«

»

Print this Prispevek

Protikoronski paket 5

V soboto,  24. 10. 2020, je začel veljati PKP5 (protikoronski paket 5), s polnim nazivom Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP, Ur. l. RS, št. 152/20).

  1. Dodatek za delo v rdeči in sivi coni

PKP5 v 56. členu predvideva dodatek za delavce, ki neposredno delajo v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena, in sicer:

1.      v COVID-19 ambulantah,

2.      v COVID-19 oddelkih,

3.      v COVID-19 intenzivnih enotah,

4.      v zobozdravstvenih ambulantah za zdravljenje COVID-19 pacientov,

5.      pri triaži pacientov, pri katerih obstaja sum na COVID-19, v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah,

6.      v sivih conah v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah,

7.      v sivih in rdečih conah pri izvajalcih na področju socialnega varstva,

8.      na deloviščih za odvzem vzorcev za bris,

9.      opravlja epidemiološke storitve na terenu v sivih in rdečih conah,

10.     opravlja nujno medicinsko pomoč COVID-19 pacientom ali pacientom iz sive cone,

11.     opravlja nujne reševalne, nenujne reševalne prevoze, sanitetne in pogodbene prevoze COVID-19 pacientov ali pacientov iz sive cone,

PKP5 v 56. členu torej predvideva dodatek tudi za delo s pacienti oziroma uporabniki iz »sive« oziroma »rdeče« cone. Delavec je za delo v teh okoljih upravičen do 30 % dodatka, in sicer za obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021, razen v času razglašene epidemije – v času le-te je namreč vsak delavec, ki prihaja na delo in opravlja delo v rizičnih razmerah, upravičen do 65 % dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor.

PKP5 v drugem odstavku 56. člena precej splošno opredeljuje »sivo« in »rdečo« cono, in sicer je siva cona tista cona, v kateri se obravnava paciente oziroma uporabnike, za katere obstaja sum na okužbo COVID-19, rdeča cona pa je cona, v kateri se obravnava paciente oziroma uporabnike, za katere je sum na okužbo COVID-19 potrjen.

S strani nekaterih sindikalnih zaupnikov in članov smo že prejeli vprašanja, katera delovišča oziroma katera delovna okolja sodijo pod »sivo« in »rdečo« cono. V zvezi s tem opozarjamo na obveznost delodajalcev, da skladno z določbo četrtega odstavka 56. člena PKP5, s sklepom opredelijo delovišča in delovna mesta, kjer se opravlja delo v rdečih in sivih conah. Ker sklep o določitvi delovišč in delovnih mest predstavlja notranji akt delodajalca, ga mora delodajalec pred sprejemom skladno z 10. členom ZDR-1 podati v mnenje sindikatu. Pri podaji mnenja vam svetujemo, da ste pozorni, da delodajalec ne bo ožil dometa »neposrednega dela v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena« – namen določbe je, da dodatek prejmejo vsi zaposleni, ki delajo v okolju sive oziroma rdeče cone.

  1. Dodatek za delo v rizičnih razmerah v času epidemije

Prav tako vas ponovno obveščamo, da je bila 18. 10. 2020 v Uradnem listu RS, št. 146/2020, na območju Republike Slovenije razglašena epidemija, in sicer od 19. 10. 2020, za obdobje 30 dni, torej do 17. 11. 2020. Razglasitev epidemije zagotovo pomeni uporabo 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki določa 65 % dodatek za delo v rizičnih razmerah. Ta dodatek (65 %) se, kot rečeno, izključuje s 30 % dodatkom za delo v rdečih in sivih conah. Zato bo delavcem za obdobje dela v »sivi« in »rdeči« coni od 1. 6. 2020 do 18. 10. 2020 pripadal 30 % dodatek, za čas epidemije pa si bomo v SZSVS vsekakor prizadevali, da bo vsem delavcem, zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu, ki bodo v tem času prihajali na delo, izplačan 65 % dodatek po KPJS za celoten evidentirani delovni čas.

Kar se dodatka za delo v rizičnih razmerah za primer epidemije po 11. točki 39. člena KPJS tiče, je stališče SZSVS jasno:

Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS v višini 65 % urne postavke nesporno pripada vsem zaposlenim v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki v obdobju epidemije ne opravljajo dela na domu, temveč na delovnem mestu. Gre za prav vse delavce, tako zdravstvene (so)delavce kot delavce v plačni skupini J, saj je vsak, ki je na delu, izpostavljen možnosti okužbe in je zato upravičen do dodatka. Vsi ti zaposleni se namreč z vsakodnevnim prihodom na delo izpostavljajo nevarnosti okužbe z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19), zato delo opravljajo v rizičnih razmerah, zaradi česar jim pripada dodatek za vse ure dela. Spodnja premisa za zaposlene v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva je torej po našem trdnem stališču, da so do dodatka po 11. točki 39. člena KPJS v višini 65 % urne postavke, upravičeni vsi zaposleni, in sicer za vse ure dela, ki so opravljene na delovnem mestu.

Če povzamemo, so dodatki, ki zaposlenim pripadajo:

ObdobjeDodatek
od 1. 6. 2020 do 18. 10. 202030 % dodatek za delo v rdeči ali sivi coni
od 19. 10. 2020 do 17. 11. 2020       65 % dodatek za delo v rizičnih razmerah
od 18. 11. 2020 do 31. 12. 202130 % dodatek za delo v rdeči ali sivi coni
za ves čas (1. 6. 2020 do 31. 12. 2021)20 % dodatek zaradi začasne prerazporeditve k drugemu delodajalcu

Dodatek za delo v sivi/rdeči coni in za delo v času epidemije se med seboj izključujeta. V SZSVS bomo predlagali, da se v novem zakonu (PKP6), podobno kot v prvem valu, za tiste najbolj izpostavljene določi dodatek, višji od 65 %. Zaenkrat pa pravne podlage za višji dodatek še ni.

V prihodnjih dneh torej lahko pričakujete, da vam bodo delodajalci v mnenje poslali sklepe/pravilnike o določitvi delovišč in delovnih mest, na katerih zaposlenim pripadata dodatek po 56. členu PKP5 in 11. točki 39. člena KPJS. Prosimo, da v mnenjih upoštevate zgoraj navedena stališča SZSVS, vsekakor pa se lahko za morebitna vprašanja vselej obrnete na nas.

Lep pozdrav in čuvajte se,

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/protikoronski-paket-5-2/