«

»

Print this Prispevek

Pobuda za amandma k predlogu ZZDej-L

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije poziva Državni Zbor RS in poslanske skupine k nujnim dopolnitvam Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L), ki je trenutno v obravnavi v Državnem Zboru.

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva namreč opozarjamo, da je predlagana zakonska rešitev neustrezna v delu, v katerem se kar eno leto in pol dolgo obdobje preseganja kompetenc zdravstvenih tehnikov (srednjih medicinskih sester), gre za obdobje od dne 17. 12. 2017 (sprejem novele ZZDej-K) do 17. 5. 2019 (sprejem dokumenta Poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi), ne upoštevajo, pa čeprav je dejstvo, da so zaposleni tudi v tem obdobju izvajali aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester.

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva zato pozivamo, da bi bilo predlog ZZDej-L nujno ustrezno popraviti, in sicer tako, da se t. i. »presečni datum«, na katerega se ugotavlja izpolnjevanje siceršnjih zakonskih pogojev za pridobitev pravice do priznanja kompetenc pridobljenih z delom, s tem pa tudi pravice srednjih medicinskih sester do nadaljnjega opravljanja enakega dela, kot so ga zadnjih 12 let že opravljale, premakne iz dne uveljavitve ZZdej-K (17. 12. 2017) na dan sprejetja prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi (17. 5. 2019).  

Opozarjamo, da je bil dokument poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi iz 4. odstavka ZZdej-K, ki je ključen dokument za realizacijo zakonske rešitve za sistemsko ureditev položaja srednjih medicinskih sester, ki so več let izvajale aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester, sprejet s skoraj eno leto in pol dolgo zamudo, saj bi glede na zakonska določila 38. člena prehodnih in končnih določb dokument moral biti sprejet najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi ZZDej-K, torej že 17. 2. 2018.

Gre za nedopustno zamudo pristojnih organov pri sprejemu potrebnih podlag in drugih izvedbenih aktov, ki pa ne sme ter ne more iti v škodo zaposlenih.

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav., predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2019/pobuda-za-amandma-k-predlogu-zzdej-l/