«

»

Print this Prispevek

Ustanovitev delovnih skupin za oblikovanje predloga normativov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

Minister za zdravje je na podlagi naše zahteve na sestanku 16. 7. 2019 izdal sklepe o imenovanju delovnih skupin za oblikovanje predloga normativov za naslednja področja:

–          v zdravstveni negi na primarni ravni zdravstvene dejavnosti,

–          v zdravstveni negi na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti,

–          v zdravstveni negi in rehabilitaciji v socialnih zavodih, ki obravnavajo odraslo populacijo,

–          zobotehnike v zdravstveni dejavnosti,

–          fizioterapije in delovne terapije v zdravstveni dejavnosti,

–          dela radioloških inženirjev v zdravstveni dejavnosti,

–          dela socialnih delavcev v zdravstveni dejavnosti,

–      laboratorijske dejavnosti

–          lekarniške dejavnosti.

V sklepu ministra je določena vsebina nalog delovnih (pod)skupin, ki so sestavljene iz predstavnikov ministrstva, strokovnih združenj in sindikatov, ter rok za pripravo normativov do 30. 9. 2019. Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije ima v vseh navedenih skupinah svoje predstavnike.

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2019/ustanovitev-delovnih-skupin-za-oblikovanje-predloga-normativov-v-dejavnosti-zdravstva-in-socialnega-varstva/