«

»

Print this Prispevek

Stavkovne aktivnosti

Dva največja sindikata v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v Sloveniji (Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije), ki združujeta cca. 80% vsega organiziranega članstva v obeh dejavnostih, sta zaradi neuspešnih poskusov dogovora z vlado za odpravo anomalij v javnem sektorju pričela s stavkovnimi aktivnostmi.

Zaposleni v naših dveh dejavnostih (v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, domovih upokojencev, centrih za socialno delo, posebnih socialno varstvenih zavodih, lekarnah, zdraviliščih …) delajo vse dni v letu, ponoči, nedelje in praznike.

Naše delo je premalo vrednoteno, še posebej v zadnjem času, ko je vlada s popuščanjem na pritiske posameznih poklicnih skupin selektivno dvignila plače, s čemer so  nastale nove anomalije. S tem vlada kaže, da ni sposobna izpeljati dogovora na ravni socialnega dialoga in nas sindikate sili v zaostrovanje sindikalnih aktivnosti.

Že vrsto let si prizadevamo za uveljavitev kadrovskih standardov in normativov, ki so zapisani v Modri knjigi standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Pomanjkanje kadra v socialnem varstvu, ponekod tudi v zdravstvu že dosega kritične meje, zaposleni so iztrošeni, kar se odraža tudi v bolniški odsotnosti.

Svoje zahteve vežemo tudi na dogovorjeno z zdravniki, saj si ne moremo predstavljati delovanja zdravstvenega sistema brez ustrezne primerljivosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

Zahtevamo spoštovanje prostih vikendov, ustrezno plačilo praznikov in nedelj ter nočnega dela.

Stavkovne zahtevke bomo oblikovali in predložili vladni pogajalski skupini.

 

Predsednica sindikata ZN Jelka Mlakar

Predsednik Sindikata ZSV Zvonko Vukadinovič

Izjava za javnost

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/stavkovne-aktivnosti/