«

»

Print this Prispevek

Irena Ilešič Čujovič na čelu največjega sindikata v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Delegati so na izrednem kongresu Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS), ki je potekal danes, za predsednico za obdobje do leta 2021 izvolili Ireno Ilešič Čujovič.

Irena Ilešič Čujovič je univerzitetna diplomirana pravnica, ki na SZSVS že desetletje deluje na področju nudenja pravne pomoči in zastopanja pravic članov sindikata v postopkih pred delodajalci ter pred upravnimi in sodnimi organi. V času odsotnosti predsednika v preteklih letih je vodila pogajanja za izboljšanje socialnoekonomskega položaja delavcev v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Cenijo jo tako člani kot tudi kolegi sindikalisti iz drugih sindikatov in predstavniki vlade in resornih ministrstev.

V okviru predstavitve na današnjem kongresu je Irena Ilešič Čujovič med drugim poudarila, da je sindikat namenjen temu, da stopimo skupaj, saj skupaj dosežemo več. Solidarnost, ki krasi sindikalno organiziranost, v današnjem času čedalje bolj ogroža čisti individualizem, za katerega pa v sindikatu in tudi v delovnem razmerju, še posebej v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ni prostora. Prostor je za solidarnost, pa tudi za moč argumentov, s katerimi se bo kot predsednica največjega sindikata v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva zavzemala za boljši jutri svojih članic in članov.

Kongres je obravnaval tudi aktualno problematiko s področja zdravstva in socialnega varstva in težave, ki pestijo članice in člane SZSVS. Zaveze iz stavkovnega sporazuma, ki ga je Vlada RS s SZSVS podpisala 3. 12. 2018, se ne uresničujejo v skladu z določeno časovnico ali pa se sploh ne uresničujejo. Poleg implementacije prenovljenih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi v praksi članice in člani SZSVS pričakujejo določitev in uveljavitev standardov in normativov v vseh poklicnih skupinah v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Brez standardov in normativov članice in člani SZSVS delajo na skrajnem robu svojih zmogljivosti. Če se določitev in implementacija normativov ne bo odvijala v skladu s pričakovano dinamiko, so člani pripravljeni tudi stavkati.

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2019/irena-ilesic-cujovic-na-celu-najvecjega-sindikata-v-dejavnosti-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije/