«

»

Print this Prispevek

Stališče SZSVS glede oddaje kuhinje v DSO Preddvor

Radio Slovenija je v današnji jutranji kroniki, ki je bila na sporedu ob sedmi uri zjutraj (https://4d.rtvslo.si/arhiv/jutranja-kronika/174653187), objavil prispevek o po našem mnenju spornem ravnanju direktorja Doma starejših občanov Preddvor, ki se je v želji nižanja stroškov odločil, da kuhinjo odda zunanjemu izvajalcu. Po našem mnenju je tako ravnanje, ki je unikum med domovi starejših v državi in lahko pomeni začetek podobne neprimerne prakse tudi drugje, sporno z več vidikov.

Vodstvo Doma starejših občanov Preddvor še pred prihodom zunanjega izvajalca, ki naj bi znižal stroške v ustanovi, kjer je oskrbovalni dan med najdražjimi v državi, a imajo vseeno sto tisoč evrov izgube, “pripravlja teren”. Prek pritiskov na zaposlene v kuhinji je že doseglo, da so štirje med njimi podali odpoved delovnega razmerja. Zunanjemu izvajalcu namreč prevzem dosedanjih zaposlenih zagotovo ne odgovarja. Tiste, ki se pritiskom direktorja ne bodo uklonili, bo sicer zunanji izvajalec moral zaposliti, a zgolj za leto dni, kolikor naj bi trajala oddaja dejavnosti. Kaj bo po tem obdobju, ne ve nihče, njihova usoda je milo rečeno negotova.

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije smo skeptični tudi do razlogov za tako odločitev vodstva Doma starejših občanov Preddvor. Iz poročila o poslovanju za leto 2018 za DSO Preddvor namreč izhaja, da negativni poslovni izid izvira iz naslova delovanja javne službe (oskrba, zdravstvena nega, pomoč na domu), ta znaša -68.795 EUR, medtem ko je poslovni izvid iz tržne dejavnosti pozitiven, in sicer 11.340 EUR. Iz poročila je še razvidno, da je negativni rezultat na stroškovnem nosilcu zdravstvo -184.322 EUR odraz prenizke povprečne cene zdravstvene nege za leto 2018, ki ne krije stroškov plač zaposlenih, ki izvajajo zdravstveno nego, in stroškov sanitetnega materiala, nujno potrebnega za zdravstveno nego (Vir: Bilanca stanja DSO Preddvor za leto 2018, str. 24 in 25).     

Ob tem se nam postavlja vprašanje, kolikšni so sploh lahko prihranki in kakšen bo vpliv prehoda kuhinje na zunanjega izvajalca na poslovni rezultat, sploh ob dejstvu da bo zunanji izvajalec zagotovo sledil načelu dobičkonosnosti. Na račun koga? Opozarjamo, da ne le na račun zaposlenih v kuhinji, pač pa v prvi vrsti na račun kakovosti storitve za oskrbovance. Ob predpostavki, da bo (če bo sploh!) zunanji izvajalec zares stroškovno ugodnejši od obstoječe lastne kuhinje in ob nesporni predpostavki, da zunanji izvajalec s svojo ceno ne bo samemu sebi povzročal izgube, je torej edini logični zaključek, da bo morebitna nižja cena posledica slabše kvalitete surovin in nenazadnje samih obrokov. Stanovalci Doma starejših Preddvor, ki plačujejo eno najvišjih cen oskrbovanja, si po novem lahko obetajo slabšo kakovost storitve, naši člani pa slabše pogoje dela oziroma izgubo zaposlitve.

O posledicah možne oddaje dejavnosti kuhinje smo v SZSVS že konec septembra 2019 obvestili tudi člane sveta DSO Preddvor ter pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki pa stališča do navedenega vprašanja ni podalo.

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2019/stalisce-szsvs-do-oddaje-kuhinje-v-dso-preddvor/