«

»

Print this Prispevek

Pomanjkanje kadra, izgorelost in slabo plačani delavci v zdravstvu in socialnem varstvu

Delo na področju zdravstvene nege bolnikov v zdravstvenih zavodih in varovancev v domovih je zahtevno. Zahteva celega človeka, številna odrekanja tako posameznika kot družine. Nočno delo dokazano škodljivo vpliva na zdravje zaposlenih, potem so tu še neugodni urniki, delo ob nedeljah in praznikih, neupoštevanje počitkov, nenadomeščanja odsotnih, številne bolniške odsotnosti, kar vodi v izgorelost in posledično v bolezen.

Spremenjene zdravstvene potrebe prebivalstva, vedno več starejših ter bolj bolnih pacientov, povečane zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege, uvajanja bolj zahtevnih in kompleksnih pristopov v zdravljenju ter vedno krajših hospitalizacijah.

Imamo veliko število kadra starejšega od 50 let ( samo medicinskih sester je 8200 starejših od 50 let-podatek ZZ). V prihodnjih letih bo tako prišlo do upokojitve najbolj številne in najbolj izkušene generacije medicinskih sester, ki je ne bo mogoče nadomestiti, saj na trgu ne bo na voljo ustreznega števila medicinskih sester.

V zadnjih dveh letih smo priča naraščajočemu odlivu medicinskih sester, bolničarjev, oskrbovalk v tujino ali k drugim delodajalcem.

Oskrbovanci v institucionalnem varstvu starejših in posebnih socialnovarstvenih zavodov potrebujejo vedno zahtevnejšo zdravstveno nego, ob tem pa seveda tudi usposobljen in izobražen kader, medtem ko so kadrovski normativi že desetletje nespremenjeni.

Nujno potrebno je urediti problematiko izboljšanja delovnih pogojev z zagotovitvijo ustreznega števila kadrov v dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe s tem zmanjševanje obremenjenosti zaposlenih, skrbeti za dobre medsebojne odnose in zagotavljanje ustreznega plačila, kar vse vpliva na pridobivanje novih zaposlenih.

V sindikatu zdravstva in socialnega varstva SLO že dalj časa opozarjamo na problematiko preobremenjenosti in pomankanja kadra v obeh dejavnostih, ki je že danes med 20 do 25 odstotna. Menim, da se bodo prava slika pomanjkanja kadra pokazala s sprejemom kadrovskih standardov in normativov na področju zdravstvene in babiške nege in oskrbe.

Zamujamo s pripravo nacionalne strategije reševanja problematike pomanjkanja medicinskih sester, bolničarjev, socialnih oskrbovalk in drugih izvajalcev na področju zdravstva in socialnega varstva.

Politika in obe resorni ministrstvi bi morale temu problemu NUJNO posvetiti več pozornosti!

Dragica Kekec, univ. dipl. prav.

generalna sekretarka SZSVS

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2019/pomanjkanje-kadra-izgorelost-in-slabo-placani-delavci-v-zdravstvu-in-socialnem-varstvu/