«

»

Print this Prispevek

S 1. 9. 2019 višji dodatki za nedeljsko, nočno in praznično delo

V nedeljo, 1. 9. 2019, stopijo na podlagi v decembru 2018 sklenjenega stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije, v veljavo višji dodatek za nočno delo, nedeljsko delo in delo na dan praznika.

Po novem od 1. 9. 2019 tako znašajo dodatki:

  • za nočno delo – 40 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca (prej 30%),
  • za nedeljsko delo90 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca (prej 75%)
  • za delo na dan praznika120 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca (prej 90%)

Pomembno je še, da se zgoraj navedeni dodatki po določilih Zakona o minimalni plači ne vštevajo v minimalno plačo, kar pomeni, da so plačani poleg zagotovljene minimalne plače, zaradi česar se bo navedeni dvig dodatkov poznal pri plačah vseh naših članov.

Prav tako vas obveščamo, da se s 1. 11. 2019 obeta izplačilo drugega plačnega razreda povišanja pri tistih delovnih mestih, katerih izhodišče se je pri zadnjih pogajanjih dvignilo za 2 plačna razreda.

V zadnjih pogajanjih je bilo že kar nekaj doseženega, a naša prizadevanja po boljših plačnih in siceršnjih pogojev dela za naše člane se nadaljujejo.

S Sindikatom zdravstva in socialnega varstva skupaj naprej v nove uspehe!

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2019/s-1-9-2019-visji-dodatki-za-nedeljsko-nocno-in-praznicno-delo/