«

»

Print this Prispevek

Razpis za podelitev priznanj SZSVS v letu 2019

O OBJAVI RAZPISA

za podelitev  priznanj Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije v letu 2019.

Predlogi s pisno obrazložitvijo dosežkov po navedenih kriterijih morajo temeljiti na resničnih dejstvih, predlagatelji pa jih posredujejo najkasneje do 5. junija 2019 na sedež sindikata, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Dragica Kekec, generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2019/razpis-za-podelitev-priznanj-szsvs-v-letu-2019/