«

»

Print this Prispevek

Stališče Republiškega odbora Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije  je na današnji seji sprejel sklep, da se nemudoma realizira 8. točka Stavkovnega sporazuma z dne 20. 5. 2013 (Ur. l. RS, št 46/2013) in pričnejo pogajanja za določitev standardov in normativov v zdravstveni, babiški negi ter oskrbi, kot tudi za ostale poklice v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Ministrica za zdravje pozablja, da ni ministrica za zdravnike, ampak tudi za ostale delavce v zdravstvu in zdravstvene delavce in sodelavce v socialnem varstvu. Ostro nasprotujemo temu, da se pozablja na medicinske sestre, bolničarje, inštrumentarke, mavčarje, radiološke inženirje, inženirje laboratorijske medicine, laboratorijske tehnike, zobozdravstvene asistente, zobotehnike, farmacevte in farmacevtske tehnike, fizioterapevte, delovne terapevte, psihologe, delavce v pralnici, kuharje, finančno računovodske delavce, receptorje-informatorje in ostale. Naši člani v teh poklicih razumejo situacijo v zdravstvu in socialnem varstvu in so s srcem predani svojemu poklicu, vendar niso več pripravljeni delati na etični pogon in čakati na izpolnitev obljub.

Naj še dodamo, da zdravniki sami, brez ostalih zaposlenih, ne bodo mogli »skrajševati čakalnih vrst«. Nevzdržno je, da bodo le zdravniki prejemali nagrado oziroma variabilni del plače za skrajševanje čakalnih vrst, medtem ko njihovi sodelavci v timu za dodatno delo ne bodo stimulirani. Za Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je povsem nesprejemljivo, da naj bi se zmanjšalo število napotitev na specialistične preglede kot podlaga za stimulacijo zdravnikov, to je nenazadnje škodljivo za paciente in žaljivo za zdravnike, saj se s tem hoče prikazati, kot da so zdravniki dosedaj delali nestrokovno in v škodo zdravstvenega sistema, ko so napotovali paciente na sekundarno raven.

Menimo, da mora vlada nemudoma prenehati s parcialnim reševanjem problematike vrednotenja posameznih skupin, saj s tem ruši enotni plačni sistem in vanj vnaša vedno nove in nove anomalije.

 

Dovolj nam je!

                                                                                                                                             Zvonko Vukadinovič,

                                                                                                                                             predsednik SZSVS

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2016/stalisce-republiskega-odbora-sindikata-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije/