«

»

Print this Prispevek

Popolna prepoved obiskov v domovih za starejše

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), zaradi naraščajočega števila okuženih s koronavirusom v Sloveniji pozvalo vse izvajalce institucionalnega varstva starejših, da nemudoma sprejmejo ukrep popolne prepovedi obiskov v domovih za starejše, ukrep omejitve oziroma prepovedi obiskov pa se že izvaja tudi pri nekaterih izvajalcih zdravstvenega varstva.

Čeprav je zaradi naraščajočega števila okuženih s koronavirosom pričakovati predvsem večje obremenitve naših članov, kar je ob že siceršnji kadrovski stiski še posebej pereč problem, pa vas obveščamo, da po naših informacijah MDDSZ že pripravlja osnutek interventnega zakona o subvencioniranju polnega delovnega časa za čas čakanja na delo doma (in sicer po neuradnih informacijah v višini 40% sofinanciranja), v kolikor bi delodajalec svoje zaposlene zaradi zmanjšanih potreb po določenem delu napotil na čakanje na delo doma. V skladu z določbo 138. člena ZDR-1 lahko namreč delodajalec v primeru, ko delavcu začasno, vendar najdlje za čas šestih mesecev v posameznem koledarskem letu, ne more zagotavljati dela, pisno napoti na čakanje na delo doma. V tem času delavcu pripada nadomestilo plače v višini 80%.

Prav tako vam pošiljamo informacijo MDDSZ o možnostih drugačne organizacije dela v izjemnih okoliščinah, predvsem možnostih dela na domu, ki vsebuje tudi pojasnilo ZZZS glede odsotnosti z dela tako zdravih kot zbolelih oziroma okuženih oseb.

Informativno pa vam posredujemo še navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za ravnanje zdravstvenih delavcev in epidemiologov v povezavi z novim koronavirusom SARS-CoV-2. https://www.nijz.si/sl/koronavirus-za-strokovno-javnost

O nadaljnjem razvoju dogodkov vas bomo sproti obveščali.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič

predsednica

Priloga: Opravljanje dela na domu in drugega dela_MDDSZ

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/popolna-prepoved-obiskov-v-domovih-za-starejse/