«

»

Print this Prispevek

SZSVS korak naprej z MDDSZEM

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) korak naprej z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM)

 

Predstavniki Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) na čelu s predsednikom Zvonkom Vukadinovičem in generalno sekretarko Dragico Kekec smo se danes sestali z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenijo Klampfer in njeno ožjo ekipo. V okviru sestanka smo naslovili najbolj pereča odprta vprašanja, ki zadevajo zaposlene v socialnem varstvu (centrih za socialno delo, domovih upokojencev, posebnih socialnovarstvenih zavodih, varstveno delovnih centrih in centrih za usposabljanje) in glede vseh našli skupni jezik ter se dogovorili za način in časovne okvire, v katerih bodo vprašanja rešena v dobro zaposlenih ter tudi v korist kvalitete storitev in torej v korist uporabnikov socialnovarstvenih storitev.

 

Dogovorili smo se za bolj podrobno ureditev načina razporejanja delovnega časa na dan praznika, za sodelovanje pri vzpostavitvi standardov in normativov ter njihovi implementaciji, kar bo posledično pomenilo več kadra, ki ga v socialnem varstvu primanjkuje, obstoječi zaposleni pa so iztrošeni, zgarani, izgoreli, na kar je posebej opozoril predsednik konference socialnovarstvenih zavodov pri SZSVS Denis Padjan. Gre za vzpostavitev standardov in normativov tako v zdravstveni negi kot tudi za druge profile v socialnem varstvu (zdravstvenih delavcev, kot so fizioterapevti, delovni terapevti, kot psihologov, socialnih delavcev, varuhov, animatorjev ipd. ter administrativno-tehničnega osebja). MDDSZ je medtem zagotovilo nagrajevanje dodatnega dela, predvsem na CSD, ki se soočajo z zaostanki pri obravnavi vlog za odločanje po ZUPJS. Predsednica konference CSD pri SZSVS Špela Havle je pri tem opozorila na problematiko preobremenjenosti kadra, nalaganja dodatnih nalog, izvajanja interventne službe ter nefleksibilnosti kataloga delovnih mest v javnem sektorju, ki otežuje zaposlovanje strokovnih delavcev.

 

Dogovorili smo se tudi za spremembo nekaterih normativnih okvirov (Zakon o socialnem varstvu in nekateri drugi podzakonski akti), ki določajo pravice in obveznosti naših članov. SZSVS bo predlog sprememb predpisov v okviru socialnega dialoga poslal na MDDSZ.

 

Ministrica mag. Klampfer je zagotovila, da bo MDDSZ dosledno zagovarjalo spoštovanje veljavne zakonodaje in kolektivnih pogodb in na kršitve, ki jih bomo v sindikatu zaznali na terenu, promptno opozarjalo izvajalce socialnovarstvenih storitev, katerih ustanovitelj je oz. s katerimi ima sklenjeno koncesijsko pogodbo.

 

Predsednik Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Zvonko Vukadinovič je izrazil zadovoljstvo nad »korakom dalje« v socialnem dialogu, ki zagotavlja socialni mir in v teh turbulentnih časih ne prinaša dodatnih, nepotrebnih skrbi ne predstavnikom pristojnega ministrstva ne zaposlenim v socialnem varstvu.

 

Dragica Kekec,

generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2019/szsvs-korak-naprej-z-mddszem/