«

»

Print this Prispevek

Ključne zahteve in predlogi amandmajev k PKP6

Spoštovane sindikalne zaupnice in zaupniki, članice in člani,

SZSVS je 4. novembra 2020 na Vlado, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovil ključne zahteve in pričakovanja glede rešitev v PKP6 ter nekaj dni kasneje preko Konfederacije sindikatov javnega sektorja poslanskim skupinam predlagal sprejem amandmajev k PKP6.

Gre predvsem za naslednje zahteve:

  • vnovičnem »aktiviranje« 71. člena ZIUZEOP, ki bi določil dodatek za tiste najbolj izpostavljene in prekomerno obremenjene – v trenutnem predlogu PKP6 je določeno financiranje 65 % dodatka po KPJS in dodatka za delo v rdeči in sivi coni. iz slednjega pa so nedopustno izpuščena nekatera delovišča, npr. patronažna nega in pomoč na domu, plačna skupina B in J, čeprav so ti zaposleni izjemno obremenjeni in tudi izpostavljeni;
  • oprostitev plačila dohodnine za dodatke zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom;
  • dodatek zaradi začasne premestitve naj se poviša (z 20 na 50 %) in naj velja tudi za premestitve znotraj istega delodajalca;
  • okužba na delovnem mestu (100 % nadomestilo plače) se krije iz proračuna;
  • izplačilo neizkoriščenega letnega dopusta za leto 2019 in možnost koriščenja celotnega LD 2020 do 31. 12. 2021;
  • 100 % nadomestilo plače zaradi preventivne izolacije (ko delodajalec ohranja zdravo jedro);
  • določitev nagrade za prostovoljce, ki nudijo pomoč zdravstvenim in socialnovarstvenim zavodom;
  • sprememba ZZDej-K tako, da bi pri ugotavljanju kompetenc v zdravstveni negi upoštevali obdobje do konca leta 2020 in vse, ki izpolnjujejo pogoje, dodatno premestili na DMS.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2020/amandmaji-k-predlogu-pkp6/