«

»

Print this Prispevek

Podpis aneksov h KP

Obveščamo vas, da je predsednica SZSVS danes podpisala anekse h kolektivnim pogodbam za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, za zaposlene v zdravstveni negi, za zdravnike in zobozdravnike ter za negospodarske dejavnosti. V aneksih se na novo določa osnova za obračun kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje.

Za obračun kilometrine, se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.), za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Cena iz prejšnjega stavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani MJU.

Ne glede na določbo prejšnjega člena se za mesec oktober 2020 uporabi cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki bo v skladu z metodologijo iz prejšnjega člena objavljena na spletni strani MJU, v mesecu novembru 2020 (takoj po objavi aneksov v Uradnem listu RS, o čemer vas bomo še obvestili).

Lep pozdrav in čuvajte se,

— Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/podpis-aneksa-h-kp/