«

»

Print this Prispevek

Razpis podpredsednik/ca Konference sindikatov CSD

Na podlagi 29. in 58. člena Statuta Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije,

objavljamo:

RAZPIS

za evidentiranje kandidatk oz. kandidatov za podpredsednico/podpredsednika Konference sindikatov centrov za socialno delo.

Za podpredsednico/podpredsednika Konference sindikatov CSD lahko kandidirajo oziroma lahko organ sindikata kandidira predsednico/predsednika  sindikata zavoda iz CSD.

Če kandidatko/kandidata predlaga organ sindikata, mora k predlogu za evidentiranje priložiti soglasje kandidatke/kandidata, da se strinja s kandidaturo.

Mandat po določbah Statuta SZSVS traja 5 let, funkcija se opravlja volontersko.

Predlagatelji naj vloge pošljejo na naslov:

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, do vključno 10. 8. 2020.

Konferenca sindikatov CSD bo opravila volitve na svoji  prvi seji po zaključenem evidentiranju.

Datum: 7. 7. 2020

Predsednica Konference sindikatov CSD:
Špela Havle l.r.
Generalna sekretarka:
Dragica Kekec

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/razpis-podpredsednik-co-konference-sindikatov-csd/