«

»

Print this Prispevek

Ključna odprta vprašanja zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo na resorni ministrstvi za zdravje in za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovili poziv za rešitev ključnih odprtih vprašanj  zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu v času koronavirusa. Pri tem smo izrazili zadovoljstvo, da so slišali naš poziv, poslan 16. 3. 2020, v katerem smo opozorili na nujno zagotovitev zaščitne opreme (čeprav te še vedno primanjkuje), dodatna finančna sredstva iz naslova dela v povečanem obsegu dela in rizičnih razmerah, predlagali odobritev višjih potnih stroškov v času nedelovanja javnega prevoza, v novih ukrepih vlade pa je predvidena uzakonitev našega predloga za višje povračilo nadomestila za odsotnost zaradi varstva otrok ali nemožnosti prihoda na delo zaradi nedelovanja javnega prevoza.


Odprta vprašanja ostajajo vprašanja čakanja na delo doma, saj marsikateri zdravstveni zavod pošilja svoje zdravstvene delavce na čakanje na delo doma oziroma jim celo predlaga ali odreja koriščenje dopusta, kar je v teh razmerah nesprejemljivo in nesmiselno. Enako vprašanje se zastavlja pri tistih delavcih v socialnem varstvu, ki bodo potencialno lahko pomagali v katerem drugem zavodu, če se razmere še bolj zaostrijo. Predstavnike vlade smo pozvali, da javno spodbudite druge izvajalce v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, da priskočijo na pomoč tja, kjer se že borijo z okužbo – npr. v DU Šmarje pri Jelšah. Te pomoči po naših informacijah kljub nekaterim prizadevanjem ni dovolj. Dobrodošla bi bila tako pomoč pri delu s stanovalci kot tudi psihološka strokovna podpora zaposlenim.


Ponovili smo poziv, naj delodajalci za zaposlene, kjer je mogoče, delo organizirajo kot delo od doma, to storijo in svojih zaposlenih ne izpostavljajo nevarnosti po nepotrebnem.


Medtem smo od članov prejeli obvestilo, da nameravajo nekateri zdravstveni zavodi dodatek za delo v rizičnih razmerah izplačati samo tistim zaposlenim, ki imajo opravka s COVID-19 (to je na sprejemu in na oddelku, če imajo te paciente), ostalim pa ne, kar je v nasprotju z namenom določbe 11. točke 39. člena KPJS in tudi ne zasleduje cilja – nagraditi tiste, ki v teh dneh delajo vse, da bi preprečili širjenje okužbe. Predlagamo, da vlada javno pozove vse delodajalce v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, naj dodatek izplačajo vsem, ki delajo v obdobju epidemije, ter zagotovi dodatna namenska sredstva za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah, saj si tudi glede na obljube vladajoče koalicije, da bo delo dodatno plačano, ne znamo predstavljati reakcije zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki kljub opravljenemu delu dodatka ne bi prejeli.

Ponovili smo tudi zahtevo, naj zaposlenim v času nedelovanja javnega prevoza pripadajo višji potni stroški za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi v višini 30 % odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič

predsednica

Priloge:

Dopis_Ključna odprta vprašanja zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu

Mnenje MJU_vprašanje glede povračila stroškov prevoza

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/kljucna-odprta-vprasanja-zaposlenih-v-zdravstvu-in-socialnem-varstvu/