«

»

Print this Prispevek

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Sindikat zdravstva in socialnega zdravstva Slovenije podpira ureditev izvajanje javne zdravstvene službe na podlagi jasnih kriterijev, saj je praksa v zadnjih dvajsetih letih delovanja pokazala številne slabosti in pomanjkljivosti pri izvajanju.

Novela ZZDej-K pomeni pomemben premik  tudi v  sistemski ureditvi položaja srednjih medicinskih sester, ki delajo na zahtevnejših delovnih mestih, kjer se kompetence prepletajo.

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki, po številu ali obremenitvi predstavljajo steber našega zdravstva in socialnega varstva, opravljajo zahtevne naloge in kompetence.

Novela  Zakon o zdravstveni dejavnosti bo uredila status srednjih medicinskih sester v skladu z določili zavezujoče Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij št. 2005/36/ES, ki bi že morala biti implementirana do 1. 1. 2016.

Izvirni greh” problematike srednjih medicinskih sester pa sega v leto 2004, ko so  glavni pogajalci za priznavanje poklicnih kvalifikacij slabo opravili svoje delo v Bruslju.

Podpiramo sprejem novele zakona, v sindikatu ZSVS pa ostajamo kritični do ureditve, na podlagi katere srednje medicinske sestre ob premestitvi na delovno mesto diplomirane medicinske sestre, v skladu z določbo 19. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ne bodo mogle prenesti že dosežene plačne razrede napredovanj na delovnem mestu srednje medicinske sestre.

 

Dragica Kekec, generalna sekretarka

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/zakon-o-zdravstveni-dejavnosti/