«

»

Print this Prispevek

Priznanja SZSVS

Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije je na 6. seji dne 22. 4. 2018 na podlagi 40. člena Statuta Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije sprejel sklep:

O OBJAVI RAZPISA

za podelitev  priznanj Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije v letu 2018.

Predlogi s pisno obrazložitvijo dosežkov po navedenih kriterijih morajo temeljiti na resničnih dejstvih, predlagatelji pa jih posredujejo najkasneje do 4. junija 2018 na sedež sindikata, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Dragica Kekec, generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2018/priznanja-szsvs/