«

»

Print this Prispevek

Obvestilo o pogajanjih za odpravo plačnih anomalij

Spoštovani člani sindikata,

kot ste že seznanjeni, se je Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije v vašem imenu v preteklih mesecih pogajal za odpravo plačnih anomalij v javnem sektorju. Naš sindikat je reprezentativen sindikat za pogajanja za plačno skupino E (zdravstvo), F (socialno varstvo) in plačno skupino J. Pogajanja so bila dolgotrajna in naporna, za odpravo plačnih anomalij v celotnem javnem sektorju pa je na podlagi dogovora z vlado na razpolago 70 milijonov evrov na letni ravni.

Na včerajšnjih pogajanjih smo uspeli uskladiti vrednotenja delovnih mest v plačni skupini E in F, kjer se po sedaj usklajenem predlogu večina delovnih mest do 26. plačnega razreda v izhodišču povišuje za 1 ali 2 plačna razreda, v naših dejavnostih smo dodali tudi nekaj novih delovnih mest, nismo pa še uspeli uskladiti predloga za plačno skupino J, ki vsebuje delovna mesta v vseh dejavnostih javnega sektorja, od državne uprave, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, kulture, znanosti, raziskovalne dejavnosti, okolja in prostora ter obvezne socialne varnosti. Razlika med vladnim in sindikalnim predlogom znaša približno milijon evrov in v SZSVS upamo, da bo vlada ta milijon našla, saj je država že dovolj časa varčevala na javnih uslužbencih, tudi tistih z najnižjimi plačami. Odločitev vlade bo znana danes.

Ko in če bo predlog odprave plačnih anomalij v celoti usklajen in tudi podpisan, bomo o tem nemudoma obvestili članstvo. Na podlagi podpisanih aneksov  bodo javni uslužbenci, ki so sedaj uvrščeni na delovna mesta z izhodiščem do 26. plačnega razreda, prejeli višje plače za obdobje od
1. julija 2017 naprej, če izplačilo ne bo pravočasno, s poračunom za nazaj.

Sindikati javnega sektorja in tudi SZSVS smo bili v svojih predlogih ves čas pogajanj konstruktivni in odgovorni do državnega proračuna, zavedajoč se, da je so dogovorjena sredstva za odpravo anomalij omejena in da je javni sektor obširen in heterogen. Od vlade pričakujemo, da bo prav tako odgovorna in spoštovala napore sindikatov, da se doseže dogovor; in da se na javnih uslužbencih ne bo več varčevalo. Predolgo smo čakali na odpravo anomalij, zategovali pasove in bili odgovorni do državnih financ – zdaj pa ima vlada priložnost, da pokaže spoštovanje do javnih uslužbencev, predvsem tistih z najnižjimi plačami. Kriza je minila, gospodarska rast je visoka in ni več razlogov, da javni uslužbenci nosijo breme vzdržnosti javnih financ.

Če vlada našemu zadnjemu predlogu ne bo sledila, bomo tudi v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije začeli zaostrovati sindikalne aktivnosti!

 

Irena Ilešič Čujovič,

vodja pogajalske skupine sindikalne strani za KPZSV

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/obvestilo-o-pogajanjih-za-odpravo-placnih-anomalij/