«

»

Print this Prispevek

Solidarnostna pomoč

Spoštovane zaupnice, spoštovani zaupniki, spoštovane članice in člani SZSVS,

v zadnjih dneh prejemamo od vas številna vprašanja o upravičenosti do izplačila solidarnostne pomoči, ki jo za primer naravne nesreče, kar epidemija nalezljive bolezni je, predvidevajo Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND) in panožne kolektivne pogodbe v javnem sektorju. Val vprašanj in zahtev za pojasnila je posledica odločitve nekaterih sindikatov, ki pozivajo svoje člane, naj vlagajo zahteve za izplačilo solidarnostne pomoči.

Ker gre za zahtevek, o katerem se odloči vsak posameznik, smo v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja, katere člani smo, odločili za skupno stališče do tega vprašanja, ki ga prilagamo, prav tako pa smo vas dolžni opozoriti, da so pričakovanja po izplačilu te pomoči vsem zaposlenim v javnem sektorju, lahko preveč optimistična. Zato se nismo odločili za pozivanje članstva k množičnemu in avtomatičnemu podajanju vlog za izplačilo solidarnostne pomoči.

Določbe kolektivnih pogodb glede poteka roka in pogojev za izplačilo solidarnostne pomoči so zelo ohlapne in odpirajo veliko pravnih vprašanj. Zato smo v SZSVS, za razliko od nekaterih drugih sindikatov, bolj previdni, saj lahko vlaganje zahtev »na zalogo« našim članom povzroči nevšečnosti, ki se bodo kazale v odnosu do delodajalca in v slabi volji naših članov, če z zahtevkom za izplačilo solidarnostne pomoči ne bi uspeli.

Če se boste odločili za vložitev zahtevka, vas obveščamo predvsem o dveh ključnih točkah:

  • Po našem prepričanju rok za vložitev solidarnostne pomoči še ne bo iztekel 11. 5. 2020 (ta iztek roka je, napačno, štet od začetka epidemije), ampak je možno v tistih primerih, ko bo delavec ocenil, da ga je epidemija prizadela, vložiti vlogo za izplačilo solidarnostne pomoči v 60 dneh od delavčeve ugotovitve o nastanku škode zaradi epidemije oziroma najkasneje v roku 60 dni po zaključku epidemije.
  • Član zahteva solidarnostno pomoč od delodajalca sam, pri čemer je smiselno, da nastalo prizadetost (ne pozabimo, gre za solidarnostno pomoč) posebej utemelji, zaupnik pa zanj od delodajalca lahko zahteva še dodatnih 20 % sicer predpisanega zneska solidarnostne pomoči. Prilagamo obrazec za izplačilo solidarnostne pomoči. Naj poudarimo, da po našem mnenju kolektivne pogodbe pri vprašanju solidarnostne pomoči ne poznajo ločevanja med tem, da delavca elementarna nesreča (epidemija) finančno prizadene ali pa ga ne – prizadene ga lahko tudi na drugačen, nematerialen način. Pri ugotavljanju prizadetosti si morda lahko pomagate s primerom, ali pripada solidarnostna pomoč, če potres, ki je elementarna nesreča, le začutiš, nisi pa z njim prizadet. Solidarnostna pomoč mora izkazovati nek solidarnostni moment do delavca, ki se je znašel v stiski.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič

predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/solidarnostna-pomoc/