«

»

Print this Prispevek

Odziv Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije na neprimeren nivo komuniciranja

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva javno in glasno izražamo nasprotovanje neprimerni objavi javnega uslužbenca na družbenem omrežju, ki je nedopusten in hkrati žaljiv do vseh zaposlenih na centrih za socialno delo, ki že tako delajo v težkih pogojih ob pomanjkanju kadra in na robu zmogljivosti.

Ostro obsojamo vsak poseg v osebno dostojanstvo posameznikov in skupin in v bodoče pričakujemo vzdržanje od podobnih ravnanj  in izražanja žaljivih, vulgarnih ali drugače neprimernih komentarjev vseh udeležencev javnega diskurza, javnih uslužbencev in političnih akterjev. Ob nedopustnem žaljivem komuniciranja javnega uslužbenca MNZ poudarjamo potrebo po družbeno odgovornem ravnanju in delovanju oseb na najvišjih političnih funkcijah, ki s svojim delovanjem opredeljujejo standarde sprejemljivosti odnosa do vsakega posameznika.

Človekovo dostojanstvo, ki je vsajeno v vse temeljne svoboščine v demokratičnih družbah, naj se izraža v vsakem ravnanju posameznika, posebej pa pričakujemo visoke standarde integritete nosilcev javnih funkcij, spoštljivo in dostojno komunikacijo in moč argumentov.

 V konkretnem primeru ravnanja javnega uslužbenca MNZ in državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade pričakujemo javno opravičilo obeh in jasno obsodbo tovrstnih ravnanj nosilcev najvišjih političnih funkcij.

Špela Havle, predsednica Konference centrov za socialno delo

Dragica Kekec, generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/odziv-sindikata-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije-na-neprimeren-nivo-komuniciranja/