«

»

Print this Prispevek

Protikoronski paket 5

Za nami je intenzivno in naporno usklajevanje novega protikoronskega zakona, ki ga pripravlja vlada, tokrat 5. paketa, ti. PKP5. V okviru pogajalske skupine ESS sem v imenu KSJS po najboljših močeh zastopala naše članstvo in vaše pravice. Po koncu tridnevnega usklajevanja, potem ko se je vsak dan pogajanj tekst določb zakona spreminjal in kljub temu, da smo sindikalne centrale poslale vladi pismo (v prilogi), v katerem smo izrazili pričakovanje, da bo zakon usklajen oz. da bo vlada potrdila le usklajene rešitve, je postalo v sredo popoldne jasno, da bo vlada PKP5 sprejela, tudi če za to ne bo imela soglasja socialnih partnerjev, predstavnikov delavcev in delodajalcev. Kljub temu so domnevno nekatere določbe zakona še odprte, zato so spremembe v določeni meri še možne, preden gre zakon v Državni zbor, pa tudi v parlamentarnem postopku. Danes smo sindikalne centrale na predsednika vlade naslovile novo pismo z vprašanjem »Kje je besedilo PKP5?«, saj ni jasno, kakšno je besedilo zakona, ki ga je vlada potrdila v sredo zvečer. Ne glede na to v nadaljevanju podajamo prvo informacijo glede vsebine zakona.

Temeljne rešitve, ki jih zakon prinaša in so usklajene ter se v največji meri nanašajo na naše člane, so:

 • podaljšanje ureditve nadomestil za čas karantene do konca 2020;
 • nadomestilo zaradi višje sile (varstva otroka) v višini 80 % plače – veljavnost od 1. 9. 2020;
 • dodatek za delo s pacienti oziroma uporabniki iz »sive« oziroma »rdeče« cone (veljavnost od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021): na naš predlog se je krog upravičencev iz »neposrednega dela s pacienti/uporabniki« razširil na »neposredno delo v okolju s pacienti/uporabniki«, nekoliko smo tudi razširili tudi krog upravičencev do dodatka, žal pa to niso vsi, ki delajo v zdravstvu in socialnem varstvu; naš predlog dodatka je 65 %, vendar ta višina dodatka (vladni predlog je 30 %) ni bila usklajena;
 • začasna razporeditev k drugemu delodajalcu zaradi nujnih delovnih potreb v zdravstvu in socialnem varstvu: predvideno je obvezno pisno soglasje delavca za tako razporeditev in na naš predlog 30 % dodatek (vladni predlog je bil 20 %);
 • zagotavljanje primanjkljaja sredstev Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz proračuna RS do konca leta 2021;
 • financiranje enomesečne strateške zaloge osebne varovalne opreme v zdravstvu in socialnem varstvu;
 • sofinanciranje osebne varovalne opreme v zdravstvu in socialnem varstvu;
 • kritje izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet (socialno varstvo);
 • kritje izpada programa zaradi zagotavljanja prostorov (zdravstvo);
 • podaljšanje delnega povračila nadomestila plače delavcem na čakanju do konca 2020;
 • temeljni dohodek za samozaposlene do konca leta 2020.

Nekatere zakonske rešitve, ki niso temeljile na reševanju situacije zaradi pojava novega koronavirusa, so bile iz zakona črtane. Osnovno izhodišče pri pogajanjih je namreč bilo, da naj bodo v zakonu le začasne, interventne rešitve, ki rešujejo trenutne razmere, ki so posledica koronavirusa. Sistemske rešitve imajo prostor v sistemskih zakonih. Najbolj sporne in neusklajene so bile med socialnimi partnerji določbe glede nacionalnega razpisa za skrajševanje čakalnih vrst (predlagali smo, da se glede tega perečega problema nemudoma pričnejo pogajanja o iskanju sistemskih rešitev), saj so predlagane določbe nesistemske in pomenijo nedopusten odstop od veljavnih določb Zakona o zdravstveni dejavnosti.

V prihodnjih dneh se bomo aktivno vključevali v dokončno oblikovanje zakona, z namenom ohraniti kvaliteten in vsem dostopen javni servis, hkrati pa zagotoviti vam, našim članom, čimboljše delovne pogoje v teh stresnih in težkih časih. O sprejetem zakonu (in končni verziji, ki naj bi veljala od 1. 10. 2020 dalje, razen v zgoraj navedenih primerih, ko bo veljala »za nazaj«) vas bomo ažurno obveščali.

Lep pozdrav in čuvajte se,

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/protikoronski-paket-5/