«

»

Print this Prispevek

Protest zoper ravnanje ministra za zdravje

Spoštovani in spoštovane,

sindikati, ki delujemo na področju zdravstva, smo bili danes seznanjeni z dvema dopisoma, ki jih je Ministrstvo za zdravje posredovalo (včeraj, dne 6. 4. 2020, popoldan) zdravstvenim zavodom. V dopisih minister poziva zavode in poslovodstva, da zadržijo izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po Kolektivni pogodbi za javni sektor in dodatka za nevarnost in obremenitve v času epidemije COVID-19, in  sicer, dokler podrobnosti ne bodo medresorsko usklajene ter dokler na ravni posameznih zavodov ne bodo sprejeti interni akti, s katerimi  se naj bi določila delovišča ter zaposleni, katerim dodatki za delo v času epidemije COVID-19 pripadajo.

Na tem mestu opozarjamo, da se dodatek za delo v rizičnih razmerah izplačuje na podlagi 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki velja od leta 2008. Gre za veljavno določbo kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalce, in neizplačilo tega dodatka pomeni neposredno kršitev kolektivne pogodbe. MZ ni pristojno za razlago kolektivne pogodbe, prav tako zavodi nimajo nikakršne pravne podlage za sprejem internih aktov, ki bi določali krog upravičencev do tega dodatka. MZ izvajalcem v zdravstvu priporoča, naj zavestno delavcem ne izplačajo dela plače, do katerega so upravičeni na podlagi veljavne kolektivne pogodbe in naj torej zavestno kršijo zakon in kolektivno pogodbo. In to za zaposlene v zdravstvu, ki so ključnega pomena ter v prvih bojnih vrstah za zajezitev te epidemije.

Ministrstvo je tovrstni poziv posredovalo bolnišnicam, zdravstvenim domovom in drugim javnim zavodom, katerih zaposleni so v času razglašene epidemije najbolj izpostavljeni, ogroženi in obremenjeni, pa še to nekaj dni pred izplačilom plač ter ob bok čestitki medicinskim sestram in babicam ob svetovnem dnevu zdravja! Nad takšno dvoličnostjo smo zgroženi.

Minister, sprašujemo Vas. Ali resnično (naivno) pričakujete, da sta etičnost, pripadnost k poklicu, socialni čut in  razumevanje nastalih razmer zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev brezmejna?

Podpisniki  zahtevamo:

  1. da minister za zdravje nemudoma prekliče poziv o zadržanju izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah in priporočilo k nezakonitemu ravnanju direktorjem,
  2. da minister za zdravje pozove zavode k zakonitemu delovanju zdravstvenih zavodov z izplačilom dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z veljavno Kolektivno pogodbo za javni sektor,
  3. da nas ministrstvo za zdravje kot socialne partnerje nemudoma vključi v pripravo usmeritev in aktov, ki bodo v nadaljevanju podlaga za izplačilo dodatka za nevarnosti in obremenitve zaradi dela v času epidemije COVID-19. 

Ministrstvo poziva direktorje zdravstvenih zavodov, da zaradi tvornega sodelovanja z zaposlenimi nemudoma vzpostavijo dialog s predstavniki zaposlenih in sindikati v svojem zavodu. Enako  ravnanje pričakujemo od ministra za zdravje tudi na državni ravni.

Lep pozdrav in ostanite zdravi

Priloga: dopis Ministrstvu za zdravje

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/protest-zoper-ravnanje-ministra-za-zdravje/