«

»

Print this Prispevek

Stališče sindikata Zdravstva in socialnega varstva Slovenije – ZD Ljubljana do nameravane oddaje dejavnosti zobozdravstva v ZD Ljubljana.

V sindikatu nasprotujemo oddaji dejavnosti zobozdravstvenega varstva odraslih zasebnim koncesionarjem. Naloga javnega zdravstvenega zavoda je opredeljena v ZZDej v 7. in 9. členu, ki opredeljuje med drugim naloge zdravstvenih domov zagotavljanje  preventivnega in kurativnega zobozdravstva.

S podelitvijo koncesij bo prišlo do  prenosa zdravstvenih programov in finančnih sredstev iz zdravstvenega doma  na zasebnike – koncesionarje.

S podelitvijo koncesij zobozdravnikom se posega v pravice zaposlenih v dejavnosti zobozdravstva; – zobne asistentke/zobni asistenti, zobotehniki in drugo spremljevalno osebje.

Ob tem lahko pride do presežkov zaposlenih, zaposleni pa so postavljeni pred dejstvo, da se morajo odločiti ali gredo s koncesionarjem ali pa postanejo viški. V primeru prehoda h koncesionarju se spremeni njihov delovno pravni položaj, prav tako je negotova zaposlitev, ki je vezana na enega nosilca-izvajalca, kar pomeni:

  • manjšo fleksibilnost zobozdravstvenih asistentk (in tehnikov) pri organiziranju letnega dopusta,
  • manjšo varnost službe v primeru prenehanja koncesije, zaradi: smrti koncesionarja, stečaja, razdrtja koncesije s strani koncesionarja,
  • nejasen položaj in pravice zaposlenih pri koncesionarju v primeru dolgotrajne bolniške odsotnosti koncesionarja, porodniške odsotnosti, neizvajanja koncesije zaradi izobraževanja koncesionarja itd.

Podelitev koncesij bi bila v nasprotju s  sprejeto Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16) v kateri je navedeno, da je dejavnost koncesionarjev – izvajalcev Sloveniji opredeljena kot možno dopolnilo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov, predvsem takrat, ko dejavnost javnih zdravstvenih zavodov ne pokrije vseh zdravstvenih potreb prebivalstva v okviru javne zdravstvene službe.

Koncesija za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti se lahko razpiše, kadar javni zdravstveni zavod ne more sam zagotoviti izvajanja določene zdravstvene dejavnosti v obsegu, določenim z mrežo javne zdravstvene dejavnosti, oziroma ne more zagotoviti enakomerne dostopnosti.

 Menimo, da ti razlogi pri ZD Ljubljana ne obstajajo, da zdravstveni dom dobro opravlja svojo nalogo za potrebe prebivalstva občine, pa tudi širše, da ima dobro organizirano in vodeno dejavnost  in  zagotavlja ustrezno dostopnost uporabnikom.

Koncesija se ne podeli na podlagi interesa  kandidata, temveč na podlagi javnega interesa!

Zobozdravstvo je primer, kjer je bilo podeljenih največ koncesij, uporabnikom storitev pa zobozdravstvo  zaradi že podeljenih koncesij ni nič bolj dostopno, vse več je doplačil iz lastnega žepa, čakalne dobe se podaljšujejo,  ljudje si hodijo na Hrvaško in v druge države urejat zobe.

Na sestanku SZSVS v ZD LJ 8.9.2016 so zaposleni zobni asistenti/ zobne asistentke in zobotehniki sprejeli naslednja sklepa:

  • da ne bodo podpisovali izjav v podporo podelitve koncesij in da temu nasprotujejo.
  • da direktorja prosimo, da obvesti pobudnike za podelitev koncesij, da prenehajo z aktivnostmi, ki jih zaposleni čutijo kot osebni pritisk, še posebno, ker so tovrstni sestanki znotraj delovnega časa in se jih posledično zaposleni morajo udeležiti.

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2016/stalisce-sindikata-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije-zd-ljubljana-do-nameravane-oddaje-dejavnosti-zobozdravstva-v-zd-ljubljana/