«

»

Print this Prispevek

Odredba MZ o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Spoštovane sindikalne zaupnice in zaupniki, članice in člani,

obveščamo vas, da je bila v petek, 13. 11. 2020, v Uradnem listu RS, št. 164/2020 objavljena Odredba ministra za zdravje o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki je začela veljati 14. 11. 2020.

Sprejeta odredba med drugim ponovno vzpostavlja določene posebne pogoje dela in omejitve za zdravstvene delavce, in sicer v 7. členu določa:

– prepoved koriščenja letnega dopusta in koriščenja presežka ur, pri čemer je prepoved koriščenja letnega dopusta tokrat nekoliko »blažja« kot v prvem valu, saj drugi odstavek 7. člena odredbe določa, da se letni dopust lahko izjemoma odobri zdravstvenemu delavcu, ki zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo za paciente, obolele za COVID-19, in sicer na podlagi izrecne odobritve direktorja izvajalca; – prepoved stavke, – prepoved udeležbe na usposabljanjih in izobraževanjih v državah ali administrativnih enotah držav, ki so v skladu z odlokom, ki določa ukrepe za preprečitev širjenja COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, uvrščene na rdeči ali oranžni seznam.

Odredba, podobno kot v prvem valu epidemije, določa prekinitev izvajanja vseh preventivnih zdravstvenih storitev (z nekaterimi izjemami, ki so izrecno opredeljene v odredbi –npr. preventivni presejalni programi Dor, Zora, Svit, itd.), vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrih, ter preventivnih storitev v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante). Omogoča pa tudi začasno prerazporejanje delavcev iz začasno prekinjenih preventivnih programov v javne zdravstvene zavode na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti ter v socialno varstvene zavode, in sicer na podlagi pisnega sklepa o začasni prerazporeditvi.

Naj vas opozorimo, da imajo delavci, ki bodo razporejeni na delo k drugemu delodajalcu, pravico do dodatka iz naslova začasne razporeditve zaradi nujnih potreb, v višini 20 % urne postavke javnega uslužbenca (določba 55. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 – t. i. PKP5).

Dodatek iz naslova začasne razporeditve k drugemu delodajalcu zaradi nujnih potreb v višini 20 % osnovne plače (55. člen PKP5) se ne izključuje s 65 % dodatkom za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS), kot tudi ne s 30% dodatkom za delo v »sivi« in »rdeči coni« (56. člen PKP5), ki zaposlenim po trenutno veljavni zakonodaji pripada sicer v času od 1. 6. 2020 dalje, razen v času, ko je razglašena epidemija.

Delavec, ki bo v času epidemije torej napoten na delo v drug javni zdravstveni ali socialnovarstveni zavod, bo v času epidemije tako upravičen tako do 65% dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS), kot tudi do 20 % dodatka iz naslova začasne razporeditve k drugemu delodajalcu (skupno torej 85 %). Če bo delo pri drugemu delodajalcu opravljal v sivi oziroma rdeči coni, pa je v predlogu PKP6, ki se trenutno obravnava v Državnem zboru RS, predvideno, da se dodatek za delo v »sivi« in »rdeči« coni izplačuje tudi po razglasitvi epidemije, kar pomeni, da bo v tem primeru, delavec, ki bo delo opravljal pri drugem delodajalcu v sivi ali rdeči coni, upravičen do dodatka iz vseh treh naslovov (skupno torej 115 %).

Lep pozdrav,

Dragica Kekec, univ. dipl. prav.
generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/odredba-mz-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-organizacije-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19/