«

»

Print this Prispevek

Uveljavljanje 38. člena novele ZZDej-K

Zaradi problematike, ki se pojavlja pri uveljavljanju 38. člena novele Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) glede premeščanja srednjih medicinskih sester na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, smo na ministrstvo za zdravje v zadnjih treh mesecih naslovili vrsto obrazloženih dopisov, v katerih smo predlagali nekatere rešitve za nastalo situacijo v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih.

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) smo ministra za zdravje Aleša Šabedra na sestanku opozorili med drugim tudi na nekaj ključnih težav:

  1. Nujnost upoštevanja obdobij preseganja poklicnih kompetenc tudi v obdobju od uveljavitve ZZDej-K (17. 12. 2017) do sprejema dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege (17. 5. 2019), ter posledično potrebo po zamaknitvi t. i. »presečnega datuma«, na katerega se opravlja presoja izpolnjevanja pogoja preseganja kompetenc v zakonsko določenem obdobju najmanj 12 let v zadnjih 15 letih. Srednje medicinske sestre so namreč tudi v obdobju od decembra 2017 do sprejema kompetenc maja 2019 opravljale kompetence diplomiranih medicinskih sester, zato bi bilo nujno, da se upošteva tudi to obdobje. Za to je potrebna sprememba zakona, kar smo ministrstvu predlagali že avgusta v okviru javne obravnave ZZDej-L.
  2. Zmotno je stališče MZ glede prekluzivnosti rokov iz 5. odstavka 38. člena ZZDej-K, saj bi navedeno stališče pomenilo, da zdravstveni tehnik, ki izpolnjuje pogoje, določene v 38. členu ZZDej-K, pravico do formalnega priznanja kompetenc, pridobljenih z delom, izgubi zgolj iz razloga nespoštovanja zakonskih obveznosti, ki jih 5. odstavek 38. člena ZZDej-K nalaga delodajalcem (ki so torej »zamudili« rok, v katerem bi delavcu morali ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi), torej iz razloga, ki ni v delavčevi sferi, kar je v popolnem nasprotju z namenom zakonske določbe. Delodajalci, ki delavcem do 17. 8. 2019 niso posredovali pogodb o zaposlitvi, lahko to po našem prepričanju še vedno storijo in tudi morajo storiti, če delavci izpolnjujejo zakonske pogoje za premestitev.
  3. Pri ugotavljanju preseganja kompetenc po 38. členu ZZDej-K bi moralo biti upoštevano tudi dejansko delo zdravstvenih reševalcev, ki pa jih zaradi stališča MZ, da ne izpolnjujejo pogojev iz 38. člena ZZDej-K, delodajalci niso premeščali, čeprav za to po našem mnenju ni nobenega pravnega ali dejanskega razloga.
  4. Potrebe delovnega procesa (tj., koliko diplomiranih medicinskih sester delodajalec že ima zaposlenih oz. koliko jih potrebuje) niso ključne pri implementaciji 38. člena ZZDej-K, ampak je delodajalec zavezan dosledno upoštevati zakon in vse delavce, ki izpolnjujejo pogoje iz 38. člena ZZDej-K, premestiti.
  5. Pri sprejemu normativov v dejavnosti je treba upoštevati tudi status in vsebino dela vseh srednjih medicinskih sester, ki niso bile premeščene v skladu z 38. členom ZZDej-K.
  6. Stanje v socialnovarstvenih zavodih je alarmantno zaradi pomanjkanja kadrov in tudi nejasnosti, ki so nastale po sprejemu dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege glede tega, katere kompetence (naloge s področja zdravstvene nege) še lahko opravljajo srednje medicinske sestre. Vodstva nekaterih socialnovarstvenih zavodov se po naših informacijah že odločajo za nesprejem stanovalcev s potrebo po zahtevnejši zdravstveni negi v socialnovarstveni zavod.

Odziv ministrstva še čakamo.

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2019/uveljavljanje-38-clena-novele-zzdej-k/