«

»

Print this Prispevek

Protikoronski paket 6

obveščamo vas, da je v soboto,  28. 11. 2020, je začel veljati PKP6 (protikoronski paket 6), s polnim nazivom Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE, Uradni list RS, št. 175/2020), besedilo je v priponki. Kljub vnovični kršitvi načela socialnega dialoga, so bili nekateri naši predlogi vključeni v besedilo zakona, prezrte predloge pa bomo ponovno zagovarjali v postopku sprejemanja bodočega PKP7.

Ključne določbe zakona, ki se nanašajo na naše člane, so:

  • dodatek za delo v »sivi« in »rdeči« coni po 56. členu PKP5 pripada zaposlenim tudi v obdobju epidemije (18. člen PKP6): osmi odstavek 56. člena PKP5 je določal, da se 30 % dodatek za delo v »sivi« in »rdeči« coni izplačuje od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021, razen v času razglašene epidemije. Določba 18. člena PKP6 je odpravila omejitev, da se naveden dodatek v obdobju epidemije ne izplačuje. Tako dodatek po 56. členu PKP5 zaposlenim pripada od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021, v obdobju epidemije pa so zaposleni upravičeni še do 65 % dodatka po 11. točki 39. člena KPJS. Tisti delavec, ki je napoten na delo v drug javni zdravstveni ali socialnovarstveni zavod, je upravičen tudi do 20 % dodatka iz naslova začasne razporeditve k drugemu delodajalcu;
  • financiranje dodatka po 11. točki 39. člena KPJS iz državnega proračuna (123. člen PKP6) – za ves čas trajanja epidemije;
  • zaposlenim v plačni skupini B (direktorji, pomočnik/namestnik direktorja za področje zdravstvene nege) za čas epidemije pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah (125. člen PKP6) v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače za polovico rednega delovnega časa: zaposlenim v plačni skupini B skladno s četrtim odstavkom 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, Ur. l. RS, št. 108/09 in nasl.) ne pripada dodatek po 11. točki 39. člena KPJS, kljub vsemu pa v času epidemije – tako kot vsi zaposleni – svoje delo opravljalo v okolju, kjer je povečana nevarnost za okužbo s COVID-19. Posledično je 125. člen PKP6 določil, da tudi zaposlenim iz plačne skupine B za čas epidemije pripada poseben dodatek v višini 65 % za polovico rednega delovnega časa;
  • nadomestilo zaradi višje sile zaradi nedelovanja javnega prevoza in zaradi zaprtja meje s sosednjimi državami v višini 80 % plače – veljavnost od 1. 9. 2020 (22. – 28. člen PKP6);
  • zaposlitev zaradi nujnih delovnih potreb v času obvladovanja COVID-19 (124. člen PKP6): delodajalec v javnem sektorju (in tudi koncesionar) lahko zaradi nujnih delovnih potreb sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez javne objave prostega delovnega mesta – v tem primeru se lahko pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas, vendar najdalj za obdobje do 31. avgusta 2021.

Lep pozdrav in čuvajte se,

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/protikoronski-paket-6/