoda z dela, kot je to že določeno pri uporabi osebnega vozila v službene namene v veljavnih kolektivnih pogodbah (10. člen Aneksa h KPND, Ur. l. RS, št. 40/2012 in panožne kolektivne pogodbe) – kjer je določena možnost dogovora o uporabi osebnega vozila in 30 % kilometrina (in ne 8 centov na kilometer!) za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ki ga v času epidemije ni možno opraviti drugače, kot da se delavec z lastnim avtomobilom pripelje na delo.

Naši člani, ki delajo v bolnišnicah, domovih za starejše in drugih zavodih s področja zdravstva in socialnega varstva, skratka, v času epidemije najbolj izpostavljenih dejavnostih, si v dneh, ko jim je sporočeno, da velika večina ne bo prejela dodatka za delo v rizičnih razmerah, poleg tega pa bodo prejeli še znižane potne stroške, ne morejo kaj, da ne bi pomislili, da njihovo delo ni cenjeno. Država bi morala razmišljati in delovati v smeti zaščite in pravičnega nagrajevanja in povračila stroškov najbolj požrtvovalnih zaposlenih, ki v resnici skrbijo za dobrobit celotnega prebivalstva.

                                                                                              Irena Ilešič Čujovič,

                                                                                              predsednica SZSVS

Priloga: Dopis predsedniku vlade

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/zahtevamo-pravicno-povracilo-potnih-stroskov-javnim-usluzbencem-v-casu-nedelovanja-javnega-prometa/