«

»

Print this Prispevek

Minimalna plača 2020

Obveščamo vas, da se bo minimalna plača s 1. januarjem 2020 zvišala z 886,63 EUR bruto na 940,58 EUR bruto, prav tako pa bodo iz minimalne plače s 1. 1. 2020 izvzeti vsi dodatki in del plače za delovno in poslovno uspešnost.  

Trenutna ureditev dopušča, da se v minimalno plačo vštevajo vsi dodatki, razen:

  • dodatek za delo preko polnega delovnega časa,
  • dodatek za nočno delo,
  • dodatek za delo v nedeljo,
  • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Prav tako so iz minimalne plače že po zdajšnji ureditvi izvzeti vsi stroški, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju) in tudi drugi prejemki iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (Ur. l. RS, št. 83/18) s 1. januarjem 2020 iz definicije minimalne plače izvzema še vse preostale dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Tako se v minimalno plačo po 1. 1. 2020 ne vštevajo več dodatki, kot so: dodatek za delovno dobo, dodatek za mentorstvo, dodatek za manj ugodne delovne pogoje, dodatek za izmensko delo, dodatek za delo v deljenem delovnem času, dodatek za pripravljenost, dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, itd. Vsi ti dodatki se morajo tako prištevati minimalni plači.

Zaradi spremembe višine minimalne plače se s 1. 1. 2020 spreminja tudi cenzus za pridobitev pravice do izplačila solidarnostne pomoči – za člane sindikata bo ta od 1. 1. 2020 znašal 1.222,75 € (kar glede na veljavno plačno lestvico pomeni, da so možni upravičenci do solidarnostne pomoči v primerih od 1. do 4. točke zaposleni – člani sindikata, katerih osnovna plača znaša do vključno 27. PR).

Lep pozdrav in srečno, zdravo ter uspešno 2020,

Irena Ilešič Čujovič, univ. dipl. prav.
predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2019/minimalna-placa-2020/