«

»

Print this Prispevek

Rezultati pogajanj o stavkovnem sporazumu

Članice in člani Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije in zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

 

Po težkih in nekoliko nenavadnih pogajanjih smo pristopili k podpisu stavkovnega sporazuma in drugih potrebnih aktov za uveljavitev sprememb.

Ob vsakem zaključku pogajanj ostane nekoliko grenak priokus, da nismo dosegli vsega, kar smo želeli. Pa vendar je napredek tudi v tem, da smo postavili nove temelje zavedanja tistih, ki delajo v enakomernem petdnevnem delovnem času 40 ur tedensko, da so obremenitve tistih, ki delajo v neenakomernem delovnem času, velike za njih in tudi velika obremenitev za njihovo družinsko življenje.

Zato smo zadovoljni, da smo uspeli (ne v želenih višinah) zvišati tovrstne dodatke, in sicer:

  • Višina dodatka za delo ponoči znaša 40 %)urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, do 1. 9. 2019 še 30% .
  • Višina dodatka za delo v nedeljo znaša 90 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, do
    9. 2019 še 75%.
  • Višina dodatka za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, znaša 120 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, do 1. 9. 2019 še 90%.
  • Višina dodatka za delo v deljenem delovnem času znaša 15 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca za vse ure dneva, na katerega delavec dela v deljenem delovnem času.
  • Višina dodatka za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (2. odst. 42. člena KPJS) znaša 10 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca in mu pripada za ure, opravljene v šestem, sedmem in nadaljnjih zaporednih delovnih dneh.

Uveljavitev jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe, in sicer v višini 577,51 €.

 

Odpravnina ob upokojitvi

Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdarvstva in socialnega varstva pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.

 

Javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu, pripada poračun med 1050 eurov in že prejetim regresom za letni dopust za leto 2018. Torej cca. 208 €.

 

Pri dodatku za delo z osebami z demenco, ki je določen v peti alineji prvega odstavka 11. točke 39. člena KPJS, se črta vstopni pogoj preseganja 23 % delovnega časa javnega uslužbenca za pridobitev pravice do dodatka.

 

Dodatek za izpostavljenost pri delu s citostatiki pripada javnemu uslužbencu, ki občasno opravlja delo s citostatiki in kontaminiranimi odpadki. Višina dodatka znaša:

– za pripravo ali aplikacijo citostatikov ali za nego 1,04 € za vsako začeto uro dela v teh pogojih,

– za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov 1,04 € za vsako začeto uro dela v teh pogojih,

– za sodelovanje pri diagnostičnih rtg postopkih 1,04 € za vsako začeto uro dela v teh pogojih,

– za delo s kontaminiranimi odpadki 0,51 € za vsako začeto uro dela v teh pogojih.

 

Povišanje plač bo praviloma izvedeno v pasovnih dvigih:

Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače postopno glede na uvrstitev delovnega mesta pred spremembo uvrstitve, in sicer na naslednji način:

  1. a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja, VSI
  2. b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja tisti nad 26. PR
  3. c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj VIII. in IX. TR

 

Uspeli smo dogovoriti, da tisti, ki z aneksom 8/17 niso pridobili povišanja PR, dobijo sedaj 2 PR po sistemu 1 redni in dodatno +1, torej:

Delovna mesta, ki v letu 2017 iz naslova odprave anomalij pri uvrstitvah delovnih mest in nazivov v javnem sektorju niso bila uvrščena v višji plačni razred, se uvrstijo dodatno za 1 plačni razred višje.

Dosegli smo višjo uvrstitev tudi za JU v intenzivni III in neonatalnem oddelku.

V letu 2019 pa bomo pristopili k odpravi pomanjkljivosti v plačnem sistemu, kar mi vidimo tudi kot neustrezno vrednotenje nekaterih delovnih mest v naših dejavnostih.

Zaradi izrecnega vztrajanja na »pasovnih dvigih« tokrat nismo – ŠE – uspeli ustrezno popraviti vrednotenja delovnih mest kljub naši stavkovni zahtevi in vztrajanju na tej zahtevi skozi celotna pogajanja. Okoliščine nam tokrat žal niso bile naklonjene in smo morali popustiti.

 

Verjamemo pa tudi, da bomo s tem dogovorom vendarle realizirali naše že kar dolgoletne zahteve po ureditvi standardov in normativov za vse zaposlene v obeh dejavnostih.

 

Spremljajte naša obvestila na spletni strani, oglasnih deskah. 11. 12. 2018 bo organiziran tudi seminar, na katerem bomo sindikalne zaupnike podrobneje seznanili z vsemi novostmi v plačnem sistemu in dali usmeritve za nadzor implementacije. Predvsem zato, ker nismo uspeli uveljaviti nove vrednosti dodatkov s 1. 1. 2019, temveč s 1. 9. 2019, veljajo pa vse določbe glede razporejanja in tiste, ki se ne nanašajo na povišanje obstoječega procenta.

 

Radi bi več, a SZSVS ni muha enodnevnica, pred nami je še čas za realizacijo naših utemeljenih zahtev in tudi želja.

 

Sedaj pa se že tudi pojavljajo mesije, ki objavljajo, kaj vse bi oni dosegli za posamezno poklicno skupino in želijo ustanoviti nov sindikat, ki bi ga vodili oni in bi temeljil na nemogočih obljubah. Ne nasedajte obljubam čudodelnikov, saj je v procesu stavkovnega gibanja sodelovalo skoraj 40 sindikatov in kakor koli že so navedeni rezultati vendar skupni izkupiček.

 

Ni čudežnega »sam svoj« sindikalnega vodje, ki bi dosegel več, kot smo vsi skupaj.

 

S Sindikatom zdravstva in socialnega varstva skupaj naprej v nove uspehe.

 

Ljubljana, 22. 11. 2018

Zvonko Vukadinovič, predsednik

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/rezultati-pogajanj-o-stavkovnem-sporazumu/