«

»

Print this Prispevek

Izjava za javnost

Spoštovani,

v medijih (Radio Koper, 4. 12. 2019) smo zasledili izjave v. d. direktorja Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Šempeter pri Gorici Radivoja Nardina, da naj bi bilo v šempetrski bolnišnici od 100 do 130 preveč zaposlenih »na prav vseh ravneh«, če ostaneta promet in obseg opravljenega dela na sedanji ravni. Čeprav je bilo hkrati povedano, da vodstvo bolnišnice točnih podatkov o tem, koliko zaposlenih bi bilo lahko preveč, še nima, je bil odziv zaposlenih v šempetrski bolnišnici, članov Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, na izjave v. d. direktorja pričakovan: člani so prestrašeni, zaskrbljeni, pogovori nehote tečejo v smer, kdo in kdaj je oziroma bo dobil odpoved ipd.

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije verjamemo v socialni dialog, ki smo ga vzpostavili tudi z v. d. direktorja Radivojem Nardinom. Prepričani smo, da je pred kakršnimikoli dokončnimi odločitvami smiselno najprej opraviti temeljito analizo stanja, ki je po naših informacijah še ni. Poleg tega v zdravstveni dejavnosti ni sprejetih standardov in normativov, ki bi bili relevanten pokazatelj kadrovskega primanjkljaja oz. presežka – delovne skupine za določitev standardov in normativov za posamezne profile, ki jih je julija letos imenoval minister za zdravje Aleš Šabeder, dela še niso končale, pričakujemo pa, da ga bodo v kratkem.

Dokler ne bodo znani vsi ključni dejavniki, je, ob dejstvu, da je na trgu dela čedalje manj razpoložljivega kadra za prav vse profile (tako zdravstvene delavce kot spremljajoče dejavnosti, t. i. skupina J), vnašanje nemira med zaposlenimi, ki vrsto let požrtvovalno opravljajo svoje delo v bolnišnici, kontraproduktivno.

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2019/izjava-za-javnost/