«

»

Print this Prispevek

Sporočilo za javnost

 

Zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva Slovenije zahtevamo od vlade, da za odpravo anomalij v plačni skupini J zagotovi dodatnih 10 milijonov evrov, kar je nujni pogoj, da se razlike pri vrednotenju delovnih mest, ki gredo na škodo zaposlenih iz skupine J, glede na druge dele javnega sektorja ne bi še povečale in s tem povzročile nove anomalije.

V dejavnosti ZSVS je v J skupini več kot enajst tisoč zaposlenih, na najslabše plačanih delovnih mestih so strežnice, čistilke, kuharji, pomočniki kuharjev, hišniki, zdravstveno administrativni delavci, poslovni  sekretarji,  računovodje,.. ki so Republiški odbor Sindikata ZSVS zavezali, da pri zahtevah vztraja.

Če ne bo prišlo do zaključka pogajanj, SZSVS ne izključujemo zaostritve boja.

Tudi medicinske sestre, bolničarji, laboratorijski tehniki, zobotehniki, farmacevtski  tehniki,… ne pristajajo na še večja nesorazmerja napram drugim primerljivim podskupinam in pričakujejo ustrezno vrednotenje  in višje plačilo s 1.7.

Seveda v jesenskem delu pričakujemo ureditev plač tudi v VI.VII in VII. TS.

Zahtevamo enako obravnavo vseh zaposlenih, ki delajo v projektu skrajševanja čakalnih vrst.

Podpiramo ministrico za zdravje pri prizadevanjih za sprejem novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, s katero se uredi podeljevanje koncesij in s katero se sistemsko uredi priznavanje poklicnih kvalifikacij srednjim medicinskim sestram.

 

Ljubljana, 3. 7. 2017

Dragica Kekec, generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/sporocilo-za-javnost-3/