«

»

Print this Prispevek

Obvestilo o podpisu aneksov – odprava plačnih anomalij

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je v četrtek, 27. 7. 2017, v vašem imenu podpisal anekse h Kolektivni pogodbi za javni sektor, h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, s katerimi se odpravljajo nekatere plačne anomalije. Kot smo vas že obveščali, smo se v preteklih mesecih pogajali za odpravo plačnih anomalij v javnem sektorju. Naš sindikat je reprezentativen sindikat za pogajanja v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, kar pomeni za plačno skupino E (zdravstvo), F (socialno varstvo) in plačno skupino J. Za odpravo plačnih anomalij v celotnem javnem sektorju pa je bilo v zaključku pogajanj na razpolago 71.184.770 evrov na letni ravni. Za E in F skupino, skupno 97 delovnih mest, je finančni učinek 20.248.513 evrov, za J skupino, skupno 343 delovnih mest na ravni celotnega javnega sektorja, pa 25.158.798 evrov.

Na pogajanjih smo uspeli uskladiti vrednotenja delovnih mest v plačnih skupinah E, F in J, kjer se po usklajenem predlogu večina delovnih mest do 26. plačnega razreda v izhodišču povišuje za 1 ali 2 plačna razreda; nekatera najnižje ovrednotena delovna mesta pa se povišujejo za 3 plačne razrede. V naših dejavnostih smo dodali tudi nekaj novih delovnih mest, v jeseni pa nas čakajo pogajanja za tista delovna mesta plačne skupine J, ki imajo izhodišče višje od 26. plačnega razreda. Povišanje izhodiščnega plačnega razreda pomeni tudi, da se hkrati »prenesejo« vsa že dosežena napredovanja.

Ker je predlog odprave plačnih anomalij v celoti usklajen, se je v četrtek začelo podpisovanje aneksa h Kolektivni pogodbi. Ker je čas dopustov, se bo podpisovanje zavleklo do 18. avgusta, po tem datumu pa bodo aneksi tudi objavljeni v Uradnem listu RS in uveljavljeni. Naš sindikat je bil med tistimi, ki so prvi podpisali aneks in s tem pokazali svojo resnost in odgovornost do članov. Za nekatera delovna mesta v plačni skupini J Vlada RS ni predvidela nikakršnega povišanja, a so se, po zaslugi pogajalcev sindikata, tudi za tista delovna mesta plačni razredi povišali. Ob zelo omejenem znesku 70 milijonov in nepripravljenosti Vlade, da k temu znesku primakne še nekaj milijonov, smo lahko s povišanjem zelo zadovoljni. Prav tako je velik uspeh, da smo iz začetnih velikih razhajanj med predlogom sindikatov in Vlade uspeli doseči kompromis in s tem sploh omogočili povišanje plačnih razredov. Pogajalski proces je bil dolg, naporen, z veliko vzponi in padci, zato smo ob podpisu aneksa v prvi vrsti zadovoljni, da je do podpisa sploh prišlo, v drugi vrsti pa smo zadovoljni, da smo za delovna mesta v E, F in J skupini iztržili največ, kolikor smo v zelo tesno omejenih denarnih okvirjih lahko.

Kljub podpisu aneksa pa se zavedamo, da se našim članom s krajšo delovno dobo v javnem sektorju, ki so uvrščeni na delovna mesta pod minimalno plačo, plačilo za delo ne bo spremenilo (bo pa povišanje vplivalo na dodatke za delo ponoči, v nedeljo, na praznik in za nadurno delo). Zato si bomo v nadaljevanju pogajanj prizadevali odpraviti to sistemsko nedoslednost, na katero smo opozarjali že v teku teh pogajanj; kajti gre za to, da bi najnižji izhodiščni razred moral biti v višini minimalne plače, torej 16. plačni razred – šele takrat bodo zares odpravljene anomalije.

Na podlagi aneksov, ki jim bodo v 30 dneh sledile spremenjene sistemizacije in nato aneksi h pogodbam o zaposlitvi, bodo javni uslužbenci, ki so sedaj uvrščeni na delovna mesta z izhodiščem do 26. plačnega razreda, prejeli višje plače za obdobje od 1. julija 2017 naprej in če izplačilo ne bo pravočasno, bo izplačilo s poračunom za nazaj.

 

Zvonko Vukadinovič, l.r, predsednik SZSVS

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2017/obvestilo-o-podpisu-aneksov-odprava-placnih-anomalij/