«

»

Print this Prispevek

Zdravstveni administratorji

Ker vladna pogajalska skupina v okviru pogajanj za plačno skupino »J« ni prepoznala delovnega mesta zdravstvenega administratorja kot anomalijo, smo se zbrale ogorčene zdravstvene administratorke in administratorji iz bolnišnic in ZD na skupnem sestanku na Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Vladni pogajalski skupini sporočamo, da je njen odnos do nas ponižujoč in da sta  jeza in razočaranje….dosegla svoj vrh.

Delo zdravstveno administrativnega delavca je zahtevno, poleg izobrazbe srednje šole, se zahtevajo dodatna znanja in spretnosti, natančnost, dobra organiziranost, komunikacija z bolniki, številna znanja s področja računalništva, obračuna storitev, poznavanje latinske terminologije, obdelava podatkov, arhiviranje, skrb za zdravstveno dokumentacijo pacientov, naročanje bolnikov, številne poštne storitve, blagajniško poslovanje, e-zdravje,…

Delo zdravstvenih administratork in administratorjev je torej sedaj veliko bolj zahtevno kot je bilo pred leti. Naše delo poteka v timu z zdravnikom, medicinsko sestro in bolnikom, pa tudi nedelje, praznike in ponoči. Nedvomno smo najmanj primerljive po zahtevnosti del s sodnimi zapisnikaricami, ki jim vlada dviguje izhodiščni plačni razred za 2 PR. Za tako zahtevno delovno mesto smo sedaj vrednotene malo nad minimalno plačo.

Ne želimo groziti s stavko, vendar očitno bomo morali pokazati, da smo tu, da nas je 1500 in da brez nas ne bo izvidov, faktur in ne plačanih storitev, neurejenih kartotek bolnikov… in če ne bomo slišani,  se bomo v jeseni združili vse zdravstvene administratorke in administratorji iz bolnišnic in zdravstvenih domov s svojimi zahtevami.

 

Ljubljana, 11. 7. 2017

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Dragica Kekec, generalna sekretarka SZSVS

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/zdravstveni-administratorji/